Provena s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2023
1 SPOLU MAJETOK 22 976
33 Obežný majetok q0 zuf
34 Zásoby súčet nfz
53 Krátkodobé pohľadávky súčet i 2yo
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet e sgc
71 Finančné účty y7 pek
72 Peniaze 4t asc
PASÍVA 2023
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY sm qpj
80 Vlastné imanie aa 29v
81 Základné imanie súčet o b2v
82 Základné imanie v nra
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení i lxr
101 Záväzky 0h 5o2
122 Krátkodobé záväzky súčet 30 u8z
123 Záväzky z obchodného styku súčet e 16d
133 Daňové záväzky a dotácie q 4ib
139 Bežné bankové úvery a sh8