SLOVINTERNORM, spol. s r.o. - Podrobnosti

Vložka číslo
35/B
Dátum vzniku
12.06.1990
Konanie menom spoločnosti
Za spoločnosť konajú konatelia,každý samostatne.V mene spoločnosti s akonateľ podpisuje tak,že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis a funkciu.
Základné imanie
6 640,00 €
Predmety činnosti
 • uskutočňovanie stavieb a ich zmien (od 12.4.2008)
 • uskutočňovanie jednoduchých stavieb, drobných stavieb a ich zmien (od 12.4.2008)
 • sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť) (od 12.4.2008)
 • kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (od 12.4.2008)
 • prenájom motorových vozidiel (od 12.4.2008)
 • zobraziť ukončené
 • kúpa rozličného tovaru za účelom jeho dalšieho predaja a predaj v rozsahu voľnej živnosti (od 17.12.1993 do 11.4.2008)
 • sprostredkovanie v oblasti obchodu a služieb (od 17.12.1993 do 11.4.2008)
 • nákup a predaj nehnuteľnosti (od 17.12.1993 do 11.4.2008)
 • vykonávanie inžinierských, priemyselných, bytových a občianských stavieb (od 17.12.1993 do 11.4.2008)
 • výroba a predaj okien, dverí a ich príslušenstva z plastov, dreva a iných materialov, ako aj ich montáž z dovezených segmentov (od 12.6.1990 do 16.12.1993)
 • výroba a predaj stavebných materiálov (od 12.6.1990 do 16.12.1993)
 • stavebno-montážna činnosť. (od 12.6.1990 do 16.12.1993)
 • nákup, distribúcia, predaj a kompletná veľkoobchodná a maloobchodná činnosť s výrobkami a surovinami všetkého druhu s výnimkou tovaru, na ktorý sa vzťahuje zvláštne povolenie (od 12.6.1990 do 16.12.1993)
 • dovoz a vývoz tovaru všetkého druhu s výnimkou tovaru, na ktorý sa vzťahuje zvláštne povolenie (od 12.6.1990 do 16.12.1993)
 • kúpa a predaj nehnuteľností (od 12.6.1990 do 16.12.1993)
 • sprostredkovateľská činnosť (od 12.6.1990 do 16.12.1993)
 • poskytovanie poradenskej a konzultačnej činnosti pri voľbe vhodného typu okien, dverí a stavebného materiálu tak pre firmy ako aj pre obyvateľstvo (od 12.6.1990 do 16.12.1993)
 • zahranično-obchodná činnosť v rozsahu predmetu podnikania (od 12.6.1990 do 16.12.1993)
Spoločníci
Výška vkladov
Štatutárny orgán
 • konatelia:
 • Martin Sedliak
  185
  97653 Lom nad Rimavicou
  Slovensko
  Vznik funkcie: 22.03.2023
 • Ing. Norbert Cigánek
  Vretenová 3500/3
  84104 Bratislava
  Slovensko
  Vznik funkcie: 04.10.2006
Ďalsie právne skutočnosti
 • Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 27.10.2010.
 • Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 12.10.2010.
 • Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 25.3.2008, zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 15.1.2008 a 5.2.2008.
 • Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 04.10.2006.
 • Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 16.12.2002, na ktorom bola schválená zmena spoločenskej zmluvy.
 • Dodatok č. 4 k spoločenskej zmluve zo dňa 14.12.2001.
 • Zvýšenie základného imania odsúhlasené na valnom zhromaždení dňa 21.7.1998. Dodatok č. 3 k spoločenskej zmluve zo dňa 22.7.1998 v súlade s ust. Zák. č. 11/1998 Z.z.
 • Prevod obchodných podielov odsúhlasený na valnom zhromaždení konanom dňa 24.1.1997. Zmena spoločenskej zmluvy zo dňa 26.3.1997. Stary spis: S.r.o. 49
 • Zápisnica zo zasadnutia spoločníkov konaného dňa 2.4.1993. Zmena spoločenskej zmluvy 3.12.1993 prispôsobená k ust. zák. 513/1991 Zb obchod. zákoníka. Stary spis: S.r.o. 49
 • Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 11.5.1990 podľa § 106a ods. l a § 106n ods. l Zák.č. 103/1990 Zb. ktorým sa mení a doplňa Hospodársky zákonník a § 5 Zák.č. 173/1988 Zb. o podniku so zahraničnou majetkovou účasťou v znení Zák.č. 112/1990. Stary spis: S.r.o. 49
Uložené listiny
 • Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.doc
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
 • účtovná závierka za rok 2013, vyhlásenie
 • účtovná závierka 2012, vyhlásenie
 • Účtovná závierka za rok 2011, Vyhlásenie konateľa
 • Účtovná závierka za rok 2010, vyhlásenie konateľa
 • Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 27.10.2010
 • Vyhlásenie a podpisový vzor konateľa - Doc. MVDr. Veronika Cigáneková CSc.,zo dňa 27.10.2010
 • Úplné znenie Zakladateľskej listiny zo dňa 27.10.2010
 • Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 12.10.2010
 • Vyhlásenie a podpisový vzor prokuristu - Miroslav Bátovský, zo dňa 12.10.2010
 • Úplné znenie Zakladateľskej listiny zo dňa 12.10.2010
 • Súvaha a výkaz za rok 2009, vyhlásenie
 • Súvaha + výkaz za rok 2008, Vyhlásenie konateľa zo dňa 9.6.2009
 • Rozhodnutie štatutárneho orgánu zo dňa 18.5.2009
 • Zápisnica č.18/05/2009
 • Spoločenská zmluva zo dňa 19.05.2009
 • Účtovná závierka za rok 2007
 • Živnostenské listy zo dňa 31.3.2008
 • Oznámenie o ukončení podnikania zo dňa 25.3.2008
 • Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 25.3.2008
 • Úplné znenie spoločenskej zmluvy zo dňa 25.3.2008
 • Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 15.1.2008
 • Úplné znenie spoločenskej zmluvy zo dňa 5.2.2008
 • Úplné znenie spoločenskej zmluvy zo dňa 15.01.2008
 • Súvaha a výkaz za rok 2006
 • Podpisový vzor konateľa - Ing. Norbert Cigánek
 • Dodatok č. 7 k spoločenskej zmluve zo dňa 04.10.2006
 • Účtovná závierka za rok 2005
 • Vyhlásenie o udelení prokúry zo dňa 04.10.2006
 • Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 4.10.2006
 • Účtovná závierka k 31.12.2004
 • Úplné znenie Spoločenskej zmluvy zo dňa 29.11.2004
 • Dodatok č.6 k spoločenskej zmluve zo dňa 29.11.2004
 • Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 39.11.2004
 • Vyhlásenie o udelení prokúry, podpisový vzor prokuristu - Ing. Norbert Cigánek, zo dňa 29.11.2004
 • Účtovná závierka k 31.12.2003
 • Účtovná závierka za rok 2002
 • zmena spoločenskej zmluvy
 • dodatok č. 1
 • dodatok č. 3 k spoločenskej zmluve
 • vyhlásenie o ustanovení do funkcie konateľa
 • spoločenská zmluva zo dňa 16.12.2002
 • zápisnica z valného zhromaždenia
 • účtovná závierka za rok 2001
 • Dodatok č.4 k spoločenskej zmluve zo dňa 8.11.2001
Dátum aktualizácie
24.02.2024
Domény