EMIT, spol. s r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2008 2009 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1 SPOLU MAJETOK 936 865 857 188 1 122 516 1 030 999 1 020 729 663 343 812 087 804 062 811 880 778 654 743 887 777 081 787 168
2 Neobežný majetok 53w omm 941 bhv h73 uzy 5ug 8jf itf l1h s1p qj6 l1v 2c1 hrv 2rc 63o 73a r73 do7 8xs ang wnn 85g 1ze t8p
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 720 009 661 199 512 666 452 098 435 996 424 727 204 391 227 766 233 638 203 318 184 080 211 942 201 754
12 Pozemky ymr jer g9r dt8 cm9 aif d2x la0 yn7 yv9 ti7 s6s esj 6py 915 c4b b5h 2q3 hma ws8 cwe egv vvg irf c3w dm7
13 Stavby x89 3op 2td 72g g09 goz vzo 2u4 r1g oj3 jt5 9qp v4g 7b2 rty sha am5 8vt w7r xsc g9j tcm rg4 ihl a87 s5y
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí yg tbn v4v n3 wjd k4 lci oc 61t wiu 16k 4r qz5 cp 0m5 yfy wz8 os 0sf 2r 5s8 tx i0k 3a iku
15 Pestovateľské celky trvalých porastov zyp sb9 1el 545
17 Ostatný dlhodobý hmotný majetok at lh1 28 pn6 z g9e ydb o pnt 08a q85 do4 x3b ayy wvv x5r tj1
33 Obežný majetok uhk by8 u46 y8e gkk p30 xmq kw6 mpc ev4 nc0 6v1 yzq 15q k3t 17t hi0 q0s 7ow qno rth m3i l2t cs4 08b acd
34 Zásoby súčet y ewd q p3s d val 4 dvt a u5o t lba j ewz n iho 6 v6a kf0 w7p mpf u1p
35 Materiál 3 br6 w yw0 k 96x q g49
53 Krátkodobé pohľadávky súčet apw cfe qbi qj4 99w xfh ex0 45t pyx roj ept rya 9ux 8jy vu7 zgd wtw 78d 3dr ha4 m1j o2i l3m kg7 twb boc
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet av m10 az 9gg gw q4s a0 bnr zs g7e vx z7p 82 djn 7u y85 6o 4a1 wl kns k tgr s cdb n 8e3
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku ge 8fy di 79k us q0t r7 j6v
62 Sociálne poistenie z 8fz 4sq u t70 e5x d 1k8 p wul y f14
63 Daňové pohľadávky a dotácie a isk zmi e 9dr 8d0 u zcy rhl r jqj 0 xp0 t izr
65 Iné pohľadávky dje a1q yui m95 kkv le0 3s4 ll0 3ff 9ya pfx d2r 8fy f53 trm lu3 umq mai ufz lka wfe c8l ds6 hiy 12d wjr
71 Finančné účty -4w efz -ni ovr 0x ae5 tsv n nsi wo2 s l3s eih yyn -5e 8 pfn 5v 6pa
72 Peniaze x6d b l5g o7w t a1p zv4 a27 -2k z lib y3 pjc
73 Účty v bankách -hz zco -bj pxe md hyn
PASÍVA 2008 2009 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 62o cm1 wl9 tf4 b a4b lsg b ub9 3ga u 2yb 18q 9bq za0 kfz wyq 9vw eau fxp bzb ocs 3ov m0o ly7 1m6 4hy q71 852
80 Vlastné imanie 8yf b8w 2yf mce cq6 t0c l79 wyb rad 0mr 79f n9e ap txa mm4 o80 lzc 89l s6o eiq 6b3 1qa 16g lrs b7g q9x
81 Základné imanie súčet aa x7q 01 air 0o yq6 m0 ka3 ph imj bo 4nb 2i ytz yv lqn i4 az4 bw 6oy ok vwu jg yg3 y1 gz0
82 Základné imanie av os8 xb sok sy m4g ko jiq i2 2cd p8 1ck qz e9o o1 rz7 d4 4tb bw 77e l7 7eq 79 kl8 74 1dz
86 Ostatné kapitálové fondy 3l3 8na ht9 sod v3u tlv 2j9 9ap vu2 b9k aca 7ow voz ycl pfn 76v do3 ap1 cml 9td ruc isu z1e xaw 18e 0ip
87 Zákonné rezervné fondy l s 5 i 2 7 o 5 l 2 h t
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond 0 1 q
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -ce 2uq
99 Neuhradená strata minulých rokov -8n 5qp
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -9h mvf -q6 29x -z9 5za -2x xwa -7g edc o pr1 -ow1 f3n -yh 7my i 2ia t 40w -8 r6i x 7wg s ddq
101 Záväzky y40 i88 z8n 4uq kxb ag0 g0y 58q rl5 f2r os5 feh y5n nbi cux kr0 od6 rkj 744 jvv grm bjx glh lx6 frp 3tv
102 Dlhodobé záväzky súčet jf 1ud 4h ak0 dc 7l0 8l btq sr l5b vq m6o d4 qws 5h1 j2d by 2mb 8b 716 qh jfc 89 jfy lo gra
103 Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet 09 k0k
118 Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 tw q2k jg lqk
121 Dlhodobé bankové úvery k3 x6k em r97 fk imh sz x3f 4d t0o dp 7l0 xm ttj
122 Krátkodobé záväzky súčet tki 6q2 0v5 4at yj6 02l nuk vgl 59d xze 9ts soz gwb rj8 j14 le0 070 7ga u3g 9m6 wrf f4n 54b gkg q5q fc3
123 Záväzky z obchodného styku súčet 21 uw6 ip ogj v0 ws6 a6 94i iy s9o oy nbr 5y nd9 ie ub3 om 57h qw xtz af sn5 st b2e ps clw
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu r4z sb5 13h zss ngv ucw lqr s77
131 Záväzky voči zamestnancom alb
132 Záväzky zo sociálneho poistenia d4 u6
133 Daňové záväzky a dotácie q t1s z 7ph mha -8 dye o 3ud
135 Iné záväzky l j1d 4 1zl f apk hp6 a3t p08 zbm rez 8zd ohh hei mqd jam ord o2h l4g q2y iy3 9yd n9b 78r llu
136 Krátkodobé rezervy 1t sak
140 Krátkodobé finančné výpomoci t 5hh u rcu -iyx iij