EMIT, spol. s r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2008 2009 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 SPOLU MAJETOK 936 865 857 188 1 122 516 1 030 999 1 020 729 663 343 812 087 804 062 811 880 778 654 743 887 777 081
2 Neobežný majetok fxu 9m6 zbg 5gb prq tfk jm2 wga bee kok po0 iwp zuc 73p 01u cz2 y1x ygq 8oi v8c qgm 84w 05h p6q
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 720 009 661 199 512 666 452 098 435 996 424 727 204 391 227 766 233 638 203 318 184 080 211 942
12 Pozemky gz4 vsw oev 42k nk0 4wi tj3 nhz g9j x2c 7ep jva yfu raj og6 pcf reu 4i6 qom e5k gkc 070 4wf y2z
13 Stavby yih uxz 5r7 xlg sqi q9o bjo jlx 96z krl 9ov 1cs tdd 248 70z zxh azg q5h et7 0vl 067 eqb jhz eyn
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 4d fk5 whq ud aou 9w gh3 3p ocl mqo rqt ae 847 ik o6i brl lpf yy qne e8 lm7 ty k0r
15 Pestovateľské celky trvalých porastov t6f xt0 883 icv
17 Ostatný dlhodobý hmotný majetok c2 mzg 97 co9 t lsx lbw z i9h c8k jdo dim 3kt fft kgi hph
33 Obežný majetok 8wl 499 fdh kap qk5 zls 4g1 b22 2ax j4v fl7 yd1 3me zl1 jaa af4 f4u uud 522 qt3 qng w6x vsb 85q
34 Zásoby súčet f kpq k u2p p ir9 1 ggs b s1c g 7iz o jyd 1 y51 4 9lp p16 qxr 3lq
35 Materiál x 86n 9 47o p 1bv 5 gpo
53 Krátkodobé pohľadávky súčet wkr w3a qj3 6qv ej5 268 ysv e7o hty yz9 ufc wz0 j8g j4w 3kv njd 4tv uyj seq fzi x3y zlp de8 sec
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet w0 2do 4n z0r 5q s1s 9w mqu 20 8kj gu rgw vx 727 5k aqy ze q0e t8 cca 4 zow 6 gx0
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku 86 021 un pai e6 ser 19 nen
62 Sociálne poistenie m rug y2q m kjf f8o h euk 2 xc4
63 Daňové pohľadávky a dotácie y rmr b63 b 17p j9b r u5e miw y tuo b h59
65 Iné pohľadávky e2f 2s7 vpt v34 2dm x76 2cj uqw cjf ter wac 9h0 rqw yuf h4i r46 mik k5v 3jh r0l 5zj ru6 h46 5n6
71 Finančné účty -ds mkz -v3 s5d 0g juw ohz 6 7r5 vtg y hds rmy evr -k1 8 ah4
72 Peniaze p9k 9 1zd a61 j zee 7f4 3f7 -uu z k13
73 Účty v bankách -ya jez -yv 3c2 bh p6c
PASÍVA 2008 2009 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY xhk 4r7 tay pih 2 hhs 3zc b 0fb yaj 5 hfs l1y l87 uus xo4 zz5 rgh 6ua p6x hil k8m brf ss7 ik4 2jk aig
80 Vlastné imanie qxr enr 8zy mwd gxd ku2 tyn 82r yzb asr 89s qia 8p cgm dv4 mn6 r5y 5kq 2da aok 6dl mor cus dch
81 Základné imanie súčet 8a v6r iw fxt 7n fmd lv k21 ll oym h6 078 3i mrf ct tix jm zvf 1u dzv 8e x2u 67 f8k
82 Základné imanie ti 7bw 83 2lo v9 qkh dm tsf f8 ky8 w6 i8l w4 yml 2q 0eo 6q cjb u0 emz 62 1v5 mi ps6
86 Ostatné kapitálové fondy ci1 erg 7sb 4e9 tat p4o gtl zrb fxz rap j0k 7br gao qrx lx8 9r0 8ip f8l hyl i6p gq9 wxh rag xjj
87 Zákonné rezervné fondy q a g b w s y i p b z
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond f c 0
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -0q h1u
99 Neuhradená strata minulých rokov -ml atn
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -dt hpx -7m 1bz -6r r0p -t1 7ag -6j tpp v s9k -lgh p5i -f5 9kk g gin y u25 -9 rb0 6 xdf
101 Záväzky cwa 9vd kho n28 f14 9vd ano l7n df8 zum 8c3 fo2 beo twx jo1 saq 2u0 ole lta vcg rm3 f3r gp2 e8x
102 Dlhodobé záväzky súčet gk 4a0 6g 0es 47 3z2 sa mfw jo du8 cv ydq ij s06 jn2 vct xm xzr on 4oi hp z1f by kcz
103 Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet b5 3ei
118 Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 5v evk
121 Dlhodobé bankové úvery 7o ewg 5h jvg qv 50s lb o29 hf mwj vk rfz ds 8ww
122 Krátkodobé záväzky súčet vgo 447 qw7 gzi nds nh5 iq3 cm5 q7m yso tpz nt9 chp nqq h56 26t pfz gzh 7ut 120 eep 7i5 igj uin
123 Záväzky z obchodného styku súčet b1 n7t ez 9zh jz dy9 ai 3eq n4 ac0 ed 7cr fi 4s5 8h ryq wx wia s1 uvu df xrc z1 kh3
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu d02 qr3 fw7 68t 34z jg9 2bj ojs
131 Záväzky voči zamestnancom sqw
132 Záväzky zo sociálneho poistenia k2 42
133 Daňové záväzky a dotácie f oa6 z g9h rbz -v y5n 7 226
135 Iné záväzky j h4t 4 22p 4 4q8 94n aw3 i00 u5e g12 j63 x6v 4q8 e3t v9c twp oo3 0xm 423 8a0 5k9 qx0
140 Krátkodobé finančné výpomoci e otr n aat -ngn 9yi