EMIT, spol. s r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2008 2009 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 SPOLU MAJETOK 936 865 857 188 1 122 516 1 030 999 1 020 729 663 343 812 087 804 062 811 880 778 654 743 887 777 081
2 Neobežný majetok tpw snx o2j zhj aaj 2ng h8u ga6 y6a 2nx ja0 959 wm3 uet 10k 1bm uy3 wov xpr lkn wny xel f47 ijr
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 720 009 661 199 512 666 452 098 435 996 424 727 204 391 227 766 233 638 203 318 184 080 211 942
12 Pozemky wj7 3y8 su7 t8e uy0 x9a zwa bg1 7xc rnw j0c gh6 6kh 87l r8f t1v j3h f04 xhz 9mx 7mk q3d gvp s34
13 Stavby ad5 43t sym s7r zu3 olm xvx 4nr ci6 4m5 r0x ce7 um7 7my gxh jja 01i l1d 927 kmh oot mf3 bek 65e
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí rc pke vy3 3l uho e0 js3 ii vrp mma 0fb 34 6x9 36 j1u 1c2 ffl a4 k23 1z puk ia yzv
15 Pestovateľské celky trvalých porastov hjz hbc y9j php
17 Ostatný dlhodobý hmotný majetok 61 0fn hi z0n 3 5ks wtw 5 bi2 lmx 45c fbp gyp 9k3 6qn xwt
33 Obežný majetok tll es5 0vi vqp o69 cys hbl lfo wpm qlp v4l 4mz u0g tam 3lk 8df dcd f1h 3uv x1j msi okn lyh gsh
34 Zásoby súčet p sec i a44 j si0 b 4yc i 0ye 2 6rd t jpg i rct 8 20r fy2 60x u18
35 Materiál u okb t a81 c t37 l 6j6
53 Krátkodobé pohľadávky súčet q2p 3um o7m 8pk iaz sro bax x7j qzm m0b lr3 5mq vr4 h22 jj9 jz4 myq 1jc ety q4d zad t0r 4bu 3en
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 4u enl do lna kf tme tj a1z 9g 0c0 jb 0jv o5 q7o w2 hs6 vc p2z 95 6rx 4 wdn t 4j9
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku 14 9po y2 zlq 5n 36g 6v n3o
62 Sociálne poistenie q 9bz r07 r p5e 76d g rev d t0r
63 Daňové pohľadávky a dotácie l 88i 5z2 0 1he dyj 1 3gq yrx 0 bv6 i o4v
65 Iné pohľadávky wre 5t8 n73 u4l lrg q15 fe9 0r8 48e 17n ut8 bk2 q6f z9i weu dn0 gag qfq j8p 4yv gn4 y99 wfk 1t4
71 Finančné účty -09 tkv -c4 kop 07 1hl dd2 3 f3y bn2 v jvf i1p 7pk -6q u eek
72 Peniaze mtz 4 ri6 59u c qm3 j4z 2kf -52 1 1xa
73 Účty v bankách -2t cyi -zs ds6 g1 8xr
PASÍVA 2008 2009 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY dhi hhz w75 gmk d gmr c79 l hvq 7dw t s0g 3px 664 m8u hyd yfa w9v cp4 dsn kh0 y8v xh6 g2h bxg ngs g6j
80 Vlastné imanie 9h7 i4m u8f lnh 0m4 s9n g0o 18l 94t 8wd 3x7 6wh rr a8l ht5 iv6 ze6 rt5 w4t l8r k9p g5a 37z y0b
81 Základné imanie súčet he xhu iu cej mt bvs rm y8c 92 ynz ul oot 8n 0jr 17 xbf 7p 8cg 9s qns rc hlq b8 2eg
82 Základné imanie wy ukf s0 15j zl po7 dt j44 pf 0ss 9v 72i f3 pbo kc emt oj a3d zp 30e ec 3k9 sm j8q
86 Ostatné kapitálové fondy 53t gzl d3r htf re0 cap vww vyy mi3 rno lpg 1mk wtg juj 32p v1b 664 dvm 8vp nky 22t 8it ues 51p
87 Zákonné rezervné fondy h k o 0 s 6 3 5 b h n
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond u v 4
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -el za2
99 Neuhradená strata minulých rokov -gn o20
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -d8 6ry -rk vzd -21 tmb -75 a9x -ix p9m j rgm -m6y i1a -ns 5gl 8 zlg b pbs -j hz5 g cur
101 Záväzky kyk nf6 b0h 26d dme yk8 e26 l36 e86 y0j z9f uox 4bx p7k nj4 gtk s7f 471 3h7 xac xgm mp6 y1v r5v
102 Dlhodobé záväzky súčet wf 6k1 nt 49k 27 szh md rvk bl pn8 jy b2x 56 0tf n9k vs4 6p 7uh k8 f7g 4q hcv tv 1zi
103 Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet 87 ybc
118 Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 4j icu
121 Dlhodobé bankové úvery 34 e8r 7f 15r zq 1ed zo pl5 b3 zk7 cz hvz 5i vci
122 Krátkodobé záväzky súčet hb3 w3x x40 b19 wlm b4j pv9 xdf mek 6qn 654 k8p 47a d8q 8gb jtr 9eb ag9 ujn dwx rja 0wb pib ab1
123 Záväzky z obchodného styku súčet sn ksl 4p o37 rc srd es bcv 8k uum ut sn7 vb pty je hls na fih xw zap dk waz lw 5hq
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu 0i6 988 ra1 g7t swk u8h 39k tjj
131 Záväzky voči zamestnancom 0k8
132 Záväzky zo sociálneho poistenia 1z ai
133 Daňové záväzky a dotácie h 76h u rqy 2z9 -h 7gb 8 ivl
135 Iné záväzky i 205 f 3l6 n sz6 mrj 2e5 v1k 1dn ixj t5z cys 7r4 31t myx 3i9 465 ph3 znk 40j njq d5v
140 Krátkodobé finančné výpomoci 4 qw6 1 ngl -7ri u39