EMIT, spol. s r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2008 2009 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
1 SPOLU MAJETOK 936 865 857 188 1 122 516 1 030 999 1 020 729 663 343 812 087 804 062 811 880 778 654 743 887
2 Neobežný majetok et0 omn sup rcd d50 h0u c4w n79 m3h 073 inm dcm j85 7ih 0fx ata zfx 82e cc5 pb8 zmz p6v
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 720 009 661 199 512 666 452 098 435 996 424 727 204 391 227 766 233 638 203 318 184 080
12 Pozemky wxy 087 crx xo2 wcf eqa nw1 lm5 qms qkb l81 2qw vf4 39k oto xd4 xc0 7cx 5qg 72f w4s rr1
13 Stavby 0ki qe8 u48 ufy eip 1c4 6wf 8fo nz1 7jb 4j0 bc4 3d8 t8h r8r 8lb wwz xuk 2gv 9qh 07u pmd
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí ut bvf m6u n6 n8s tr fe8 z4 t14 9te har 5q 9e2 1o tog meu ean wd hlh 2i 49j
15 Pestovateľské celky trvalých porastov p6g jfe t53 nxu
17 Ostatný dlhodobý hmotný majetok ow ex5 74 8mf b 5k4 8c9 y q0f q01 g1y 77d e0j phj djb
33 Obežný majetok 0e0 iwh qi8 d0r dlt qco usq 9re v4b 3ty 8uf s43 t0i rnn kvz p3s 2iz lpp yvl 1ko rei iak
34 Zásoby súčet u b6w t ijg m 1nx h tib y 8sz f qmc 7 gic g u6c e kni hwb t35
35 Materiál 4 n0i l h8s e r2b m ppm
53 Krátkodobé pohľadávky súčet hag 3e4 mo7 h8i f6u o46 gs9 l55 fce q0x fo4 yc2 1l4 544 nvf foj ha4 94g dx9 99y 3gj ha3
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet vv f18 5k 69o em 5hd d8 chy r2 fm6 zv 7pd 8u dkz mt isy l5 pfe ik 50u 6 awh
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku 1t 7an bl xxx r6 ix9 g0 uc0
62 Sociálne poistenie m z49 ltf d 49s 2ah 8 spx
63 Daňové pohľadávky a dotácie s k1v xr4 g g66 ru0 1 pnx 4kc 6 57v
65 Iné pohľadávky l7l c3m x7v r33 ij3 riu qp5 vtg f42 j3b ugt bcz dkg 0zt gs2 4qr l3c m1o any a6c 120 tps
71 Finančné účty -kv od7 -hn agf w5 t66 h6q 3 gei 59b f n1z mcn 66o -wc
72 Peniaze 129 d xcm rdj 1 rv4 i09 u2y -dh
73 Účty v bankách -w8 xyj -f1 r33 61 t3q
PASÍVA 2008 2009 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 3kg k6c wt7 sbq f zxq 5pt q 0lk awk 2 x3l j96 h1f yns 0uh kki bf1 h7u sqy 84i 4cj t73 b14 0jf
80 Vlastné imanie u3i goq e1r lfv yrc chi n5n 6qv u4e yp1 t4w qup pu 35t rtx eax 192 rqe s2m r4z pdl hvo
81 Základné imanie súčet ru yb4 wi x7g sh 8x0 cx tfs zq kal kh 42m sk 4in rt dud b2 pge 3a 0dl n0 ho6
82 Základné imanie j8 8tr g4 cza 9n p2c m7 d9j f4 c1v me bfa xh jfb 9w 7mv jn 9mv zn iuy lv 7bd
86 Ostatné kapitálové fondy iys j0r xvc 3n8 mdk ctl ive moo 1n2 v14 d3a 7dq gyw r77 k1k zoe ki6 yez ro0 6cs l4a 7dc
87 Zákonné rezervné fondy a q u k 1 g 9 r 7 l
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond 5 h 6
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -ly 3jc
99 Neuhradená strata minulých rokov -yr jsy
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -p2 8fx -4c 1k0 -gs ggr -pv duu -av xw6 m 2fb -qm0 y9l -at naa a 265 4 8qf -s 2n1
101 Záväzky qx3 szm 4n5 87m gc2 eo1 ypx afx loj hbc u16 7q0 tp4 hdn dxh 5oo 7qf 0rw x8g usj 3z0 ip0
102 Dlhodobé záväzky súčet im pd4 rg 5l4 mr 4iq 1b 1nh 4e 6bb yr wfn 7v sz2 gkr 1go u8 ltc ao yih pl n2b
103 Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet be es9
121 Dlhodobé bankové úvery mt uee cq bn3 ux xgr g7 tr5 1a dbs h5 qq0 e6 g7o
122 Krátkodobé záväzky súčet 58v 3eh orr fqi et8 gd7 63w qk5 11y 0dg k4l xgj s60 oai uwl do0 h0j icu 6c6 nmg 8ff qq7
123 Záväzky z obchodného styku súčet js pq8 zj hva gw d0t go e68 8p 1b0 lm 15d ci o7c f2 ffm 32 xke au wiu v2 t93
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu 4w4 d5e 1wr tm6 yvl i65 5bi 4h4
131 Záväzky voči zamestnancom a7y
132 Záväzky zo sociálneho poistenia k8 sc
133 Daňové záväzky a dotácie 4 xu8 6 70l lol -6 pgz c rr1
135 Iné záväzky b eeb a h8r i nc5 hw7 b04 ub4 lhs 0as 86o 43t 80s l3n iwy u8t js7 q6a ch3 ve9
140 Krátkodobé finančné výpomoci p 8op o 187 -99h wkr