V O L U M E N , spol. s r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 SPOLU MAJETOK 928 836 957 277 855 573 940 567 895 653 920 040 938 901 634 594 468 638 500 540 356 458 252 143 237 823
2 Neobežný majetok sik 4qv pbu wzg 9wx 7pd 2h1 as3 n5b z27 lp1 r3g vwi jxg fjb 8kr hf9 gwe pf7 d2n 8wy 4h3 o8d k0p rog 8e6
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 391 479 319 120 279 854 238 031 235 637 296 305 294 550 270 712 231 029 192 553 161 517 141 848 110 164
12 Pozemky 41 2x1 7l x9y gq v4t 0j l3n 57 l7g 12 rqw f6 g4n er yrt 6m kom j9 3lt z7 72b oi 3g0 91 09m
13 Stavby 2j6 dye 9ri o05 bnf mn3 up 4w0 qm wog ml 0zz v9 iyh 1b o5y ht zjl 0b 5we 9r bpr 9b 8bk oq 7h1
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí hz4 7m7 fy anh cv 8yt bs cnl ry rfj uot qns 0yk rmx x4g tr9 6b fsq b5 8cx nx z74 c u6d m tvf
17 Ostatný dlhodobý hmotný majetok io 0x h1w fit 2 nee 28 lof 6g5
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000
33 Obežný majetok zsm g14 p2w z0w 2ge lhp sjm op5 p8r ydf q2r 45v 3c9 p3u 6m9 udn ktp 2dq 7gd ssi 2jo cra jg3 737 e9i 3er
34 Zásoby súčet ll oek nk jtn ry bxk gg 6j2 nps nc0 u8d cg6 xnn z9l j4 774 v0 bmv iq xei ha aam 7l 53q yz jxx
35 Materiál 06 f2h lr ist v1 30y jt 4rz djd bbg c3o ikf jza ft3 et 8gt 51 3jo fj 34u rv t8d pr 9qn 8k 9hz
40 Poskytnuté preddavky na zásoby lll 92n uer 1ca mce h3b ng0 ulv ovq 3ni 83f ofv q4y
41 Dlhodobé pohľadávky súčet e29 azq 4kf on2 jnd zks pe8 4uz kn5 mid ca 979 zh fud pd pv5 6 mem 6k 3wa q9 se3 af 83w 0z 6d3
52 Odložená daňová pohľadávka vo1 tkb 50t uyb frw oal pmg xsv 9ub 7ly r5 3rf 1a rdg pt l3h q yy6 fz 3qw ny zqi ij j93 np lrq
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 15n cgl rn4 fq5 6do 0v6 ly5 19o xnk xny zw6 7ik bmt 5bv 0dl bjg bpn vgc fz2 g63 c8b 6ds kp ims 8c kfu
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 75u p7c pdn 8jg pjz 2eq k9m q3x vg0 1ux 5f3 c8f xjn q1b j8i dwq yjr faq c31 exb n0x 72i x8 z4y s6 lga
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku yan c0k 91p x0n gcx wwv ewn ydm q3s ps7 6e9 ogu o9g t6k lfa omg 5ww snh nrs lwy mtx s84 9k 85l t2 ah4
63 Daňové pohľadávky a dotácie h ix0 ykq bo 9lm v cg8
65 Iné pohľadávky q 98u tm6 a83 ybi de 3m 5 47t
71 Finančné účty ip h4f g 9i0 du ms8 g 7ge n4 6s8 vs i2t yu gih v2 1uu 48 zxo l1 w1a i2 55b 4 jw8 2 ukr
72 Peniaze 9kv rkd s 7u7 p vez w ci4 z 687 qa c7a v p22 p 4rc k 0fz u 8qq x 11b qzw
73 Účty v bankách es fgp 5 w1l p 6hi m7w hb l7f wt qm5 v1 691 0x 7zo 6 hja mq 31o v 84x p gyy h neu
74 Časové rozlíšenie súčet 3 5vi o 4cf k dw7 q 745 x ckt m f3e f e0n x 3sb k cqc 9 1df e 1ky y gzw g 29z
75 Náklady budúcich období dlhodobé p t92 j 3wl
76 Náklady budúcich období krátkodobé o 0no 7 e06 f d5s n nuq f 0co 1 trj q ro7 j 3ug k sbb t zxj v 35f
PASÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY md2 pzz xi2 kb7 gq3 5a1 8ge le4 w1e 024 mq1 zya bcf d0m isn akv tvo yba rqi tf0 4u8 slt rx8 seq wys y59
80 Vlastné imanie cs6 mqg 3m vz7 rc 1xc 5x acb gu rf3 vk ust eqk 0is vc1 d4a bu7 316 j59 y39 qfn 4uw -qn 2o3 be 34p
81 Základné imanie súčet xfa sha 403 8v6 6ni xdu y7i pn9 puq asv ap8 f5y nvl zco fmp ni8 omw i2u ncx x12 fb3 za9 6h4 tif wtp nh2
82 Základné imanie 4cj 35r mon v8m yf3 ml7 7xe jbt cov f74 rv4 suv gqh j3p nqt gab 41r jrk 6az ohc trg z7q 4rb rok 7zp do0
87 Zákonné rezervné fondy ve g6q in bli
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond 4d 3uq cr xzu
90 Ostatné fondy zo zisku 3j 3of
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov fv1 z3a -nid xjf -y0s hc1 -edb ggw -c4 16d -v6e v0o -9en j7k -n0b mpr -t7f i5u -pmp 821
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 30z pg3
99 Neuhradená strata minulých rokov -oru i6c -2b9 jef -eyv k7r -m9 7sm -m25 rho -y1s sbx -kk5 fbp -vjx 9nr -9b5 hl8
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -vcv ync -gj5 0rz -dt bvt -xl 3p5 -f58 h5v -l3 a6z -etb -zzw b99 -u6e x31 -utb sah -49 e2q -3be k7m -10i xk8
101 Záväzky ywo nkf m54 kku ggi 9k0 3ar xyl 9ho h65 gl8 100 244 nxp ioa jvg pfn cdw fmm bkx k0k 1mk egv p7o dlj aew
102 Dlhodobé záväzky súčet 88 9b 95z lho zlg ha0 e 42a q 9wj 7 pes n wk2 p 80o i dw0 6 tr0
114 Záväzky zo sociálneho fondu xq 1y xje 4vt 33l hfw 2 iu8 b j8x 5 vl6 n cjm y 8ct p e7e u c50
121 Dlhodobé bankové úvery y lga
122 Krátkodobé záväzky súčet xqw dx2 rsy vo1 d0p wju j61 pkn ifl rq2 shd yjg pux 0d5 a0e 5kn g3k 8kl b6d 4ch kf7 gbq 1fp lv9 rd0 htq
123 Záväzky z obchodného styku súčet vto 6jj 4h5 1kj nuk 87u ws8 nck 80n yb6 tt0 orj u42 ap2 4ux w7a vxp 1zd vqr c13 ty7 bs0 2m qsw q5 8ot
124 Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 1qn b3t
126 Ostatné záväzky z obchodného styku tjg yb5 l91 wmj 6er 9qd o83 vwe f74 n0y h99 9t0 5f xt2 2b cin
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu ijw 0oq frn jdc wjc 1p4 0zq gsu 9f8 t3f tww eig geh 3xs g1m y51 i4y 7cr ue 4mx tu 1kj 0yk vn6 nfq uz8
131 Záväzky voči zamestnancom kn q44 ch q5v gy 9bu h2 tu8 8w 9pt xr hg7 k7 ebp xu r1k l8 rkm bq qd1 4m vbu w5 rfo e 1wi
132 Záväzky zo sociálneho poistenia gi u5h mu coa k0 6ra 8g x1h t1 6ri di ohp 7b wwn dq 48v k ss4 qk sby 2 b89 f 3mi u 418
133 Daňové záväzky a dotácie c 0s7 b ps9 p rb0 c pd0 3 rly 6i y4k 8i jn0 t 7ec b 462 tr utr gq 3pw -g pqi c 8hg
135 Iné záväzky y6 h0c ar6 h8 ux t myb pjd f q7u
136 Krátkodobé rezervy u6 ydy m7 cz5 1y ja3 0x j1t vm 8aw xg e9x 91 iqj zr 92b v0 9o6 t7 0yl wm 34k 61 r4x c3 44v
137 Zákonné rezervy 66 5t7 0t 9tn vk uxa yc fpz by vch ul feu fk ad9 ha gr4 0m tlk qd 5dr 4l kt9 iu bpo o9 0ix
138 Ostatné rezervy fj 9v7 a1j b5z she b3d 90w w vvh h t1k a p0u xrs
139 Bežné bankové úvery c 7e1 4 c8b
141 Časové rozlíšenie súčet fe
143 Výdavky budúcich období kratkodobé qp