Tecton, a.s. - Podrobnosti

Vložka číslo
4023/B
Dátum vzniku
15.10.1990
Konanie menom spoločnosti
Konať v mene spoločnosti je oprávnený každý člen predstavenstva samostatne. Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť je oprávnený podpisovať každý člen predstavenstva samostatne.
Predmety činnosti
 • počítačové služby (od 31.10.2009)
 • služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov (od 31.10.2009)
 • administratívne služby (od 31.10.2009)
 • vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti (od 31.10.2009)
 • organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí (od 31.10.2009)
 • prieskum trhu a verejnej mienky (od 31.10.2009)
 • montáž, oprava kancelárskej, reprodukčnej, spotrebnej elektroniky (od 6.12.2006)
 • servis kancelárskej, reprodukčnej a spotrebnej elektroniky (od 6.12.2006)
 • nákup, predaj a sprostredkovanie tovarov v rozsahu voľnej živnosti (od 6.12.2006)
 • leasing priemyselného tovaru (od 6.12.2006)
 • poradenská a konzultačná činnosť v predmete podnikania (od 6.12.2006)
 • kopírovacia služba (od 6.12.2006)
 • prenájom nebytových priestorov (od 6.12.2006)
 • nákup, predaj a prenájom lietadiel (od 6.12.2006)
 • navrhovanie, inštalácia a servis počítačových sietí (od 6.12.2006)
 • montáž a opravy telekomunikačných zariadení pripojených k jednotnej telekomunikačnej sieti (od 6.12.2006)
 • poskytovanie verejných telekomunikačných služieb v oblasti prenosu dát (od 6.12.2006)
 • reklamná a propagačná činnosť v rozsahu vcoľnej živnosti (od 6.12.2006)
 • zobraziť ukončené
 • prevádzkovanie technickej služby podľa § 7 ods.1 zákona č.473/2005 Z. z. o súkromnej bezpečnosti ( vývoj, výroba, predaj, projektovanie, montáž, údržba, revízia, oprava ) (od 14.5.2009 do 26.1.2024)
Akcie
 • Forma: akcie na meno
 • Druh: kmeňové
 • Hodnota: 500,00 €
 • Počet: 50
 • Podoba: listinné
 • Dátum od: 15.10.2011
Štatutárny orgán
 • predstavenstvo:
 • Ing. Stanislav Starzl
  Fialkové údolie 25
  81101 Bratislava - mestská časť Staré mesto
  Slovensko
  Vznik funkcie: 06.12.2006
  Názov funkcie: predseda predstavenstva
 • Ing. Ivan Zemanovič
  Astrová 48
  82101 Bratislava
  Slovensko
  Vznik funkcie: 06.12.2006
  Názov funkcie: člen predstavenstva
Dozorná rada
Ďalsie právne skutočnosti
 • Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 1461/2011, Nz 34845/2011, NCRls 35678/2011 zo dňa 22.09.2011.
 • Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice N 765/2009, Nz 32120/2009 zo dňa 23.9.2009.
 • Notárska zápisnica osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia N 294/2009, Nz 14284/2009 zo dňa 4.5.2009.
 • Notárska zápisnica N599/2008, Nz 35405/2008 zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 20.8.2008.
 • Notárska zápisnica č. N 1032/2007, Nz 50488/2007, NCRls 50134/2007 zo dňa 29.11.2007.
 • Spoločnosť zosúladená s Obchodným zákonníkom č. 513/1991 Zb. spoločenskou zmluvou zo dňa 13.5.1993. Stary spis: S.r.o. 201
 • Zápisnica z valného zhromaždenia, na ktorom schválili rozšírenie predmetu činnosti. Dodatok k spoločenskej zmluve zo dňa 12.12.1995. Stary spis: S.r.o. 201
 • Rozhodnutie Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR č. 52/2442/99 zo dňa 10.5.1999, dodatok k spoločenskej zmluve zo dňa 21.5.1999.
 • Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 2.9.1999 o doplnení predmetu činnosti.
 • Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 31.10.2006, na ktorom bola schválená zmena právnej formy spoločnosti T e c t o n, spol. s .r.o. na akciovú spoločnosť Tecton, a.s.
Uložené listiny
 • Schválená účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
 • Rozhodnutie.zep
 • Podpisovy vzor.zep
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
 • Rozhodnutie o udelení licencie na prevádzkovanie technickej služby zo dňa 28.2.2019
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • podpisovy vzor.zep
 • Valné zhromaždenie.zep
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
 • protokol.zep
 • PV.zep
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.pdf
 • Výročná správa za rok 2012
 • Účtovná závierka za rok 2012, zápisnica
 • Účtovná závierka za rok 2008, zápisnica
 • Výročná správa za rok 2007
 • Účtovná závierka za rok 2007, zápisnica
 • Výročná správa za rok 2008
 • Výročná správa za rok 2011, zápisnica z valného zhromaždenia
 • Výročná správa za rok 2009
 • Účtovná závierka za rok 2009, zápisnica z valného zhromaždenia
 • Účtovná závierka za rok 2010, zápisnica z valného zhromaždenia
 • Výročná správa za rok 2010
 • Podpisový vzor - Ing. Martin Kučera
 • Notárska zápisnica N 1461/2011 Nz 34845/2011, NCRls 35678/2011, stanovy
 • Rozhodnutie o udelení licencie na prevádzkovanie technickej služby
 • Notárska zápisnica, N599/2008, Osvečenie o priebehu mimoriadného valného zhormaždenia, 9.12.2008
 • Účtovná závierka za rok 2005 a správa audítora
 • Výročná správa za rok 2005
 • Výročná správa za rok 2004
 • Účtovná závierka k 31.12.2004
 • Správa nezávislého audítora
 • Účtovná závierka za rok 2003
 • Správa audítora pre majiteľov sopločnosti z 12.5.2004
 • Výročná správa za rok 2003
Dátum aktualizácie
14.06.2024
Domény