MARTIMEX, akciová spoločnosť, Martin - Podrobnosti

Vložka číslo
1/L
Dátum vzniku
01.01.1970
Konanie menom spoločnosti
V mene spoločnosti koná a podpisuje predseda predstavenstva samostatne alebo dvaja členovia predstavenstva spoločne.
Predmety činnosti
 • kovoobrábanie (od 24.7.2007)
 • výroba strojov a zariadení pre strojárstvo, stavebné, poľnohospodárske, lesné stroje a stroje pre komunálny sektor (od 24.7.2007)
 • zváračské práce (od 24.7.2007)
 • prenájom nehnuteľností, nebytových priestorov s poskytovaním upratovacích služieb (od 27.1.2004)
 • ubytovacie služby v rozsahu voľných živností (od 27.1.2004)
 • maloobchod v rozsahu voľných živností (od 27.1.2004)
 • výskum a vývoj v oblasti strojárstva (od 24.2.2003)
 • výskum a vývoj strojov a zariadení pre poľnohospodárstvo a lesníctvo (od 24.2.2003)
 • poradenská a expertná činnosť v odboroch strojárstva v rozsahu voľných živností (od 24.2.2003)
 • inžinierska činnosť v strojárstve (od 24.2.2003)
 • poradenské služby ohľadne elektronických zariadení na spracovanie dát (od 24.2.2003)
 • výroba tepla, rozvod tepla (od 7.1.2003)
 • zariadenia účelové (od 6.7.1993)
 • predaj dvojstopových motorových vozidiel (od 10.12.1992)
 • prenájom staveb. strojov a zariadení (od 10.12.1992)
 • prenájom motorových vozidiel (od 10.12.1992)
 • prenájom poľnohospodárskych strojov a zariadení (od 10.12.1992)
 • prenájom iných dopravných zariadení (od 10.12.1992)
 • prenájom lodí (od 10.12.1992)
 • prenájom iných strojov a prístrojov (od 10.12.1992)
 • podnikat. poradenstvo, účtov. ap., výskum trhu (od 10.12.1992)
 • činnosť účtovných poradcov (od 10.12.1992)
 • činnosť organizačných a ekonomických poradcov (od 10.12.1992)
 • služby pre spoločnosť ako celok (správy majetkových účastí) (od 10.12.1992)
 • reklamné činnosti (od 10.12.1992)
 • automatizované spracovanie dát (od 10.12.1992)
 • poskytovanie software - predaj hot. progr. na zákl. zml. s autor. (od 10.12.1992)
 • činnosti v oblasti nehnuteľností (od 10.12.1992)
 • činnosti v obl. nehnuteľností na zákl. honoráru alebo kontrakt (od 10.12.1992)
 • veľkoobchod a sprostredkovanie obchodu (okrem motorových vozidiel a koncesovaných živností) (od 10.12.1992)
 • iné obchodné služby (od 10.12.1992)
 • závodná kuchyňa (od 10.12.1992)
 • bufety (od 10.12.1992)
 • zobraziť ukončené
 • zariadenia účelové (od 10.12.1992 do 5.7.1993)
Akcie
 • Forma: akcie na meno
 • Druh: kmeňové
 • Hodnota: 2 000,00 €
 • Počet: 1000
 • Podoba: zaknihované
 • Dátum od: 02.02.2024
 • Forma: akcie na meno
 • Druh: kmeňové
 • Hodnota: 20,00 €
 • Počet: 4000
 • Podoba: zaknihované
 • Dátum od: 02.02.2024
Štatutárny orgán
 • predstavenstvo:
 • Ing. Ján Mikuláš , CSc.
  Fatranská 28
  03861 Vrútky
  Slovensko
  Vznik funkcie: 30.05.2020
  Názov funkcie: predseda
 • Ing. Peter Chalupka
  M. Dulu 15 A
  03601 Martin
  Slovensko
  Vznik funkcie: 30.05.2020
  Názov funkcie: člen
 • Mgr. Jozef Sága
  Fatranská 15
  03861 Vrútky
  Slovensko
  Vznik funkcie: 30.05.2020
  Názov funkcie: člen
 • Marek Benko , MBA
  Jána Petrikovicha 4475/10
  03601 Martin
  Slovensko
  Vznik funkcie: 30.05.2020
  Názov funkcie: člen
Dozorná rada
Ďalsie právne skutočnosti
 • Na valnom zhromaždení dňa 5.12.2003 bola schválená zmena stanov.
 • Na valnom zhromaždení dňa 26. 6. 2002 bola schválená zmena stanov.
 • Na zasadnutí valného zhromaždenia dňa 23.6.2000 bola schválená zmena stanov.
 • Na valnom zhromaždení dňa 12.10.1999 bola schválená zmena stanov.
 • Valné zhromaždenie, konané dňa 19.12.1995, schválilo zmenu stanov.
 • Na zasadnutí Valného zhromaždenia konanom dňa 14.4.1993 bola schválená zmena stanov.
 • Akciová spoločnosť bola zriadená na ustanovujúcom valnom zhromaždení konanom dňa 18.12.1969 v Martine a rozh. ministra zahraničného obchodu zo dňa 3.12.1969 č.j. 2804/69-SM o oprávnení k zahr.-obchod. činnosti. Starý spis: Sa 1 Na zasadnutí valného zhromaždenia spoločnosti konanom dňa 19.10.1990 boli schválené stanovy spoločnosti. Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 19.3.1991 bola schválená zmena stanov v § 10 ods. 1, 7 a 10. Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 20.11.1991 bola schválená zmena stanov v § 6, § 10 ods. 1, 2, 3a, § 10a. Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 4.11.1992 bola schválená zmena stanov v zmysle zák. č. 513/91 Zb.
Uložené listiny
 • Účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 2
 • Uplne znenie stanov MARTIMEX 26.01.2024.asice
 • Zapisnica MVZ MARTIMEX 19.01.2024.asice
 • NZ MVZ MARTIMEX 19.01.2024 - znizenie ZI zmena stanov.asice
 • Výročná správa za rok 2022
 • Účtovná závierka za rok 2022 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
 • Výročná správa za rok 2021
 • Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Úplné znenie stanov zo dňa 26.07.2021.asice
 • Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 09.07.2021 s listinou prítomných akcionárov.asice
 • Notárska zápisnica JUDr. Vladimíra Kostovčáka zo dňa 14.07.2021, N 175/2021, NZ 20621/2021, NCRIs 21200/2021.asice
 • Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 29.05.2020 s listinou prítomných akcionárov.asice
 • Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Zápisnica z valného zhromaždenia navrhovateľa zo dňa 10.06.2016 s listinou prítomných akcionárov.zep
 • Notárska zápisnica JUDr. Vladimíra Kostovčáka zo dňa 16.06.2016, N 484/2016, NZ 21639/2016, NCRIs 22292/2016.zep
 • Úplné znenie stanov zo dňa 10.06.2016.zep
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Zápisnica z predstavenstva zo dňa 30.05.2015.zep
 • Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 29.05.2015 s listinou prítomných akcionárov.zep
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení.jpg
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky
 • účtovná závierka 2012 + výročná správa
 • Úplné znenie Stanov zo dňa 15.06.2012
 • Účtovná závierka 2011
 • Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 27.05.2011 s listinou prítomných akcionárov
 • účtovná závierka 2010 + poznámky
 • účtovna závierka 2009 + poznámky + výročna správa 2009
 • účtovna závierka 2008 + poznámky + výročna správa 2008
 • NZ 14319/09 zo dňa 5/5/09 - osvedčenie VZ
 • Zápisnica z VZ zo dňa 30/4/09 + zápisnica z predstavenstva 7/5/2009
 • Rozhodnutie o premene na EUR
 • Úplné znenie Stanov AS z 11/3/09
 • Účtovná závierka 2007
 • Úplné znenie stanov zo dňa 16.5.2007
 • Živnostenský list z 28/6/07
 • Osvedčenie VZ-NZ 18859/07, Zápisnica z 40. VZ z 16/5/07
 • Účtovná závierka 2006+VS
 • Účt. závierka 2005, výročná sráva, audit. správa,
 • Zápis predstavenstva zo dňa 11/1/2006 + zápisnica z MVZ zo dňa 10/1/2006
 • Účtovná závierka 2004, správa audítora,
 • Účtovná závierka 2003 + Výročná správa
 • Úplné znenie Stanov z 3/12/04
 • Nz 86789/04 zo dňa 3/12/2004, zápis DR zo dňa 6/12/2004, zápis Mvz 3/12/2004,
 • Výročná a audítorská správa 2003,
 • Úz. stanov z 5/12/03, zápis val. zhromaždenia 5/12/2003+NZ 11506/2003
 • Účt. závierka 2002, správa aud., výr. správa,
 • konsolidovaná účt. závierka 2001
 • nz 353/2002 zo dňa 26/6/2002,
 • výročná správa a individálna účtovná závierka 2000
 • konsolidovaná UZ k 31.12.2000 + poznámky
 • účtovná závierka za rok 1999+príloha+výrok audítora
 • konsolidovaná účtovná závierka 1997
 • Konsolidovaná účtovná závierka 1996 + príloha + výrok audítora
Dátum aktualizácie
09.07.2024
Domény