Vyhľadávanie osôb

Spoločnosť Funkcia Rok Tržby a výnosy Zisk
Ľubomír Masaryk, Hviezdoslavova 135/4, Trenčín
VENEZIA, s. r. o. spoločník 100% (súčasný), spoločník 50% (minulý), konateľ (súčasný) 2022 11 440,00 € 9 139,00 €
Ľubomír Masaryk, 2, Selec
VENEZIA, s. r. o. spoločník 100% (súčasný), spoločník 50% (minulý), konateľ (súčasný) 2022 11 440,00 € 9 139,00 €
Lubomír Masaryk, Selec 2, Trenčín
L.B.M., s.r.o. (zrušená) konateľ (minulý) 2015 104 105,00 € 12 665,00 €
Ľubomír Masaryk, Partizánska 7570/57B, Trenčín
Da Vinci art, s. r. o. konateľ (minulý) 2022 188 845,00 € -79 877,00 €
LUMA TN s. r. o. (zrušená) spoločník 100% (minulý), spoločník 80% (minulý), konateľ (minulý) 2016 164 351,00 € 3 040,00 €
IL Magneto Vento s. r. o. spoločník 50% (minulý), konateľ (minulý) 2020 38 697,00 € -86 646,00 €
LUMart s. r. o. spoločník 100% (súčasný), spoločník (minulý), konateľ (súčasný) 2022 12 431,00 € -2 939,00 €
KLIMAK SK, s. r. o. v likvidácii (zrušená) spoločník 100% (minulý), konateľ (minulý) 2020 35 732,00 € 723,00 €
LUMAS TNA s. r. o. spoločník 100% (súčasný), konateľ (súčasný) 2022 41 655,00 € -458,00 €
LEŠENIE TRENČÍN - DUBNICA s. r. o. spoločník 50% (súčasný), konateľ (súčasný) 2022 0,00 € 0,00 €
Ľubomír Masaryk, Bratislavská 429/4, Dubnica nad Váhom
LIFE club, s.r.o. spoločník 51% (minulý), spoločník 33% (minulý), konateľ (minulý) 2022 0,00 € 0,00 €
Da Vinci art, s. r. o. konateľ (minulý) 2022 188 845,00 € -79 877,00 €
Ľubomír Masaryk, Dobrá 1383, Trenčianska Teplá
Leonardo art s. r. o. (zrušená) spoločník 51% (minulý), konateľ (minulý) 2013 55 510,00 € 388,00 €
Ľubomír Masaryk, Legionárska 660/47, Trenčín
LUMA TN s. r. o. (zrušená) konateľ (minulý) 2016 164 351,00 € 3 040,00 €
Ľubomír Masaryk, Sedmikrásková 2697/20, Topoľčany
Pekáreň a cukráreň, a.s. v likvidácii (zrušená) člen predstavenstva (minulý)
MASARYK, s.r.o. spoločník 100% (súčasný), spoločník (minulý), spoločník 100% (minulý), konateľ (súčasný) 2022 889 872,00 € 7 833,00 €
Ľubomír Masaryk, 439, Urmince
Poľnohospodárske družstvo Zlatý Klas Urmince člen predstavenstva (minulý) 2022 2 517 953,00 € 476 115,00 €
Ľubomír Masaryk, Štúrova 848/16, Gbely
ROD Skalica, a.s. člen predstavenstva predstavenstva (minulý), predseda predstavenstva (minulý), člen dozornej rady (minulý) 2022 4 451 149,00 € 65 447,00 €
PD Gbely, a.s. člen predstavenstva predstavenstva (minulý), predseda predstavenstva predstavenstva (minulý), člen dozornej rady (minulý) 2022 4 683 376,00 € 106 995,00 €
AGRO GROUP BODÍKY, s.r.o. konateľ (minulý) 2022 127 931,00 € 618,00 €
AG-MANAGEMENT Slovakia, a.s. predseda predstavenstva (minulý) 2022 0,00 € -291,00 €
Ľubomír Masaryk, Štúrova 1551/12, Holíč
ROD Skalica, a.s. člen predstavenstva predstavenstva (minulý), predseda predstavenstva (minulý) 2022 4 451 149,00 € 65 447,00 €