Vyhľadávanie osôb

Spoločnosť Funkcia Rok Tržby a výnosy Zisk
Štefan Nyífor, Malohontská 1075/18, Rimavská Sobota
S&N spol. s r.o. spoločník 100% (súčasný), spoločník (minulý), konateľ (súčasný) 2022 68 129,00 € -15 949,00 €
Štefan Nyífor, Hlavné námestie 2227/15, Rimavská Sobota
S&N spol. s r.o. konateľ (súčasný) 2022 68 129,00 € -15 949,00 €