Vyhľadávanie osôb

Spoločnosť Funkcia Rok Tržby a výnosy Zisk
Obec Kostolné Zastúpená Jánom Kružicom R.č. Bytom 916 13 Kostolné Č. 371, ,
DOLINY, spol. s r.o. spoločník 274% (minulý) 2018 59 177,00 € 57 554,00 €
Obec Krajné Zastúpená Štefanom Kolníkom R.č. Bytom 916 16 Krajné Č. 254, ,
DOLINY, spol. s r.o. spoločník 274% (minulý) 2018 59 177,00 € 57 554,00 €
Obec Vaďovce Zastúpená Ladislavom Baranovičom R.č. Bytom 916 13 Vaďovce Č. 48, ,
DOLINY, spol. s r.o. spoločník 274% (minulý) 2018 59 177,00 € 57 554,00 €
Obec Hrachovište Zastúpená Jánom Pavlíčkom R.č. Bytom 916 15 Hrachovište Č. 355, ,
DOLINY, spol. s r.o. spoločník 274% (minulý) 2018 59 177,00 € 57 554,00 €
Obec Hrašné Zastúpená Elenou Málkovou R.č. Bytom 916 14 Hrašné Č.8, ,
DOLINY, spol. s r.o. spoločník 274% (minulý) 2018 59 177,00 € 57 554,00 €
Obec Lubina Zastúpená Ľubomírom Bohušom R.č. Bytom 916 12 Lubina Č. 485, ,
DOLINY, spol. s r.o. spoločník 274% (minulý) 2018 59 177,00 € 57 554,00 €
Obec Podkylava Zastúpená Janou Sedlákovou R.č. Bytom 916 16 Podkylava Č. 48, ,
DOLINY, spol. s r.o. spoločník 274% (minulý) 2018 59 177,00 € 57 554,00 €
Obec Višňové Zastúpená Ľudmilou Kubišovou R.č. Bytom 916 15 Višňové Č. 41, ,
DOLINY, spol. s r.o. spoločník 274% (minulý) 2018 59 177,00 € 57 554,00 €
Obec Bzince Pod Javorinou Zastúpená Ivanom Mrázikom Bytom 916 12 Bzince Pod Javorinou Č. 997, ,
DOLINY, spol. s r.o. spoločník 274% (minulý) 2018 59 177,00 € 57 554,00 €
Mesto Stará Turá Zastúpené Jánom Miklášom R.č. Bytom Hurbanova 1364 916 01 Stará Turá, ,
DOLINY, spol. s r.o. spoločník 274% (minulý) 2018 59 177,00 € 57 554,00 €