Vyhľadávanie osôb

Spoločnosť Funkcia Rok Tržby a výnosy Zisk
Bohuš Záborský, Jána Šimka 6, Martin
Wittee, a. s. člen dozornej rady (súčasný) 2021 1 219 824,00 € 15 162,00 €
MSM GROUP s.r.o. konateľ (minulý) 2021 6 313 241,00 € 1 756 056,00 €
Bohuš Záborský, Allendeho 6, Martin
MIRANGE, s.r.o. spoločník 25% (minulý) 2021 0,00 € -133,00 €
Bohuš ZÁBORSKÝ, Dullova 20, Martin
VS Guard, s.r.o. konateľ (minulý) 2021 687 222,00 € 184 215,00 €