Vyhľadávanie osôb

Spoločnosť Funkcia Rok Tržby a výnosy Zisk
Branislav Vulgan, Karloveská 411/21, Bratislava
Auto BNP, a. s. člen predstavenstva (súčasný) 2021 6 055 587,00 € 107 590,00 €
SNP REAL, a.s. predseda predstavenstva (minulý) 2021 419 717,00 € 45 144,00 €
GLANCE HOUSE, s.r.o. v konkurze konateľ (minulý)
VR Invest, s.r.o. v konkurze spoločník 50% (minulý), konateľ (minulý)
Branislav Vulgan, Zetkinovej 22, Bratislava
EUROTREND spol. s r. o. (zrušená) spoločník 25% (minulý)