Vyhľadávanie osôb

Spoločnosť Funkcia Rok Tržby a výnosy Zisk
Daniel Chomistek, Horná Lehota 449, Oravský Podzámok
ORAVSKÉ VÝROBNÉ DRUŽSTVO (súčasný) 2018 965 150,00 € -193 169,00 €
Daniel Chomistek, m.č. Dolná Lehota 499, Oravský Podzámok
Poľnonákup ORAVA, a.s. "v likvidácii" (zrušená) predseda predstavenstva (minulý)
Daniel Chomistek, 449, Oravský Podzámok
Poľnohospodárske družstvo J a s e n o v á (súčasný) 2018 513 141,00 € -52 310,00 €
Poľnohospodárske družstvo Dolný Kubín podpredseda predstavenstva (súčasný), predseda predstavenstva (súčasný), podpredseda predstavenstva (minulý) 2018 727 086,00 € -51 295,00 €
Poľnohospodárske družstvo Malatiná predseda predstavenstva predstavenstva (súčasný) 2018 98 823,00 € 12 456,00 €
Podielnícke družstvo Horná Lehota predseda družstva predstavenstva (súčasný), člen predstavenstva predstavenstva (minulý), člen predstavenstva (minulý) 2018 369 056,00 € -6 810,00 €
Agrodružstvo OPZ Podpredseda predstavenstva predstavenstva (súčasný), podpredseda predstavenstva (minulý), člen predstavenstva (minulý) 2018 664 219,00 € 48 373,00 €
UNIOSPOL s.r.o. spoločník 50% (súčasný), konateľ (súčasný) 2018 13 850,00 € 916,00 €
AGRODRUŽSTVO Horná Lehota, družstvo predseda družstva predstavenstva (súčasný), podpredseda predstavenstva (minulý) 2018 0,00 € 15 203,00 €
ORAVSKÉ VÝROBNÉ DRUŽSTVO (súčasný) 2018 965 150,00 € -193 169,00 €
OFZ, a.s. člen dozornej rady (minulý) 2018 157 136 610,00 € 5 740 413,00 €
NORD - STK s.r.o. (zrušená) spoločník 40% (minulý)
Daniel Chomistek, Dolná Lehota 449, Oravský Podzámok
Poľnohospodárske družstvo LČV so sídlom v Čimhovej predseda predstavenstva (minulý) 2018 177 786,00 € -961,00 €
Roľnícke družstvo PRIETRŽ člen predstavenstva predstavenstva (minulý) 2015 0,00 € 0,00 €
Poľnonákup ORAVA, a.s. "v likvidácii" (zrušená) predseda predstavenstva (minulý)
GEODÉZIA Žilina a.s. (zrušená) člen dozornej rady (minulý)
KOVOPOL, spol. s r.o. (zrušená) konateľ (minulý)
ORAKO, spol. s r.o. (zrušená) konateľ (minulý)
ZRUB ORAVA, s. r. o. spoločník 50% (súčasný), konateľ (súčasný) 2018 438 899,00 € 1 926,00 €
Odbytové družstvo Orava, družstvo predseda predstavenstva (súčasný) 2018 0,00 € -523,00 €
ORAVA SKIPARK, a.s. člen dozornej rady (minulý) 2018 2 816 372,00 € 180 263,00 €
UKNOW s.r.o. spoločník 30% (súčasný), konateľ (súčasný) 2018 20 319,00 € 1 010,00 €
Woven Wolfs s.r.o. spoločník 50% (súčasný), konateľ (súčasný)