Vyhľadávanie osôb

Spoločnosť Funkcia Rok Tržby a výnosy Zisk
Erik Jantzen, Karslundvej 14, Beder
Agro Support, s.r.o. konateľ (súčasný) 2018 37 745,00 € -58 945,00 €
Erik Jantzen, Karlslundvej 14, Beder
Poľnohospodárske družstvo Kútniky člen predstavenstva (súčasný), člen predstavenstva predstavenstva (minulý) 2018 3 949 939,00 € 327 192,00 €
Jantzen Development, s.r.o. spoločník 11% (súčasný), konateľ (súčasný) 2018 199 456,00 € 33 606,00 €
Dan - Slovakia Agrar, a.s. člen predstavenstva predstavenstva (súčasný), člen predstavenstva (minulý), predseda predstavenstva (minulý) 2018 29 000 702,00 € 3 757 653,00 €
AGROKORN, s.r.o. konateľ (súčasný) 2018 448 547,00 € 91 724,00 €
Jantzen Development Management s. r. o. konateľ (súčasný) 2018 197 981,00 € 86 273,00 €
Agro Optima, s. r. o. konateľ (súčasný) 2018 27 000,00 € 10 464,00 €
Agro Advice, s. r. o. konateľ (súčasný) 2018 784 129,00 € 615 568,00 €
AGRO PROJECT s.r.o. konateľ (súčasný) 2018 0,00 € -1 295,00 €
Agro Center s.r.o. konateľ (súčasný) 2018 0,00 € -168,00 €