Vyhľadávanie osôb

Spoločnosť Funkcia Rok Tržby a výnosy Zisk
Juraj Trizna, Kolomana Sokola 4426/8, Liptovský Mikuláš
Trizna Group s.r.o. konateľ (súčasný) 2021 22 562,00 € -7 815,00 €
Inžinierske stavby a. s. člen predstavenstva (súčasný), člen dozornej rady (minulý) 2021 1 016 637,00 € 149 754,00 €
ODEKO ZA a.s. člen dozornej rady (súčasný) 2021 1 071 744,00 € 188 130,00 €
ODEKO KM a. s. člen dozornej rady (súčasný) 2021 3 688,00 € -1 468,00 €
Trinity Trading s. r. o. spoločník 50% (súčasný), spoločník (minulý), konateľ (súčasný) 2021 46 300,00 € 941,00 €
ODEKO a. s. člen predstavenstva (súčasný) 2021 69 791,00 € 21 955,00 €