Vyhľadávanie osôb

Spoločnosť Funkcia Rok Tržby a výnosy Zisk
Marcel Kaščák, Drotárska cesta 65, Bratislava
Tatra banka, a.s. člen predstavenstva predstavenstva (súčasný), člen predstavenstva (minulý) 2015 475 488 000,00 € 115 787 000,00 €
Tatra-Leasing, s.r.o. člen dozornej rady (súčasný) 2011 204 820 726,00 € 2 408 379,00 €
ELIOT, s.r.o. (zrušená) konateľ (minulý) 2011 408 131,00 € 471 607,00 €
TL leasing, s.r.o. (zrušená) konateľ (minulý) 2016 1,00 € -2 568,00 €
Destila T, s.r.o. spoločník (súčasný) 2018 52 476,00 € -6 018,00 €
CENTRUM BÝVANIA, s.r.o. (zrušená) konateľ (minulý)
Fond ochrany vkladov (súčasný)
Tatra Residence, s. r. o. (zrušená) konateľ (minulý), člen dozornej rady (minulý) 2016 4 756 636,00 € 1 034 338,00 €
Tatra Residence, a.s. člen predstavenstva predstavenstva (minulý), člen dozornej rady (súčasný), člen predstavenstva dozornej rady (minulý) 2018 2 044 591,00 € -11 748,00 €
Tatra Asset Management, správ. spol., a. s. člen dozornej rady (minulý) 2013 17 281 000,00 € 1 050 000,00 €
Group Cloud Solutions, s. r. o. (zrušená) konateľ (minulý) 2019 0,00 € -4 490,00 €
Tatra Residence, s.r.o. (zrušená) konateľ (minulý) 2012 1 785 074,00 € -8 522 890,00 €
Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s. člen dozornej rady (minulý) 2014 8 313 000,00 € 2 044 000,00 €
PRODEAL, a. s. člen dozornej rady (súčasný) 2018 1 332 439,00 € 463 762,00 €
Marcel Kaščák, Muškátová 38, Bratislava
Tatra banka, a.s. člen predstavenstva predstavenstva (súčasný), člen predstavenstva (minulý) 2015 475 488 000,00 € 115 787 000,00 €
Tatra-Leasing, s.r.o. konateľ (minulý) 2011 204 820 726,00 € 2 408 379,00 €
ELIOT, s.r.o. (zrušená) konateľ (minulý) 2011 408 131,00 € 471 607,00 €
TL leasing, s.r.o. (zrušená) konateľ (minulý) 2016 1,00 € -2 568,00 €
CENTRUM BÝVANIA, s.r.o. (zrušená) konateľ (minulý)
Tatra Residence, s. r. o. (zrušená) konateľ (minulý) 2016 4 756 636,00 € 1 034 338,00 €
Záhradnícka, s.r.o. konateľ (minulý) 2016 0,00 € -480,00 €
Group Cloud Solutions, s. r. o. (zrušená) konateľ (minulý) 2019 0,00 € -4 490,00 €
Tatra Residence, s.r.o. (zrušená) konateľ (minulý) 2012 1 785 074,00 € -8 522 890,00 €