Vyhľadávanie osôb

Spoločnosť Funkcia Rok Tržby a výnosy Zisk
Marek Doktor, Západná 2502/22, Trenčín
GALVANIKA a.s. člen dozornej rady (súčasný) 2022 1 546 188,00 € 199 527,00 €
Tiger Hunt, s. r. o. (zrušená) konateľ (minulý) 2014 4 444,00 € -294 068,00 €
Virtual Reality Media, a.s. člen dozornej rady (minulý) 2023 10 001 419,00 € 1 623 836,00 €
Formula 2P, a.s. člen dozornej rady (súčasný) 2022 527 847,00 € 71 268,00 €
Herbaria plus s.r.o. konateľ (minulý) 2023 3 000,00 € 2 445,00 €
BEROPS, s.r.o. konateľ (súčasný) 2022 450 754,00 € 88 827,00 €
MMM TN, a.s. člen dozornej rady (súčasný) 2023 0,00 € -1 504,00 €
ProVet spol. s r. o. konateľ (minulý) 2022 46 338,00 € -216,00 €
Hamara s. r. o. konateľ (súčasný) 2023 0,00 € -84,00 €
MK Sports, s. r. o. „v likvidácii“ (zrušená) konateľ (minulý) 2020 0,00 € -100,00 €
CLS Group, s. r. o. (zrušená) konateľ (minulý) 2014 0,00 € 0,00 €
Crossdefault Management Group, k. s. (minulý) 2023 42 626,00 € -2 175,00 €
JUDING, s. r. o. konateľ (minulý) 2022 88 191,00 € -72,00 €
3concept a. s. (zrušená) člen dozornej rady (minulý) 2016 247 196,00 € -271 993,00 €
BRINCKERS s.r.o. konateľ (minulý) 2023 0,00 € 0,00 €
Indecs, s. r. o. (zrušená) konateľ (minulý) 2020 0,00 € -44,00 €
Prisma s. r. o. konateľ (minulý) 2022 142 079,00 € -8 758,00 €
AGRO Šalgovce s.r.o. konateľ (minulý) 2023 0,00 € -12 575,00 €
HSS Zemiak, s.r.o. konateľ (minulý) 2023 0,00 € -1 983,00 €
PsycheOptima, s.r.o. konateľ (minulý) 2023 58 203,00 € 6 726,00 €
PTN, a.s. člen predstavenstva (minulý) 2023 177 296,00 € 8 777,00 €
S4P, a.s. člen predstavenstva (súčasný) 2023 253 059,00 € -8 499,00 €
RS & PARTNERS, a. s. člen dozornej rady (súčasný) 2022 0,00 € -456,00 €
Advokátska kancelária JUDr. Marek Doktor, s. r. o. konateľ (súčasný) 2023 373 755,00 € 60 905,00 €
Marek Doktor, Žabinská 294/35, Trenčín
Poľnohospodárske družstvo Trenčín - Opatová člen predstavenstva (súčasný) 2023 1 235 984,00 € 15 132,00 €
GALVANIKA a.s. člen dozornej rady (súčasný) 2022 1 546 188,00 € 199 527,00 €
Herbaria plus s.r.o. konateľ (minulý) 2023 3 000,00 € 2 445,00 €
BEROPS, s.r.o. konateľ (súčasný) 2022 450 754,00 € 88 827,00 €
Saidler & Co. Management s.r.o. konateľ (súčasný) 2022 637 753,00 € 5 216,00 €
HSS Zemiak, s.r.o. konateľ (minulý) 2023 0,00 € -1 983,00 €
Mierové námestie č. 4 s.r.o. konateľ (súčasný) 2022 127 301,00 € -44 228,00 €
Matúšova 16 s.r.o. konateľ (súčasný) 2022 47 601,00 € 60 288,00 €
Farská 8 s.r.o. konateľ (súčasný) 2022 755,00 € -23 340,00 €
Farská 6 s.r.o. konateľ (súčasný) 2022 992,00 € -32 718,00 €
Matúšova 17 s.r.o. konateľ (súčasný) 2022 27,00 € -12 607,00 €
Farská 5 s.r.o. konateľ (súčasný) 2022 0,00 € -45 809,00 €
S4P, a.s. člen predstavenstva (súčasný) 2023 253 059,00 € -8 499,00 €
Matúšova 8/10 s.r.o. konateľ (súčasný) 2022 22 041,00 € -230 165,00 €
SCP Castra s.r.o. konateľ (súčasný) 2022 0,00 € -26 742,00 €
Matúšova 1 s.r.o. konateľ (súčasný) 2022 0,00 € -34 780,00 €
Mierové námestie 37 s.r.o. konateľ (súčasný) 2022 0,00 € -360,00 €
Vojtecha Zamarovského 1 s.r.o. konateľ (súčasný) 2022 0,00 € -18 822,00 €
RS & PARTNERS, a. s. člen dozornej rady (súčasný) 2022 0,00 € -456,00 €
Advokátska kancelária JUDr. Marek Doktor, s. r. o. konateľ (súčasný) 2023 373 755,00 € 60 905,00 €
Reality Trenčín, s. r. o. konateľ (minulý) 2023 3 020,00 € -4 933,00 €
Statement Media Central Europe a.s. člen dozornej rady (súčasný) 2022 0,00 € -510 496,00 €
Vydavateľstvo Terajšok, a.s. (zrušená) člen dozornej rady (minulý) 2021 0,00 € -3 489,00 €
HSS Holding, a. s. člen dozornej rady (súčasný) 2023 28 646,00 € 101,00 €
ISBC development a.s. člen dozornej rady (súčasný) 2023 300,00 € -1 417,00 €
BDTO, a. s. člen predstavenstva (súčasný) 2023 0,00 € -14 882,00 €
AuTOY Real Estate s.r.o. konateľ (súčasný) 2023 0,00 € -24,00 €