Vyhľadávanie osôb

Spoločnosť Funkcia Rok Tržby a výnosy Zisk
Martin Kováč, Zimná ul. 407/41, Komárno
Limeway s.r.o. spoločník 100% (súčasný), konateľ (súčasný)
Martin Kováč, Hlohová 2712/6, Košice
Innotrading s.r.o. spoločník 100% (súčasný), konateľ (súčasný)
Martin Kováč, Nábr. Sv. Cyrila 315/25, Prievidza
Nutrimento s. r. o. spoločník 100% (súčasný), konateľ (súčasný) 2017 522,00 € -19 716,00 €
Martin Kováč, Ruskovce 147, Ruskovce
ADK TRANS s.r.o. konateľ (súčasný) 2018 41 177,00 € 1 997,00 €
Martin Kováč, Stavbárska 40, Bratislava
LEMAKO s.r.o. spoločník 50% (súčasný), konateľ (súčasný) 2016 23 144,00 € 1 405,00 €
Martin Kováč, Golianovská 392/5, Nitra
M&M - Building s.r.o. spoločník 50% (súčasný), konateľ (súčasný) 2016 0,00 € -560,00 €
Martin Kováč, Lučenecká 182/33, Bušince
GMG TRIO STAV, s.r.o. konateľ (minulý) 2017 45 875,00 € 1 062,00 €
Martin Kováč, Matúškovo 858, Matúškovo
AKM Biznis s.r.o. spoločník 100% (súčasný), spoločník (minulý), konateľ (súčasný) 2017 447 893,00 € 4 215,00 €
AKM Clean s.r.o. spoločník 50% (súčasný), konateľ (súčasný)
AJMEX spol. s r.o. spoločník 50% (súčasný), konateľ (súčasný)
Martin Kováč, Krásna 1028/29, Galanta
AKM Biznis s.r.o. spoločník 100% (súčasný), spoločník (minulý) 2017 447 893,00 € 4 215,00 €
Martin Kováč, Nábrežná 3465/13, Vrútky
BM + K Real, s.r.o. (zrušená) spoločník 25% (minulý), konateľ (minulý) 2015 40 001,00 € 13 969,00 €
Cargo Space s.r.o. spoločník 100% (súčasný), konateľ (súčasný) 2017 467 878,00 € 8 898,00 €
zroot food s.r.o. spoločník 33% (súčasný), konateľ (súčasný) 2017 2 847,00 € -2 187,00 €