Vyhľadávanie osôb

Spoločnosť Funkcia Rok Tržby a výnosy Zisk
Martin Sojka, Liptovská 7642/1G, Trenčín
Mgr. Martin Sojka, s. r. o. spoločník 100% (súčasný), konateľ (súčasný)
Martin Sojka, Nižný Kelčov 885, Vysoká nad Kysucou
TVMS s.r.o. spoločník 50% (súčasný), konateľ (súčasný) 2018 79 638,00 € -7 756,00 €
Martin Sojka, Švermova 2378/40, Brezno
MS MEDIA, s.r.o. „v likvidácii“ spoločník 100% (súčasný), konateľ (súčasný) 2014 6 764,00 € -18 027,00 €
Fresh2Media, s. r. o. spoločník 50% (súčasný), konateľ (súčasný) 2018 16 429,00 € 456,00 €
EneSol, s. r. o. spoločník 80% (súčasný), konateľ (súčasný) 2018 0,00 € -158,00 €
Sojky s. r. o. spoločník 50% (súčasný), konateľ (súčasný) 2018 11 607,00 € 3 914,00 €
Martin Sojka s. r. o. spoločník 100% (súčasný), konateľ (súčasný) 2018 94 040,00 € 71 484,00 €
Martin Sojka, Čordákova 46, Košice
TEMPUS, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice spoločník 50% (súčasný), spoločník 33% (minulý), spoločník 25% (minulý), spoločník 20% (minulý), konateľ (súčasný) 2018 2 336 958,00 € 65 110,00 €
TEMPUS AWT BAVARIA s.r.o. konateľ (súčasný) 2019 0,00 € -497,00 €
OFFICE PRO - TRUDON s.r.o. spoločník 1054% (minulý), spoločník 35% (minulý), konateľ (minulý) 2018 782 788,00 € 12 536,00 €
JRD Rakovec s.r.o. spoločník 100% (súčasný), spoločník 50% (minulý), konateľ (súčasný) 2018 4 571,00 € -22 852,00 €
Tempus - Car s.r.o. spoločník 50% (súčasný), spoločník 35% (minulý), konateľ (súčasný) 2018 17 136 386,00 € 255 862,00 €
Tempus - Trans s.r.o. spoločník 50% (súčasný), konateľ (súčasný) 2018 15 812 131,00 € 1 053 218,00 €
T - Software, spol. s r.o. spoločník 1506% (minulý), spoločník 50% (minulý), konateľ (minulý) 2017 4 723,00 € 1 880,00 €
BELEJ AGRO s.r.o. spoločník (minulý), spoločník 50% (minulý), konateľ (súčasný) 2018 6 006,00 € -28 365,00 €
TEMPUS IMMO, a.s. predseda predstavenstva (súčasný) 2018 2 378 083,00 € 147 482,00 €
TEMPUS SuperDRIVE s. r. o. (zrušená) spoločník 25% (minulý), konateľ (minulý) 2017 0,00 € -960,00 €
Tempus - Media s.r.o. spoločník 50% (súčasný), konateľ (súčasný) 2018 388 446,00 € 87 848,00 €
Tempus-Bavaria s.r.o. spoločník 50% (súčasný), konateľ (súčasný) 2018 16 464,00 € -1 430,00 €
Tempus-Global s.r.o. (zrušená) spoločník 50% (minulý), spoločník 35% (minulý), konateľ (minulý) 2016 0,00 € -10 593,00 €
TEMPUS GROUP a.s. predseda predstavenstva (súčasný) 2018 713 796,00 € 83 994,00 €
eurobus, a.s. člen predstavenstva (súčasný) 2018 12 342 589,00 € 670 197,00 €
Styllex motorsport s.r.o. spoločník 25% (minulý), konateľ (minulý) 2018 228 105,00 € -10 141,00 €
Tempus - Invest s.r.o. spoločník 50% (súčasný), spoločník 35% (minulý), konateľ (súčasný) 2018 746 880,00 € 304 604,00 €
TMS - Rent, s.r.o. v konkurze (zrušená) spoločník 50% (minulý), konateľ (minulý) 2018 0,00 € 0,00 €
Tempus - Fin s.r.o. spoločník 50% (súčasný), konateľ (súčasný) 2018 171 321,00 € 75 087,00 €
Tempus - Pneu s.r.o. (zrušená) konateľ (minulý)
Tempus - Rent Car s.r.o. v likvidácii (zrušená) spoločník 50% (minulý), konateľ (minulý) 2016 0,00 € -709,00 €
Hotel Eurobus s.r.o. spoločník 50% (súčasný), konateľ (súčasný) 2018 412 077,00 € 49 269,00 €
Tempus - Premio Car s.r.o. v likvidácii (zrušená) spoločník 50% (minulý), konateľ (minulý) 2015 0,00 € -554,00 €
SuperDRIVE Events, s.r.o. konateľ (minulý) 2018 2 040,00 € 86,00 €
BELEJ s.r.o. spoločník (minulý), konateľ (súčasný) 2018 200,00 € 30,00 €
eurobus sk, s.r.o. spoločník 50% (súčasný), konateľ (súčasný)
JRD Rakovec, družstvo člen predstavenstva (súčasný)
Martin Sojka, Húskova 29, Košice
TEMPUS, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice spoločník 50% (súčasný), spoločník 33% (minulý), spoločník 25% (minulý), spoločník 20% (minulý), konateľ (súčasný) 2018 2 336 958,00 € 65 110,00 €