Vyhľadávanie osôb

Spoločnosť Funkcia Rok Tržby a výnosy Zisk
Miroslav Vnenčák, Generála Fraňu 1122/3, Turany
Experience TATRY s. r. o. spoločník 100% (súčasný), konateľ (súčasný) 2021 7 727,00 € 231,00 €
Miroslav Vnenčák, Hlavná 290/220, Rabča
RAMIR Slovakia s. r. o. v likvidácii (zrušená) spoločník 50% (minulý), konateľ (súčasný)
ZEMAN - SK s.r.o. spoločník 100% (súčasný), konateľ (súčasný) 2013 26 491,00 € -411,00 €
NEW Direction s.r.o. konateľ (súčasný) 2014 25 055,00 € 2 487,00 €
Oravín s.r.o. konateľ (súčasný) 2014 0,00 € 0,00 €
Oravin s. r. o. konateľ (súčasný) 2014 0,00 € 0,00 €
Miroslav Vnenčák, Západ 1145/35/5, Trstená
Družstvo PAMÍR SLOVAKIA družstvo člen predstavenstva (minulý)
Miroslav Vnenčák, Košická 2224/12, Kežmarok
VONDER s.r.o. spoločník 100% (súčasný), spoločník 50% (minulý), konateľ (súčasný) 2021 12 192,00 € -324,00 €