Vyhľadávanie osôb

Spoločnosť Funkcia Rok Tržby a výnosy Zisk
Ondrej Hort, Farská 471/471, Nová Dubnica
QEX, a.s. Predseda predstavenstva, generálny riaditeľ predstavenstva (súčasný), predseda predstavenstva, generálny riaditeľ predstavenstva (minulý), predseda predstavenstva predstavenstva (minulý), člen predstavenstva, generálny riaditeľ predstavenstva (minulý), člen predstavenstva predstavenstva (minulý) 2021 7 974 555,00 € 1 093 880,00 €
QEX Plochy s. r. o. konateľ (súčasný) 2021 551 209,00 € 63 676,00 €
Zlaté Zrnko s.r.o. spoločník 40% (súčasný), konateľ (súčasný) 2021 1 579 206,00 € 139 215,00 €
digiQ, spoločnosť s ručením obmedzeným spoločník 100% (súčasný), spoločník 65% (minulý), spoločník (minulý), konateľ (súčasný) 2021 187 435,00 € 28 322,00 €