Vyhľadávanie osôb

Spoločnosť Funkcia Rok Tržby a výnosy Zisk
Peter Antolík, Hlaváčikova ul.č. 22, Bratislava
ANRAcar a. s. spoločník 15% (minulý), spoločník 19% (minulý), spoločník 50% (minulý), spoločník 33% (minulý), konateľ (minulý) 2022 1 769 589,00 € 103 103,00 €
Peter Antolík, Hlaváčikova 22, Bratislava
SORIA, a.s. člen dozornej rady (súčasný) 2022 3 500 513,00 € 2 115 728,00 €
TLP media plus, a. s. (zrušená) podpredseda predstavenstva (minulý) 2020 0,00 € 2 209 040,00 €
MEDIA IN, spol. s r.o. konateľ (súčasný) 2023 274 666,00 € -5 855,00 €
Auto BNP, a. s. Podpredseda predstavenstva predstavenstva (súčasný) 2022 5 698 653,00 € 207 005,00 €
CLEAN ENERGY SOURCES – BETA, akciová spoločnosť, v skratke: CES – BETA, a.s. člen dozornej rady (súčasný) 2022 451 575,00 € 175 241,00 €
LINDON INVESTMENT a.s. (zrušená) predseda predstavenstva (minulý), člen dozornej rady (minulý)
Potravinár, a.s. člen predstavenstva predstavenstva (minulý) 2014 0,00 € -480,00 €
SORIA mobility a. s. člen predstavenstva (súčasný), člen dozornej rady (minulý), predseda dozornej rady (minulý), podpredseda dozornej rady dozornej rady (minulý) 2022 33 032,00 € -208 994,00 €
Eastone Group, a. s. člen predstavenstva (súčasný), člen dozornej rady (minulý) 2022 716 732,00 € 30 142,00 €
THE NOTE, s.r.o. spoločník 100% (súčasný), spoločník (minulý), spoločník 66% (minulý), spoločník 50% (minulý), konateľ (minulý) 2022 384 207,00 € 27 302,00 €
EKOMAAP, s.r.o. spoločník 50% (súčasný), spoločník (minulý), spoločník 50% (minulý), konateľ (súčasný) 2022 70 230,00 € 38 177,00 €
RENOMÉ, a.s. predseda dozornej rady (súčasný) 2022 1 753 004,00 € -113 812,00 €
JAKA INVEST, a.s. člen dozornej rady (súčasný) 2022 1 523 090,00 € 914 034,00 €
KMG international s.r.o. konateľ (súčasný) 2022 84 667,00 € -14 903,00 €
Aretist, a. s. člen predstavenstva (súčasný), predseda predstavenstva (minulý) 2023 0,00 € -2 245,00 €
Hydrotranzit Steel, a. s. člen dozornej rady (súčasný) 2023 695,00 € -1 691,00 €
FVE Dolný Bar, a. s. člen dozornej rady (súčasný) 2023 324 549,00 € 146 015,00 €
MNFORCE, s.r.o. konateľ (súčasný) 2022 753 109,00 € 51 256,00 €
MAGNA TEPLO a. s. člen dozornej rady (minulý) 2022 4 034 255,00 € 111 996,00 €
Koliba development, a.s. člen dozornej rady (súčasný) 2022 32 514,00 € -4 550,00 €
MOTORSTORE, s.r.o. spoločník 100% (súčasný), spoločník (minulý), konateľ (súčasný) 2022 1 620 261,00 € 105 435,00 €
SCR technologies s.r.o. konateľ (súčasný) 2022 2 359 511,00 € 170 698,00 €
PGR Senica, a. s. člen dozornej rady (súčasný) 2022 2 299 485,00 € 190 496,00 €
Actly s. r. o. konateľ (súčasný) 2022 396 788,00 € 43 301,00 €
Billing Alliance, a.s. podpredseda predstavenstva predstavenstva (minulý) 2022 6 416 704,00 € 6 167 746,00 €
Biall, s.r.o. (zrušená) konateľ (minulý) 2020 1 229 381,00 € -97 364,00 €
SORIA Reality, a. s. člen dozornej rady (súčasný) 2022 88 785,00 € 16 993,00 €
GROUND 14, s. r. o. konateľ (súčasný) 2022 0,00 € -10 731,00 €
Peter Antolík, Karpatská 2, Bratislava
INTAL - inkubátor talentov v likvidácii (zrušená) (minulý)
Peter Antolík Dozornej Rady, Hlaváčiková 22, Bratislava
BL Kechnecpark, a. s. člen dozornej rady (súčasný) 2023 282 385,00 € 101 886,00 €