Vyhľadávanie osôb

Spoločnosť Funkcia Rok Tržby a výnosy Zisk
Peter Antolík, Hlaváčikova ul.č. 22, Bratislava
ANRAcar a. s. spoločník 15% (minulý), spoločník 19% (minulý), spoločník 50% (minulý), spoločník 33% (minulý), konateľ (minulý) 2021 3 208 837,00 € 65 955,00 €
Peter Antolík, Hlaváčikova 22, Bratislava
SORIA, a.s. člen dozornej rady (súčasný) 2021 4 025 442,00 € 2 791 845,00 €
TLP media plus, a. s. (zrušená) podpredseda predstavenstva (minulý) 2020 0,00 € 2 209 040,00 €
MEDIA IN, spol. s r.o. konateľ (súčasný) 2021 326 317,00 € 102 268,00 €
Auto BNP, a. s. Podpredseda predstavenstva predstavenstva (súčasný) 2021 6 055 587,00 € 107 590,00 €
CLEAN ENERGY SOURCES – BETA, akciová spoločnosť, v skratke: CES – BETA, a.s. člen dozornej rady (súčasný) 2021 335 197,00 € 106 218,00 €
LINDON INVESTMENT a.s. (zrušená) predseda predstavenstva (minulý), člen dozornej rady (minulý)
Potravinár, a.s. člen predstavenstva predstavenstva (minulý) 2014 0,00 € -480,00 €
SORIA mobility a. s. člen predstavenstva (súčasný), člen dozornej rady (minulý), predseda dozornej rady (minulý), podpredseda dozornej rady dozornej rady (minulý) 2021 0,00 € -3 956,00 €
Eastone Group, a. s. člen predstavenstva (súčasný), člen dozornej rady (minulý) 2021 681 924,00 € 40 352,00 €
Branding, s.r.o. spoločník 100% (súčasný), spoločník (minulý), spoločník 66% (minulý), spoločník 50% (minulý), konateľ (minulý) 2021 310 073,00 € 11 115,00 €
EKOMAAP, s.r.o. spoločník 50% (súčasný), spoločník (minulý), spoločník 50% (minulý), konateľ (súčasný) 2021 49 765,00 € 25 480,00 €
RENOMÉ, a.s. predseda dozornej rady (súčasný) 2021 1 638 746,00 € 160 406,00 €
JAKA INVEST, a.s. člen dozornej rady (súčasný) 2021 48 090,00 € -160 207,00 €
Aretist, a. s. predseda predstavenstva (súčasný) 2021 0,00 € -2 278,00 €
Hydrotranzit Steel, a. s. člen dozornej rady (súčasný) 2021 844,00 € -1 308,00 €
FVE Dolný Bar, a. s. člen dozornej rady (súčasný) 2021 534 050,00 € 124 007,00 €
MNFORCE, s.r.o. konateľ (súčasný) 2021 632 060,00 € 105 397,00 €
MAGNA TEPLO a. s. člen dozornej rady (súčasný) 2021 3 173 789,00 € -9 080,00 €
Koliba development, a.s. člen dozornej rady (súčasný) 2021 46 323,00 € -1 207,00 €
MOTORSTORE, s.r.o. spoločník 100% (súčasný), spoločník (minulý), konateľ (súčasný) 2021 733 302,00 € 44 915,00 €
SCR technologies s.r.o. konateľ (súčasný) 2021 1 404 633,00 € 47 702,00 €
PGR Senica, a. s. člen dozornej rady (súčasný) 2021 2 042 946,00 € 318 451,00 €
Actly s. r. o. konateľ (súčasný) 2021 235 003,00 € 22 612,00 €
Billing Alliance, a.s. podpredseda predstavenstva predstavenstva (minulý) 2021 80 850,00 € 2 493,00 €
Biall, s.r.o. (zrušená) konateľ (minulý) 2020 1 229 381,00 € -97 364,00 €
SORIA Reality, a. s. člen dozornej rady (súčasný) 2021 46 800,00 € 8 855,00 €
GROUND 14, s. r. o. konateľ (súčasný) 2021 0,00 € -564,00 €
Peter Antolík, Karpatská 2, Bratislava
INTAL - inkubátor talentov v likvidácii (zrušená) (minulý)
Peter Antolík Dozornej Rady, Hlaváčiková 22, Bratislava
BL Kechnecpark, a. s. člen dozornej rady (súčasný) 2021 249 611,00 € 46 374,00 €