Vyhľadávanie osôb

Spoločnosť Funkcia Rok Tržby a výnosy Zisk
Peter Baláž, Svätoplukova 13, Bratislava
LASI PRODUCTION, s. r. o. spoločník 100% (súčasný), konateľ (súčasný)
PME CREW s. r. o. spoločník 100% (súčasný), konateľ (súčasný) 2018 74 832,00 € 4 257,00 €
Peter Baláž, Kapicova 7, Bratislava
CUSTOM WEAR s. r. o. (zrušená) spoločník 100% (minulý), konateľ (minulý) 2014 0,00 € 756,00 €
Respect Style s. r. o. spoločník 100% (minulý), konateľ (minulý)
Peter Baláž, Ľ. Fullu 38, Bratislava
Fond ochrany vkladov predseda Dozornej rady Fondu ochrany vkladov od 30.06.2008 dozornej rady (minulý), člen Dozornej rady Fondu ochrany vkladov dozornej rady (minulý), 01.05.2004 - člen Dozornej rady Fondu ochrany vkladov, 11.05.2004 - predseda Dozornej rady Fondu ochrany vkladov dozornej rady (minulý), predseda a člen Dozornej rady Fondu ochrany vkladov, člen Dozornej rady Fondu od: 01.06.2002, predseda Dozornej rady Fondu od: 18.06.2002 dozornej rady (minulý)
Garančný fond investícií (minulý)
Peter Baláž, Mikoviniho 11, Bratislava
Stavebné bytové družstvo Bratislava IV člen predstavenstva (minulý) 2018 310 523,00 € -451 177,00 €
Peter Baláž, Poľnohospodárska 24, Bratislava
BalloSoft s.r.o. spoločník 100% (súčasný), konateľ (súčasný) 2018 163 000,00 € 6 185,00 €
Peter Baláž, Veternicová 9, Bratislava
Active Solutions s.r.o. spoločník 100% (minulý), konateľ (minulý) 2018 14 632,00 € -29 475,00 €
SLOVAMMO s. r. o. spoločník 100% (minulý), spoločník 50% (minulý), konateľ (minulý) 2018 78 905,00 € 5 215,00 €
Peter Baláž, Ambroseho 19, Bratislava
ADELPHIA, s.r.o. (zrušená) spoločník 100% (minulý), konateľ (minulý)
Peter Baláž, Gessayova 10, Bratislava
FRAGILE, s.r.o. spoločník 100% (súčasný), spoločník 55% (minulý), konateľ (súčasný) 2018 155 679,00 € 26 522,00 €
Alerion Slovakia, s.r.o. spoločník 100% (minulý), konateľ (minulý) 2017 82 297,00 € 8 751,00 €
CSA, s. r. o. spoločník (minulý), konateľ (minulý) 2017 613 018,00 € 1 011,00 €
PARENTES, s. r. o. spoločník 50% (súčasný), spoločník (minulý) 2018 14 895,00 € -541,00 €
Peter Baláž, Jasovská 45/3186, Bratislava
VENTER spol. s r.o. (zrušená) spoločník 33% (minulý), konateľ (minulý)
J.Z. Slovakia, s.r.o. spoločník 100% (minulý), konateľ (minulý)
Peter Baláž, Miletičová 55, Bratislava
AGROFEED Bratislava - akciová spoločnosť "v likvidácii" (zrušená) člen predstavenstva (minulý)
PROTEIN SERVICE spol. s r.o. PROTEIN SERVICE G.m.b.H./v nemeckom jazyku/ PROTEIN SERVICE Ltd /v anglickom jazyku/ spoločník 17% (minulý) 2013 736,00 € -95,00 €
B & J ESO s.r.o. spoločník 50% (minulý), konateľ (minulý) 2018 96 960,00 € 26 063,00 €