Vyhľadávanie osôb

Spoločnosť Funkcia Rok Tržby a výnosy Zisk
Radoslav Tomašovič, Bzovská Lehôtka 76, Sása
RAPIER s.r.o. konateľ (súčasný) 2022 6 429 892,00 € 388 977,00 €
BROWNELLS s.r.o. konateľ (súčasný) 2023 0,00 € -446,00 €
Bzovská s.r.o. konateľ (súčasný) 2023 0,00 € 0,00 €