Vyhľadávanie osôb

Spoločnosť Funkcia Rok Tržby a výnosy Zisk
Valter Vrškový, Vinohradnícka 4817/9A, Senec
STUPAVA REAL s.r.o. (zrušená) spoločník 100% (minulý), konateľ (minulý) 2014 35 333,00 € -22 989,00 €
PRIMA BYTY s.r.o. spoločník 50% (súčasný), spoločník 100% (minulý), konateľ (súčasný) 2017 13,00 € 12 211,00 €
Eqip s. r. o. (zrušená) spoločník 50% (minulý), konateľ (minulý) 2015 0,00 € -480,00 €
Gaxete s. r. o. (zrušená) spoločník 100% (minulý), konateľ (minulý) 2014 0,00 € 0,00 €
Dolen s. r. o. (zrušená) spoločník 50% (minulý), konateľ (minulý) 2015 0,00 € -480,00 €
Epicon s. r. o. spoločník 50% (súčasný), konateľ (súčasný) 2015 0,00 € -480,00 €
VALPET s. r. o. spoločník 50% (súčasný), konateľ (súčasný) 2017 0,00 € -513,00 €
SENPET s.r.o. spoločník 50% (súčasný), konateľ (súčasný) 2017 0,00 € -7 987,00 €
Vera Beauty s.r.o. spoločník 50% (súčasný), konateľ (súčasný) 2018 4 270,00 € -537,00 €
REIM Advisors s.r.o. spoločník 50% (súčasný), konateľ (súčasný) 2017 3,00 € 11 326,00 €
TALISK, s. r. o. konateľ (súčasný) 2018 27 605,00 € 83 861,00 €
PRIMA FOOD s.r.o. spoločník 50% (súčasný), konateľ (súčasný) 2018 40 471,00 € 80,00 €
PRIMA ADVISORS s.r.o. spoločník (minulý), konateľ (minulý) 2018 0,00 € -7 273,00 €
PRIMA SPACE s. r. o. spoločník 50% (súčasný), spoločník 100% (minulý), konateľ (súčasný) 2018 29 135,00 € 87,00 €