Vyhľadávanie osôb

Spoločnosť Funkcia Rok Tržby a výnosy Zisk
Viera Dingová, Narcisová 3026/33, Nitra
YSSEL STEEL SK s.r.o. spoločník 4% (súčasný), spoločník 32% (minulý), konateľ (súčasný) 2018 1 161 158,00 € 185 503,00 €
YSSEL STEEL, s.r.o. spoločník 15% (minulý), konateľ (minulý) 2018 20 733 922,00 € -28 613,00 €
YSSEL CONTRACTING, s.r.o. spoločník 15% (minulý), spoločník (minulý), konateľ (minulý) 2018 229 543,00 € -100 053,00 €
YSSEL LOGISTICS, s.r.o. konateľ (súčasný) 2018 906 140,00 € -63 655,00 €
ENKI-PTAH RESPECT, s.r.o. spoločník 100% (súčasný), spoločník 10% (minulý), konateľ (minulý) 2018 3 920,00 € -200 400,00 €
YSSEL MACHINES s.r.o. spoločník 1% (súčasný), spoločník 100% (minulý), konateľ (súčasný) 2018 111 500,00 € -6 888,00 €
OTN, s.r.o. spoločník 25% (minulý), konateľ (minulý) 2018 217 907,00 € -41 411,00 €
HVM, s.r.o. konateľ (súčasný) 2018 139 182,00 € -37 951,00 €
DNH, s.r.o. v likvidácii spoločník 15% (súčasný) 2015 0,00 € -1 663,00 €
CHITA INVESTMENT s.r.o. spoločník 100% (súčasný), konateľ (súčasný) 2018 1 060 232,00 € 221 470,00 €
YSSEL HOLCON s.r.o. spoločník 15% (minulý), konateľ (súčasný) 2018 2 919 221,00 € 64 929,00 €
Mesie s.r.o. konateľ (súčasný) 2018 242,00 € -2 851,00 €
Didie s.r.o. konateľ (súčasný) 2018 34 795,00 € 1 257,00 €
HOLCON LOGISTICS s.r.o. konateľ (súčasný) 2018 86,00 € 585,00 €
YSSEL CONCRETE s.r.o. spoločník 15% (minulý), konateľ (súčasný) 2018 874 675,00 € 19 984,00 €
TEBE s.r.o. konateľ (súčasný) 2018 154 794,00 € -4 243,00 €
T.A.N. s.r.o. konateľ (súčasný) 2018 597 983,00 € 7 650,00 €
D.A.M. s.r.o. konateľ (súčasný) 2018 557 866,00 € 5 195,00 €
N.A.M. s.r.o. konateľ (súčasný) 2018 32,00 € -1 902,00 €
Viera Dingová, Štefánikova tr. 51, Nitra
YSSEL CONTRACTING, s.r.o. spoločník 15% (minulý), spoločník (minulý), konateľ (minulý) 2018 229 543,00 € -100 053,00 €
A.V.S.T., s.r.o. spoločník 100% (minulý), konateľ (minulý) 2018 0,00 € -14 843,00 €
VEGERRA, s.r.o. konateľ (minulý) 2018 1,00 € -46 908,00 €
YSSEL MACHINES s.r.o. spoločník 1% (súčasný), spoločník 100% (minulý) 2018 111 500,00 € -6 888,00 €
R.Steel s.r.o. konateľ (minulý) 2018 0,00 € -114 935,00 €
OTN, s.r.o. konateľ (minulý) 2018 217 907,00 € -41 411,00 €
FER-HO, s.r.o. konateľ (minulý) 2018 551 882,00 € 164 894,00 €
MONIER, s.r.o. v likvidácii konateľ (minulý) 2015 0,00 € -977,00 €
DNH, s.r.o. v likvidácii konateľ (minulý) 2015 0,00 € -1 663,00 €