Vyhľadávanie osôb

Spoločnosť Funkcia Rok Tržby a výnosy Zisk
Vladimír Jalakša, Kráľovianky 6, Šamorín
LINDEX, a.s. (zrušená) predseda predstavenstva predstavenstva (minulý) 2010 0,00 € -68,00 €
INSIDE - SK, spol. s r.o. konateľ (súčasný) 2023 0,00 € -8 986,00 €
INGOS, a.s. predseda predstavenstva predstavenstva (súčasný) 2022 111 780,00 € -675 853,00 €
SPEKTRAL s.r.o. v likvidácii (zrušená) konateľ (minulý) 2014 12 500,00 € -1 367,00 €
ORBITA MOTORS, a.s. člen predstavenstva predstavenstva (minulý) 2022 168 226,00 € -10 333,00 €
BODY a. s. (zrušená) člen dozornej rady (minulý)
RENTING, s.r.o. konateľ (súčasný) 2022 84 374,00 € 13 422,00 €
Kopaagro s.r.o. konateľ (súčasný) 2022 31 800,00 € -141 652,00 €
IPSA, s.r.o. konateľ (súčasný) 2022 61 411,00 € -23 254,00 €
INVA GROUP a.s. člen predstavenstva predstavenstva (súčasný) 2012 0,00 € -686 524,00 €
INVA FACILITY s. r. o. konateľ (minulý) 2015 0,00 € -480,00 €
ALES SERVICES s. r. o. konateľ (minulý) 2012 887 928,00 € -2 064,00 €
BODY Energy Club a. s. (zrušená) člen predstavenstva predstavenstva (minulý), člen dozornej rady (minulý) 2014 1 773 799,00 € -760 075,00 €
ALES STAV s. r. o. konateľ (minulý) 2010 123 040,00 € 270,00 €
INGOP, s.r.o. konateľ (súčasný) 2023 0,00 € 0,00 €
PALM ISLAND s.r.o. (zrušená) konateľ (minulý) 2016 0,00 € -374,00 €
SOGNI, s.r.o. konateľ (súčasný) 2022 0,00 € -19 342,00 €
INGOSING DV s.r.o. konateľ (súčasný) 2022 89 796,00 € 21 173,00 €
INGOSING SK s. r. o. konateľ (súčasný) 2023 0,00 € 0,00 €
INVEST 28 - logistika DNV a. s. predseda predstavenstva predstavenstva (minulý) 2023 627 132,00 € 223 815,00 €
DURAAGRO s. r. o. konateľ (súčasný) 2023 0,00 € 0,00 €
Vladimír Jalakša, Bizetova 4, Nitra
S - EKA, spol. s r.o. spoločník 22% (súčasný), spoločník 33% (minulý) 2023 4 786 852,00 € 38 338,00 €