Vyhľadávanie osôb

Spoločnosť Funkcia Rok Tržby a výnosy Zisk
Zuzana Vaculíková, Štefana Majera 8305/4, Bratislava
EL PICOTEO s. r. o. spoločník 100% (súčasný), spoločník 50% (minulý), konateľ (súčasný) 2019 54 200,00 € -18 586,00 €