MULTI-TRADE spol. s.r.o. - Podrobnosti

Vložka číslo
754/B
Dátum vzniku
30.04.1991
Konanie menom spoločnosti
Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje konateľ.
Predmety činnosti
 • obchodná činnosť s tovarmi všetkého druhu vrátane zahranično-obchodnej činnosti, s výnimkou položiek, na ktoré treba zvláštne povolenie (od 30.4.1991)
 • konzultačná, poradenská, marketingová, sprostredkovateľská a servisná činnosť k celému predmetu činnosti, Spoločnosť môže zriaďovať pobočky v tuzemsku a v zahraničí, podielať sa na podnikoch rovnakého, alebo podobného druhu, ako aj takéto podniky nadobúdať alebo zakladať. (od 30.4.1991)
Spoločníci
Výška vkladov
Štatutárny orgán
Ďalsie právne skutočnosti
 • Rozhodnutie jediného spoločníka obchodnej spoločnosti zo dňa 08.06.2005.
 • Uznesenie mimoriadného valného zhromaždenia zo dňa 27.2.1995. Dodatok k spoločenskej zmluve zo dňa 28.2.1995. Stary spis: S.r.o. 1316
 • Uznesenie valného zhromaždenia zo dňa 25.4.1994. Dodatok k spoločenskej zmluve zo dňa 20.5.1994. Zmluvy o prevode obchodného podielu zo dňa 20.5.1994. Stary spis: S.r.o. 1316
 • Zmena spoločenskej zmluvy v súlade so Zák. č. 513/1991 Zb. zo dňa 27. 12. 1993. Stary spis: S.r.o. 1316
 • Dohoda o prevode obchodného podielu a zmene spoločenskej zmluvy zo dňa 25.6.1992. Stary spis: S.r.o. 1316
 • Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 29.4.1991 podľa § 106a ods. l a § 106n ods. l Zákona č. 103/ 1990 Zb., ktorým sa mení a dopľňa Hospodársky zákonník a § 5 Zákona č. 173/1988 Zb. o podniku so zahraničnou majetkovou účasťou v znení neskorších zmien a doplnkov. Stary spis: S.r.o. 1316
Uložené listiny
 • Schválená účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2022 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
 • rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 27.05.2009
 • účtovná závierka za rok 2008
 • Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 8.6.2005
 • Zápis z valného zhromaždenia - rozhodnutie spoločníka zo dňa 14.5.04
 • Účtovná závierka k 31.12.2003
Dátum aktualizácie
23.06.2024
Domény