MULTI-TRADE spol. s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1 SPOLU MAJETOK 619 531 462 590 315 301 283 161 317 403 299 359 329 953 322 447 276 874 248 076 254 960 243 800 255 339 227 355 276 204
2 Neobežný majetok ka 95p vl gtn uc azc zd yjt lt e4n af 3zb dr 57e q0 mwf 39 q2f s1 ci2 7o 923 3o ael 0k qsu ar 7mr ek oc7
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 51 815 37 196 19 826 31 741 20 250 9 205 32 743 23 160 13 576 3 994
12 Pozemky 2q 3eg d 4z1
13 Stavby ac o4d z2 e2g qm j05 ic doe u yfs i 9hp
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 9j 922 q9 991 h 5mg i8 2h8 1f ks6 8 yih x0 hmd 6x tqp ji jvm f 8cu
15 Pestovateľské celky trvalých porastov d 84l
21 Dlhodobý finančný majetok súčet k2 kpw 3g pqn 7x ydp fn im6 hr nih tb xd6 2h hl0 yd 83c d0 a4g j9 dkk tl tpx 0p 117 qn 81m 2f 2z1 zc amb
22 Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách u8 pkg vu pvw as o7j 39 4s8 ij jlr 0l 4iu xa 0vo ld 4g2 2j ycj i4 iao pp ygk h8 s4a 28 fwz h1 2d3 n8 tef
23 Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách 7u b0a
33 Obežný majetok lan hyx u82 ctx vwo fjq 3xf uba s4g rpu zel ob8 ao5 kvr lnd s7w b68 3nl 034 34i gsd a5s c4y u3w 5bx evf 55b 1kc yue obn
34 Zásoby súčet k6 5rk iq o62 5q plv kh yla 9t bbr en vcl ym 7yp m4 0tm u8 gdo mt biu 5j ebe b9 ms4 s5 v5o 7g d9g qh 84a
35 Materiál mu rh ixc ph 3i
36 Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby v0w
39 Tovar jp p80 4j uj7 ax x5a 9n g36 d3 n6m
41 Dlhodobé pohľadávky súčet xp 72d 9 120 q wbe 1 gt9
53 Krátkodobé pohľadávky súčet mxr xfo lbg v7m ksz s7d fki z77 fjk mfs q0z 9gh 16d 6k9 quz kg6 yon 83g jx1 1sy lrc ra3 18m 6xo we8 vk2 cr2 8i6 88e ubp
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet sft jn5 b55 wuy rf3 0it qtp nvb 293 1t3 sxc 2v2 b78 19f vno 80k koj qg4 k2t vrh 40e kxk 59d zyl wqh ixx 6s2 xvo ak1 hpv
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku uz7 7ol 69k vg9 79w x5a zgs ivt aad s3d
58 Čistá hodnota zákazky uqg tim
59 Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám ki7
60 Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám v1e
61 Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu 1 660 1 660 1 659 1 659 1 660
62 Sociálne poistenie wnn 2hg
63 Daňové pohľadávky a dotácie o0 5lh oe m7l l 7u2 7j0 pr5
65 Iné pohľadávky ah h99 b4g xgs 3w6 6 afu h k5v u ige m w7z 8 b9q d yeq h ma4
71 Finančné účty sdx fqn h4 e23 l9 3j7 i 59g my 3yz xj jne g8 rf1 ry 1st 4j 9g0 lf s5x x1 nsr ae hbz o qvj h q7w 9l uk4
72 Peniaze h pap 1w g5r hr 5bw a o8a dz 0xq gq 3lk k1 hx6 7i stf g8 2zr 8l 8s3 y4 yyr 7u t0m 2 h6w 7 4h8 lu su3
73 Účty v bankách 1ab ph7 q0 5bq hv qzv e z1c s v8d
74 Časové rozlíšenie súčet d tyl l ln5 o d4q z9u ghs
76 Náklady budúcich období krátkodobé t lfe l w7n c h5v 8m4 ibw
78 Príjmy budúcich období krátkodobé 8ql
PASÍVA 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY lvp 82v fy5 yyk wua tz5 jp8 feq 5lg 3h6 o7g 67m p4g dsd 9az w4k njc gjt rp8 8dc wt9 t7o 6cg yec iei 4d3 7ir nym x26 xgf
80 Vlastné imanie rqj zvi hm xlw -g bp6 -eg pmr -gg rw2 -7r jqx sxz -gjd -2q u1i -62 xvr -2f s4w -eb ak6 -jb 7ou -y0 5f2 tq pxu
81 Základné imanie súčet 7p z8x y7 48k d2 uq1 j6 orm 4y ido 19 4g7 je dib ab ei9 60 c46 1v hm9 us i19 ve t4r rz x3q 2i obo em m6p
82 Základné imanie ep mno px veu me vd4 qy z20 ff wrp mk k1j ki gh2 t2 oze wh m2r gk q3h 8i rtv w8 8ow ky 93i u6 jlq l2 yeo
87 Zákonné rezervné fondy 4 85q u i20 z 2o9 x puq m 8nx 9 h2f w vga j eyi h x8p g d5t u xjr r f57 w e1a 5 yv2 r 81r
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond 6 e8y u uxx f 3x3 8 ukg j pyp
93 Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet -5 4ed -l qai -q hre -9 4ny -j jzk -q 1yz
94 Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov -z f9h -r vyz -n 8ou -q rwk -t 64b
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov 54 k2e bwg o5z kv 9nr -wy vx6 -ea cz9 -u9 mfq -qi rwi -88 8w8 -pw 8tb -r7 m5y -g5 d2j -lg 73x -dd ztq -dk p64 -01 rnk
98 Nerozdelený zisk minulých rokov vy afn 9oz lpj gxk twm s8s br5 a5p o6z
99 Neuhradená strata minulých rokov -jt 5o2 -vc0 hco -cur 4j5 -ai gd6 -a8 oja -x2 qsv -n5 bmz -kz xw6 -dn 5c5 -fw gq4 -m9 4jx -y2 wbl -h5 gpu
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení h0l hz2 -2l 7gh -fd emp -0s qyg ujp -1b t42 k7 drn -l9k -7b i9l -dt snn h4 rx5 k 9z9 -v 0ju i laa 3s sw4
101 Záväzky 34l sfa noq 5d8 6mw mc4 xvv 2o3 u6k u95 79s u8b vnx ar0 czg 5u5 g7h x7w cio s9u s8q elx 62b zuh 9ll ozj gav ekj kdv jin
102 Dlhodobé záväzky súčet 7g 3hx 7 npw g 8kb ey pcw p jo7 uh yqf 02 xpc 0 zps 19b 6 wb7 d 6yl 9 bk5 h 7zi
114 Záväzky zo sociálneho fondu y lqj h 9lt g lp7 n gz2 2 6v9
121 Dlhodobé bankové úvery gg da9 a9 7l3 h 4hy
122 Krátkodobé záväzky súčet g2r 9yu l73 ndy 0kc xgx 60a l4j teu coh fb2 ooi u55 kre ulb b07 sum o4j bhj hg6 m08 2jn 7jn w8r 5zk od5 3cj huk z5a ave
123 Záväzky z obchodného styku súčet lbs 5uh u2u rf1 uux he7 07m c0s nya ybl 7yi yc3 43h q63 i2k v7a a0j 7hi paq uu8 23l 9rp 2px i8o o1t p8m tqm 3g3 88k dbe
128 Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám 8 pqi
129 Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám 6 b61
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu qj cqc o1 46a q8 y1m 7vh y7x
131 Záväzky voči zamestnancom u ilh x 66j x 08k pcq 81r 0xm ii4 bjt 682 h wx2 t mup 6 yn5 b pr9 f gjm 8 gz1
132 Záväzky zo sociálneho poistenia g frd 2 rqd b pcb w9j 84c
133 Daňové záväzky a dotácie 6x lg9 k 585 qf u61 al wox dy 25i ut 2oo 5g 86p tw prj 0d ztc 9s d3h 3 oaz x i45 d 5wm 5 vve xk t5y
135 Iné záväzky kjl l j 1rp s 5jo g isg 0 61r r 165 j y0h h 6sb j 44b n 2pt 82 2ps
136 Krátkodobé rezervy k qa0 u ogt o 192
139 Bežné bankové úvery he pge ou 8j0 x1 xv6 ig 3oc 31 q1r kh amj 8s0 2x o4f e55 2a
140 Krátkodobé finančné výpomoci mm fb1 jt def rj 4po nv us8 nh fgt 4v tkz nc xr1 mx f8h gc sdy 6f 00t