ALLIMPEX spol. s r.o. - Podrobnosti

Vložka číslo
783/B
Dátum vzniku
15.05.1991
Konanie menom spoločnosti
V mene spoločnosti koná konateľ.
Predmety činnosti
 • nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti (od 29.6.1993)
 • sprostredkovanie kúpy a predaja tovarov a služieb v rozsahu voľnej živnosti (od 29.6.1993)
 • prenájom a leasing motorových vozidiel a strojov (od 29.6.1993)
 • prevádzkovanie colného skladu (od 29.6.1993)
 • zobraziť ukončené
 • a) montáž a oprava strojov a strojných zariadení (od 15.5.1991 do 28.6.1993)
 • b) montáž a oprava dopravných prostriedkov (od 15.5.1991 do 28.6.1993)
 • c) výroba a oprava elektrotechnických a elektronických zariadení (od 15.5.1991 do 28.6.1993)
 • d) poskytovanie služieb v oblasti poľnohospodárstva (od 15.5.1991 do 28.6.1993)
 • e) poskytovanie služieb v oblasti lesného hospodárstva (od 15.5.1991 do 28.6.1993)
 • f) poskytovanie služieb v oblasti garážovanie parkovania a ochrany vozidiel (od 15.5.1991 do 28.6.1993)
 • g) obchodná, nákupná, zásobovacia, odbytová a sprostredkovateľská činnosť najmä s priemyselným a spotrebným tovarom, motorovými vozidlami, pozemnými, stavebnými a poľnohospodárskymi strojmi a zariadeniami, elektrotechnickými a elektronickými zariadeniami, ich súčiastkami, agregátmi, doplnkami a príslušenstvom (od 15.5.1991 do 28.6.1993)
 • h) odborno-poradenská a konzultačná činnosť v oblasti vnútonrného obchodu (od 15.5.1991 do 28.6.1993)
 • i) prenájom základných prostriedkov - leasing (od 15.5.1991 do 28.6.1993)
 • j) návrh, výroba a rozširovanie propagačného materiálu - reklamná činnosť (od 15.5.1991 do 28.6.1993)
 • k) poskytovanie služieb v oblasti vedy a techniky (od 15.5.1991 do 28.6.1993)
 • l) organizovanie vzdelávacích a preškolovacích kurzov (od 15.5.1991 do 28.6.1993)
 • m) obstarávanie vecí a obchodné zastupovanie iných podnikateľských subjektov (od 15.5.1991 do 28.6.1993)
 • n) zahraničnoobchodná činnosť v rozsahu vyššie uvedeného predmetu podnikania,okrem vývozu a dovozu vecí, na výkon ktorých sa vyžaduje osobitné povolenie (od 15.5.1991 do 28.6.1993)
Spoločníci
Výška vkladov
Štatutárny orgán
 • konateľ:
 • Zuzana Petrovičová
  Záhradná 971/20
  90046 Most pri Bratislave
  Slovensko
  Vznik funkcie: 01.09.2011
Ďalsie právne skutočnosti
 • Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 17.08.2011.
 • Zápisnica z valného zhromaždenia dňa 30.12.2002 - zmena spoločenskej zmluvy, dodatok k spoločenskej zmluve zo 14.02.2003.
 • Protokol z valného zhromaždenia konaného dňa 24.9.1999, na ktorom bola schválená zmena sídla spoločnosti. Dodatok k spoločenskej zmluve zo dňa 8.4.1999.
 • Protokol z valného zhromaždenia konaného dňa 1.5.1997, na ktorom boli schválené prevody obchodných podielov. Dodatok k spoločenskej zmluve zo dňa 7.5.1997. Stary spis: S.r.o. 1363
 • Zmluva o prevode obchodných podielov zo dňa 26.10.1993. Dodatok k spoločenskej zmluve zo dňa 26.10.1993. Stary spis: S.r.o. 1363
 • Zmena spoločenskej zmluvy zo dňa 1.6.1993 v súlade so Zák. č. 513/1991 Zb. Stary spis: S.r.o. 1363
 • Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 13.5.1991 podľa § 106a ods. 1 a § 106n ods. 1 Zákona č. 103/ 1990 Zb.,ktorým sa mení a doplňa Hospodársky zákonník a Zák.č. 173/1988 Zb. o podniku so zahraničnou majetkovou účasťou v znení neskoríšch právnych predpisov. Stary spis: S.r.o. 1363
Uložené listiny
 • Účtovná závierka za rok 2022 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Schválená mimoriadna účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená mimoriadna účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
 • účtovná závierka za rok 2013, zápisnica
 • účtovná závierka za rok 2012
 • Účtovná závierka za rok 2011, zápisnica z valného zhromaždenia z 03.05.2012
 • Účtovná závierka za rok 2010, zápisnica z valného zhromaždenia
 • účtovná závierka za rok 2009
 • zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 20.05.2010
 • Spoločenská zmluva o založení spoločnosti, 24.11.2009
 • ROZHODNUTIE konateľa obchodnej spoločnosti, 25.09.2010
 • Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti, 5.10.2009
 • Účtovná závierka za rok 2008
 • Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 23.4.2009
 • Účtovná závierka za rok 2007,Zápisnica z VZ 22.4.2008
 • Účtovná závierka za rok 2006, zápisnica z valného zhromaždenia
 • Účtovná závierka za rok 2005
 • Zápisnica z VZ spoločnosti zo dňa 17.07.2006
 • Zápisnica z VZ
 • Účtovná závierka za rok 2004
 • Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 25.3.2004.
 • Účtovná závierka za rok 2003.
 • Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 20.05.2003
 • Účtovná závierka za rok 2002
Dátum aktualizácie
07.05.2024
Domény