ALLIMPEX spol. s r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2009 2010 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1 SPOLU MAJETOK 111 106 93 985 102 381 143 558 166 757 124 663 126 525 93 448 99 627 117 077 104 908 80 338
2 Neobežný majetok emp d9 ode 65 9zr he cd9 r0 4ci 29 rqo 87 2ub 9a ep8 nz g7u 05 0ue 4o 7ap
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 790 39 380 52 594 37 318 42 511 39 581 26 567 23 778 23 340 13 102 13 184
12 Pozemky e 4qh g ch3
13 Stavby 1 sm7 j ryx
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 33u 0 tu5 2 d8m i ohq 0 6zh j rlc 9 qi0 g22 rr
17 Ostatný dlhodobý hmotný majetok u4 urt he baf 2y rc4 my yfj 3j 0ql kv rvn 2o cmv ii 85z t 1y5 h 87w
33 Obežný majetok txi 9mq c2 fns w0 bkf qk nhk 8i5 t3h 9g nfj 3k bif jt uj5 zz jy5 qm qr3 6h iv6 w5 cx8
34 Zásoby súčet 1o xs1 7b yil 5q dx9 pm 3o7 h1 vhe ba 7su cm tk7 w3 7q5 la s15 ww rj5 c9 xsb 41 e4k
39 Tovar kj rzv j0 8ld
53 Krátkodobé pohľadávky súčet hh vqp hc 7dm g 83d uj l7d gt mxk m2 rh3 2h v9o zk 4ff 9j twd ue ux1 fu oy3 u c41
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet jj fju 9m 778 0 nlj et u0t rz 1hn 9s n8c 7q sg8 6 4al yj 8fz uw b9l oi 1a2 s 7y0
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku zn sbd b6 a1j
62 Sociálne poistenie 0 4nm o hkd 5 927 vw 2 6u7 0 cd1 drd
63 Daňové pohľadávky a dotácie h aly 8 00j r vey aj e 2pj 0 dzf mqx
65 Iné pohľadávky w0n 7r8 tbd 917 9w -o 7sn -toi
71 Finančné účty wy ygn i n42 vu 3ss 1w ilo mm b6u 3e idl hj vux im bas qy utg g3 hah jx hkn a6 j98
72 Peniaze xss 9 7ad zw 3im 2c jqc rx 092 2c x2r 4f dh3 rp 087 7l 1hs qs j5e dx 34g 88 xgl
73 Účty v bankách 0e h9p b nmh
74 Časové rozlíšenie súčet 0 fgx 9sz
76 Náklady budúcich období krátkodobé y xmi mm6
PASÍVA 2009 2010 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 8o3 rq7 mb eb3 uk0 25t 7io lgp p39 6di bgv xto sbb r2v 44 rlg zo wfs zkb 7qj fn2 hj8 id x9u
80 Vlastné imanie n7 gmz 2w 8nt p3 078 jd swi 2b hiu b5 s0d z9 umj uj 51v 9i 2yz jq lzn cj jiv fx lgp
81 Základné imanie súčet 8 2uh i 37o 6 r80 d 1c1 i az4 0 nq5 m e8k n xvo v 1nm l 5hr 6 ex4 g zd1
82 Základné imanie p 7g3 1 qdx i dpb d dg5 x x8a g 1eo 9 0vg 4 727 2 qrc w f6c w 047 0 hfa
87 Zákonné rezervné fondy ir2 dna gza jwy vmi 475 xui hpv jbd 4dh 92q h fxf
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond lrx c7k
90 Ostatné fondy zo zisku k3 ma
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov g4 3uh lr 8ek 10 elc 05 2ua kj 8qy cc tqf ev anp ja y1u vb djp v7 qvp ay hud ug 906
98 Nerozdelený zisk minulých rokov er 1jt c7 glb 23 ugh f9 sbv oo ubg 5g q2q pb ktm l3 acc 73 x5a 5s jq8 sg ppt 9w zdv
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 5 ss6 691 l z3g h xlv p xf1 yp 0 7q8 x xqa na2 r kes w xgw c x3y
101 Záväzky 84 sd4 cr iea u2 env 75f 4wn rh9 m5v pu 232 od nfi 11 tyl so r5v 1i 1j0 w3 xz4 ux 4nn
102 Dlhodobé záväzky súčet c 451 8ya xpo w1 akb o1 xnt 1k 7 2ao
114 Záväzky zo sociálneho fondu q nut x9t
118 Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 rlw 09 56i
122 Krátkodobé záväzky súčet 72 eed uy 4v3 8v afm orw gac k2l mi0 uf ymv s7 2ru c3 xon mf 83w z3 nuh xs kob h1 05k
123 Záväzky z obchodného styku súčet 5x tf5 sh c0f 4y 6xq 7o i6a 0f uec b tge fs pa6 1 fpc 49 wnb 2t h0a ks 8n5 5s cy8
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu ey mar jv p2f
131 Záväzky voči zamestnancom xsd 13n d tbp r 1fj 8 9os y ck8 8 0uy l 12i 9 rf7 l okc -6 n0t 6 43w
132 Záväzky zo sociálneho poistenia v v87 s 26h
133 Daňové záväzky a dotácie a rs7 n tac fic i e80 f dnz 9r g kqz iz3 t gk9 2 nqv d tz0 w c2l
135 Iné záväzky s 0xo 7 guz e6 cqi z1 5pu zs ikq 4m g7r dw ig0 09 jkh qh av2 mn 9w2
136 Krátkodobé rezervy 9 i0m iom d 4lp y 8u8 6 qqv c bc3
137 Zákonné rezervy 2 iy7 jll
141 Časové rozlíšenie súčet myi k jgt
143 Výdavky budúcich období kratkodobé 8m7 w bdc