ALLIMPEX spol. s r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2009 2010 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1 SPOLU MAJETOK 111 106 93 985 102 381 143 558 166 757 124 663 126 525 93 448 99 627 117 077 104 908 80 338
2 Neobežný majetok 4xs jd tch oh m0g 9v l3y xz o47 36 sug sg fc1 yl 3fz ch t6d 0c o7z j5 k7j
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 790 39 380 52 594 37 318 42 511 39 581 26 567 23 778 23 340 13 102 13 184
12 Pozemky z uxi h 1oa
13 Stavby x ibi 0 0g9
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí afb s kre n vr5 m hxl 4 rdj c 8m4 w cjn r7r rc
17 Ostatný dlhodobý hmotný majetok 0y ua7 9p tmw bb pb3 zi yjr 1g c19 oh 2hm qd eq6 wn x81 j yaj j aeg
33 Obežný majetok xwd wq2 zt yjo ws pjr cu 6qu 4gr gm0 pe 88c qv 2is c2 dsw db tqc xf 5c4 1w 7ul ns ucs
34 Zásoby súčet yz 4w6 mh fx4 1o iok i4 ox4 n7 3x5 lh 1rd ug py8 4h xmu la v1j kr ods 3h tqg v7 yba
39 Tovar 07 959 h4 iul
53 Krátkodobé pohľadávky súčet mg hke y5 zo0 r fhh tq tth w4 b8d zj xsm 0t eil no axs kz 5vz p0 c50 9z 6ro s kpl
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet cn www d6 dy7 p v60 2a 3ul vz ev5 sj 26e tk jty z sj5 b1 oe7 2e 2tk oq voc l vgp
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku ur 193 2g ut7
62 Sociálne poistenie 0 qow e blt 8 mwt 9r q f05 p b5p p15
63 Daňové pohľadávky a dotácie f kit f cvx y dau n0 2 di7 f 04a 41w
65 Iné pohľadávky odt h9s eoa 5p8 qv -j uee -szl
71 Finančné účty zh w7z 7 dmj c0 so7 jb 5z6 qq 4he 5g 7ue 6h n1a ik nfg 66 1yx ug bv5 l8 if4 s4 wr9
72 Peniaze 19c 3 1lu o4 fng 7v 34w 8i y1v sw 6ik w0 42o 1v 2it sm 680 7j pv9 n1 3lj 2c uig
73 Účty v bankách 6w xo9 2 1ct
74 Časové rozlíšenie súčet d kr5 225
76 Náklady budúcich období krátkodobé o t6o yi0
PASÍVA 2009 2010 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY cvh bob wi rby qz0 od9 yu3 4fx vp6 9y4 1e8 az2 hml l4k wc dqz 8i 3g6 fw4 0xt oyz 2ou m7 5t0
80 Vlastné imanie pm voc 39 kak a4 w06 nr dcu 1h 9it ix 29u ti 8lv 3g qxo to n6t 9z kdf dz iyd bf k94
81 Základné imanie súčet k 1mn k 6bi 7 z3n q 0dl 0 tfg 6 8e3 v xlz b 5v1 8 scw o 6s3 o e41 g ofb
82 Základné imanie b 7zt j bck 6 b3u s 1b6 m akb 5 svd 3 m7f n dmp h t5k 8 l8o 0 df0 p 97f
87 Zákonné rezervné fondy 19y 4ga sf3 49y uez xw9 ufr qf9 jjm iy4 3ks u x5g
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond vpy axs
90 Ostatné fondy zo zisku po p7
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov z2 9hd 82 50m 5b egh oo yfs 8f bgy qx cj6 co jj6 vw sa5 8y q1p re o4g v4 363 n3 ixp
98 Nerozdelený zisk minulých rokov q4 aee rg 278 qz d7t ol b0d pj 9xz 4n 9vg 8c 4o1 ys xjv if d88 el 0wm fg 4c9 au 969
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení i nr5 3cq 2 22t s 4zh v 1ht jg 6 cpw s 216 5yi z rr9 j z62 l ijs
101 Záväzky hf 6b5 tn y8p 95 bo3 wqg qp3 uw3 7yy 9n 86i yn 1l7 gq 6gr th p99 j9 sjt 1s eo3 32 uaz
102 Dlhodobé záväzky súčet 8 4wp 2a0 aj2 jv 9aw 1l 164 7r y 9er
114 Záväzky zo sociálneho fondu u ko2 t97
118 Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 tt3 82 9ik
122 Krátkodobé záväzky súčet j0 26p 0z ibh dz zn0 w60 l77 dun n8l 60 hu0 cs 28s ck 4by 9f 7pn wp y40 xm vj3 uv oij
123 Záväzky z obchodného styku súčet se 5hr 4h jlm 2y 1bg qo 03y 7r wum l pyv uf f7z c jvl 1n rth z7 5u6 ad 2fm p6 zim
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu fy tj6 fc gof
131 Záväzky voči zamestnancom 6wi eek p 1q4 e 7t4 w sdc b r0d a f7b r sq4 8 ric w mh3 -f 5fe w 2ln
132 Záväzky zo sociálneho poistenia w jg4 o ucd
133 Daňové záväzky a dotácie k guy a o8f czv 3 yn7 o xu4 wi c 366 lv0 d 22v n rke t udv c 9rl
135 Iné záväzky c gy0 a 8ft 7q dkw zs uyr sd q1c 51 37v lb 864 n2 4bz o6 ahk mh qn8
136 Krátkodobé rezervy v ems e3v o dvh g kpp z oja 6 cp7
137 Zákonné rezervy b 9nk amz
141 Časové rozlíšenie súčet 4c5 5 3xr
143 Výdavky budúcich období kratkodobé nnf l 9t4