KRIVOSUDSKÍ spol. s r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2008 2009 2010 2011 2012 2013
1 SPOLU MAJETOK 13 444 15 523 11 408 9 393 3 093 2 293
33 Obežný majetok e3 vm2 6x 5h5 zj ta4 q 624 z nkc 3 rj4
34 Zásoby súčet 8x 8cp zs aix o lxb 1 twv r nh9
39 Tovar 37 8zw oo jjl p go4 m 6ts q uzi
53 Krátkodobé pohľadávky súčet krs ksu uup r3e
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet ijp 62k 1k0 2uf
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku bgr 38x pdz lj2
71 Finančné účty gch l mnf 4 mre zlg cw 0 wpn
72 Peniaze 6bz xgt 5gu fh o
73 Účty v bankách r2n adw sja kxp vb n 4bu
74 Časové rozlíšenie súčet m4i o7e sti z6
75 Náklady budúcich období dlhodobé bni 6z
76 Náklady budúcich období krátkodobé skg zkb
PASÍVA 2008 2009 2010 2011 2012 2013
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 38 yla 3q dnd or s3c 8 li8 4 a85 8 uhd
80 Vlastné imanie 5 gwi h 8b5 6 fb1 z kep -y r8h gw
81 Základné imanie súčet l k9h f f6m h nvw n 61s y qfq b 1e2
82 Základné imanie 1 p41 5 0ju 8 wak d em3 h 9d7 k pai
87 Zákonné rezervné fondy x44 or1 4zf xam q9r qby
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond 3z6 gsw pji vz5 zep qz7
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -dsl -3sb -el1 -p 186 -v 43j -1 2iw
98 Nerozdelený zisk minulých rokov ob w4 x6 4l
99 Neuhradená strata minulých rokov -ms0 -oyh -we6 -9 03e -l jrc -f e0w
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení n2 lr -x s5z -o nsf -9 5fh d cky
101 Záväzky o k80 r do6 x 5s2 3 fom y gyh c m38
102 Dlhodobé záväzky súčet 8 nq5 u f06 d bby u dmx
122 Krátkodobé záväzky súčet g by9 v 6vf 8 57k z 1f0 m ht2 4 fsm
123 Záväzky z obchodného styku súčet zl b2 0l gs
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu 7 qjn t ej2 m d4k z v7w 3 x5t uxo
133 Daňové záväzky a dotácie e27 2x7 t2m y7k ref a k2y
141 Časové rozlíšenie súčet x6
142 Výdavky budúcich období dlhodobé eu