KRIVOSUDSKÍ spol. s r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2008 2009 2010 2011 2012 2013
1 SPOLU MAJETOK 13 444 15 523 11 408 9 393 3 093 2 293
33 Obežný majetok k9 rz6 ai 0ka mv 1t6 s 3u9 0 813 c a2p
34 Zásoby súčet 9g vr2 45 1xo 5 w7k m z6u 5 mhd
39 Tovar ar 9x5 lg 9d7 f bqo 0 qa5 5 v5m
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 1ap w2a cf2 lzk
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet rgd 7jj 25p 8pm
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku yy0 syr 57u 9e7
71 Finančné účty ym5 f ekh c y5a a31 aw c yhz
72 Peniaze jd0 ark jmg 82 2
73 Účty v bankách n4z 637 wb2 zn0 pl 1 2an
74 Časové rozlíšenie súčet oby 9le 6rb kb
75 Náklady budúcich období dlhodobé jxt yy
76 Náklady budúcich období krátkodobé 0b1 ai4
PASÍVA 2008 2009 2010 2011 2012 2013
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY i9 px7 q8 oqx a1 o4f 1 24m 1 n46 r 9bg
80 Vlastné imanie a ksb 0 95u u 8u9 y m97 -0 5w6 rs
81 Základné imanie súčet g ze4 o 4uk t ufi z uft z ujb e ekc
82 Základné imanie x kz5 d zik i a50 5 rna m t3l 0 15b
87 Zákonné rezervné fondy n2r a1e ldg ssf 5md ctx
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond rg7 qgf zlw dy7 g4r j65
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -4o6 -i6f -x86 -x 5lf -e t7i -i ok1
98 Nerozdelený zisk minulých rokov jv zg jd 3x
99 Neuhradená strata minulých rokov -3b0 -y5n -d74 -e 282 -b 0eo -1 83p
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 30 xb -l 7tn -2 s1x -e glh 1 pj6
101 Záväzky s e85 p 5jy w 7do g 1vy t yub p wv6
102 Dlhodobé záväzky súčet 0 1a7 a kdh f 7ly p m7p
122 Krátkodobé záväzky súčet 3 s4n a ee1 j vwk 2 tmv 2 xth q jlk
123 Záväzky z obchodného styku súčet 5v wr uv 97
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu 7 w3c j tld d v72 5 u1m d f82 12b
133 Daňové záväzky a dotácie wlu x7z vsm q67 9ls e zc2
141 Časové rozlíšenie súčet 49
142 Výdavky budúcich období dlhodobé 8i