T R A N S I A L, spol. s r.o. - Podrobnosti

Vložka číslo
1358/B
Dátum vzniku
23.09.1991
Konanie menom spoločnosti
V mene spoločnosti konateľ.
Základné imanie
6 638,78 €
Predmety činnosti
 • geologický výskum (od 20.2.2016)
 • ložiskový geologický prieskum (od 20.2.2016)
 • inžinierskogeologický prieskum (od 20.2.2016)
 • geologický prieskum životného prostredia (od 20.2.2016)
 • geofyzikálne práce (od 20.2.2016)
 • terénne meračské práce (od 20.2.2016)
 • monitorovanie geologických faktorov životného prostredia (od 20.2.2016)
 • sanácia geologického prostredia (od 20.2.2016)
 • sanácia enviromentálnej záťaže (od 20.2.2016)
 • odborný geologický dohľad pri sanácii geologického prostredia a sanácii enviromentálnej záťaže (od 20.2.2016)
 • odborný geologický dohľad pri banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom (od 20.2.2016)
 • odborný geologický dohľad pri stavebných prácach (od 20.2.2016)
 • vypracovanie geologickej štúdie a odborného geologického posudku (od 20.2.2016)
 • otvárka, príprava a dobývanie výhradných ložísk (od 18.12.2008)
 • zriaďovanie, zabezpečovanie a likvidácia lomov (od 18.12.2008)
 • úprava a zušľachťovanie nerastov vykonané v súvislosti s ich dobývaním (od 18.12.2008)
 • kúpa rozličného tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj (od 2.11.1993)
 • sprostredkovanie v oblasti obchodu a služieb (od 2.11.1993)
 • zobraziť ukončené
 • projektovanie, riešenie a vyhodnocovanie geologických úloh geologického výskumu, ložiskového geologického prieskumu (od 18.12.2008 do 19.2.2016)
 • hydrogeológia, geologický prieskum životného prostredia (od 5.1.2007 do 19.2.2016)
 • technické práce (od 5.1.2007 do 19.2.2016)
 • projektovanie, riešenie a vyhodnocovanie geologických úloh inžinierskogeologického prieskumu, geologického prieskumu životného prostredia a geologického prieskumu na špeciálne účely (od 21.10.2005 do 19.2.2016)
 • vykonávanie geofyzikálnych prác pre geologický výskum a prieskum (od 21.10.2005 do 19.2.2016)
 • vykonávanie geologických prác, projektovanie, riadenia a vyhodnocovanie úloh inžinierskogeologického prieskumu (od 18.9.1998 do 19.2.2016)
 • obchodná činnosť s tovarom všetkého druhu vo forme maloobchodnej a veľkoobchodnej okrem komodít, na ktoré je potrebné osobitné povolenie (od 23.9.1991 do 1.11.1993)
 • zahranično - obchodná činnosť okrem činností, na ktoré je potrebné osobitné povolenie (od 23.9.1991 do 1.11.1993)
 • sprostredkovateľská a poradenská činnosť (od 23.9.1991 do 1.11.1993)
 • výrobná činnosť (od 23.9.1991 do 1.11.1993)
 • manažerská činnosť (od 23.9.1991 do 1.11.1993)
 • služby obyvateľstvu všetkého druhu okrem služieb na ktoré je potrebné osobitné povolenie (od 23.9.1991 do 1.11.1993)
 • poskytovanie služieb spojených s prieskumom geol. oblasti /IGHP/, s ohodnocovaním pôd /bonita a pod./8/ (od 23.9.1991 do 1.11.1993)
 • predaj a kúpa nehnuteľností a jeho sprostredkovanie (od 23.9.1991 do 1.11.1993)
 • prenájom a leasing vecí rôzneho druhu (od 23.9.1991 do 1.11.1993)
 • podnikanie v ekologickej oblasti (od 23.9.1991 do 1.11.1993)
Spoločníci
Výška vkladov
Štatutárny orgán
Ďalsie právne skutočnosti
 • Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia zo dňa 05.02.2016.
 • Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia konaného dňa 3.12.2008.
 • Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 25.9.2006 - schválenie prevodu obchodného podielu, menovanie konateľa.
 • Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 26.9.2005.
 • Notárska zápisnica N 88/98, Nz 88/98 zo dňa 24.6.1998 osvedčujúca rozhodnutie spoločníka o zvýšení základného imania a zmenu spoločenskej zmluvy. Notárska zápisnica N 104/98, Nz 104/98 zo dňa 12.8.1998 osvedčujúca zmenu spoločenskej zmluvy v zmysle ust. Zák. č. 11/1998 Z.z.
 • Zápisnica z valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 11.4.1996. Starý spis: S.r.o. 2487
 • Dodatok k spoločenskej zmluve zo dňa 14.9. 1993, ktorým sa spoločnosť prispôsobuje Zák.č. 513/1991 Zb. Dodatok k spoločenskej zmluve zo dňa 3.11.1993. Starý spis: S.r.o. 2487
 • Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 16.9.1991 podľa § 106a ods.1 a § 106n ods.1 Zák. č. 103/1990 Zb., ktorým sa mení a dopľňa Hospodársky zákonník. Starý spis: S.r.o. 2487
Uložené listiny
 • podpisový vzor RNDr. Roman Ilavský
 • zápisnica z valného zhromaždenia z 26.9.2005
 • spoločenská zmluva z 26.9.2005
 • rozhodnutie z 5.9.2005
 • Účtovná závierka za rok 2006, vyhlásenie
 • Účtovná závierka za rok 2007, vyhlásenie
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum aktualizácie
13.11.2019