T R A N S I A L, spol. s r.o. - Podrobnosti

Vložka číslo
1358/B
Dátum vzniku
23.09.1991
Konanie menom spoločnosti
V mene spoločnosti konateľ.
Predmety činnosti
 • geologický výskum
 • ložiskový geologický prieskum
 • inžinierskogeologický prieskum
 • geologický prieskum životného prostredia
 • geofyzikálne práce
 • terénne meračské práce
 • monitorovanie geologických faktorov životného prostredia
 • sanácia geologického prostredia
 • sanácia enviromentálnej záťaže
 • odborný geologický dohľad pri sanácii geologického prostredia a sanácii enviromentálnej záťaže
 • odborný geologický dohľad pri banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom
 • odborný geologický dohľad pri stavebných prácach
 • vypracovanie geologickej štúdie a odborného geologického posudku
 • otvárka, príprava a dobývanie výhradných ložísk
 • zriaďovanie, zabezpečovanie a likvidácia lomov
 • úprava a zušľachťovanie nerastov vykonané v súvislosti s ich dobývaním
 • kúpa rozličného tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj
 • sprostredkovanie v oblasti obchodu a služieb
Spoločníci
Výška vkladov
Štatutárny orgán
Ďalsie právne skutočnosti
 • Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia zo dňa 05.02.2016.
 • Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia konaného dňa 3.12.2008.
 • Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 25.9.2006 - schválenie prevodu obchodného podielu, menovanie konateľa.
 • Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 26.9.2005.
 • Notárska zápisnica N 88/98, Nz 88/98 zo dňa 24.6.1998 osvedčujúca rozhodnutie spoločníka o zvýšení základného imania a zmenu spoločenskej zmluvy. Notárska zápisnica N 104/98, Nz 104/98 zo dňa 12.8.1998 osvedčujúca zmenu spoločenskej zmluvy v zmysle ust. Zák. č. 11/1998 Z.z.
 • Zápisnica z valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 11.4.1996. Starý spis: S.r.o. 2487
 • Dodatok k spoločenskej zmluve zo dňa 14.9. 1993, ktorým sa spoločnosť prispôsobuje Zák.č. 513/1991 Zb. Dodatok k spoločenskej zmluve zo dňa 3.11.1993. Starý spis: S.r.o. 2487
 • Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 16.9.1991 podľa § 106a ods.1 a § 106n ods.1 Zák. č. 103/1990 Zb., ktorým sa mení a dopľňa Hospodársky zákonník. Starý spis: S.r.o. 2487
Uložené listiny
 • podpisový vzor RNDr. Roman Ilavský
 • zápisnica z valného zhromaždenia z 26.9.2005
 • spoločenská zmluva z 26.9.2005
 • rozhodnutie z 5.9.2005
 • Účtovná závierka za rok 2006, vyhlásenie
 • Účtovná závierka za rok 2007, vyhlásenie
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Dátum aktualizácie