T R A N S I A L, spol. s r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2009 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 30 969 37 154 36 683 48 833 44 983 88 976 109 251 87 888 86 026
2 Neobežný majetok 2 hq4 zf k39 dj 4u8 c cb7
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 6 593 22 230 15 981 9 731
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí b cgu bd f1m bu hvn x lxs
33 Obežný majetok 57 z5s cg 6re k8 al9 5r 087 km hby 25 s2e ao w1x rj 5yq mn w86
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 4 95t t wp1 y pzf t 0oh 5 nvv 10 pw9 i4 kvj h o5i i klr
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet e 268 eyy s 4d8 s g7t x p2c q zfr y v5l p 75l 4 u9j
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku e n7f 89k 8 wmy
62 Sociálne poistenie 4ia hrj 4si d c9e i z2a w rlh rr gqm 6xp udm
63 Daňové pohľadávky a dotácie 9 lcp y vfp f ogx n 0yv 37 irj zqw aow
65 Iné pohľadávky wpt fb9 sr6 t0m
71 Finančné účty z3 8et is aeu 7e 4mp rg a28 3g d3c qn wra xs rox hw h9t a1 9t1
72 Peniaze za qzt rn qz1 xo ffz ug bci 0o 1ik 01 2lv hn le5 ud yjd o4 7hm
73 Účty v bankách g 9v1 aa xja x ew1
74 Časové rozlíšenie súčet ngu hqu ftm
75 Náklady budúcich období dlhodobé m1o
76 Náklady budúcich období krátkodobé 6t4 ris
PASÍVA 2009 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY tt ihu z0 w8w s1 eqv rz qwy 8r aiq ge u29 dsa 9ml nn 4vv o8 wdu
80 Vlastné imanie 8 827 xo yvk xi 0sa ar ql2 44 zmj 9z foa uk v4k uk hbh ci vi5
81 Základné imanie súčet g qoz g uk7 s 8tj l s3n l 9nn n p0y 8 yr8 j e4m 0 u5q
82 Základné imanie b z9h r gq0 h 9dh i 63l g 172 s bjq u w4s t rlb 7 xuf
87 Zákonné rezervné fondy sd9 fi2 66z niw fpd z0u khc pdk kby
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond 0nu yan kh4
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov cpi -sby uo 21z 8a npm gd svp rz s7p rt 1ay 78 axs 5i 68d
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 7f r2e zn oj1 v5 j7s 2s pie o9 g0t l8 l9u ag u6d 6c ck7
99 Neuhradená strata minulých rokov -s6 v5w -zah -hj7
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -p aon mi r2c p u8o 48 676 y kem 6f yjw j o0m 1 ez6 -h ri4
101 Záväzky r4 m70 xx lnj ri d6y q0 jam a bq1 j k6h t3 9md r md1 uv ddk
102 Dlhodobé záväzky súčet 3 hru x pux vu1 wtz 1cs 0jy yet zfr 005
103 Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet 3 gtd q 62z
114 Záväzky zo sociálneho fondu duz uo1 47q
122 Krátkodobé záväzky súčet zx ktz hw nlo e6 sof ft tnz b 4yn d 7lw 9 4fq j fi5 ne tv8
123 Záväzky z obchodného styku súčet 8 3hb k 4x3 y git u l7j o hso n y2m b e09 s q1e 6f sdk
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu 2q 9si s gm6 fd 2ja
131 Záväzky voči zamestnancom khh -kzs -zez -hcg -eik -mec -nkm
133 Daňové záväzky a dotácie 6 1mk c 6xk r z9j fx9 n tiy 6i 7 4tl f6 bjv
135 Iné záväzky s 437 jw 6sx up bd -k ycc -e 9b6
136 Krátkodobé rezervy ylr rhu
137 Zákonné rezervy big
138 Ostatné rezervy alo
140 Krátkodobé finančné výpomoci vb o9z 6 6o9