T R A N S I A L, spol. s r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2009 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 30 969 37 154 36 683 48 833 44 983 88 976 109 251 87 888 86 026
2 Neobežný majetok a t4u oo qwy lp 4jl r ncd
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 6 593 22 230 15 981 9 731
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí q n9b 6q z0z xj 9ux 6 nga
33 Obežný majetok yw qs5 pl x1i 3d sjs ta uby al eyg 2e h96 za d6b jk c8b tn w8e
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 8 h86 m ebz 0 ey9 8 0mw a 2fw nw 5dp j3 bni r 1bf 6 s1a
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet h om5 z2q 8 2ce i 9hj l 7br b s4m b i1l 2 c8n w xfa
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku k 3y5 orn z z14
62 Sociálne poistenie q5m pwf 21f u i27 m yom q j8o z3 exq fsl pd1
63 Daňové pohľadávky a dotácie n 0lg 2 9wl m 5ic v cnc yr s0e n7r 3h7
65 Iné pohľadávky rof 9p2 ecp dyi
71 Finančné účty 0f ptg 6t 1l2 vs vmw jx nkz w5 plr v6 f5s lq de6 dj lua 8d 8r3
72 Peniaze 1c n9q bs gpa or wsa 9c lvm 30 mnc 21 cuk sn 1wu zk zux 7e h1n
73 Účty v bankách d qhd bm 7ve 3 r77
74 Časové rozlíšenie súčet d23 hkc tc4
75 Náklady budúcich období dlhodobé irj
76 Náklady budúcich období krátkodobé ec0 ua2
PASÍVA 2009 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY oi yxn qz l8j kr bej 88 2g7 jw c74 3o 1us w6b uj7 zq jrb 2n ypj
80 Vlastné imanie o de0 s8 zrn rw u54 qx 8v4 dv ats 1t 0jt yh 7jh ug 8cn b8 gnw
81 Základné imanie súčet m 08c v j9l 9 vec x 15t e h34 g 3om 6 68m m z8k 6 hp2
82 Základné imanie n tz1 5 4t5 u 5ae 5 96q f tgk u 8ug 8 ryf 1 hsc 6 zni
87 Zákonné rezervné fondy geg nw7 dni 6hq cqz w4z 0zu omi bd5
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond gmd w05 ayb
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov zso -w2g ns g5g w2 xil q4 e3v 1w 0um sj 0c6 rf c5u i5 9wl
98 Nerozdelený zisk minulých rokov yc 663 bs 293 jv ot5 zi zvu pc 9ts 6x zuo i4 qia 7j 0gj
99 Neuhradená strata minulých rokov -g2 ajl -4kz -9w3
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -m 2z6 24 wei b u5r vs og1 l n8g h1 7bc g epn q mr4 -5 ekc
101 Záväzky x8 82e qs r7o yt brj s4 wdg m uf3 i gpe y6 eat p 23i 89 g6b
102 Dlhodobé záväzky súčet 9 0xu 3 eck 1ix 6xv jrt 7n9 yqk bbe 0pc
103 Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet g f7w a owu
114 Záväzky zo sociálneho fondu ql4 0yg 16t
122 Krátkodobé záväzky súčet kt xh0 zl oa0 g1 09h sq sgx t byq j 21n z 55n j xvx lk w4w
123 Záväzky z obchodného styku súčet d yyh n 840 v 4g4 q 264 p 5ma 4 lo5 p 5lw g c2u s6 fhd
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu p4 xmd i ka8 k7 ulb
131 Záväzky voči zamestnancom h7z -0t8 -njp -6uh -m04 -of6 -8m1
133 Daňové záväzky a dotácie q n6v 7 17r k 8km v67 m 1cj 8b d r94 v9 wl2
135 Iné záväzky d n0z 2i yvy m0 ib -5 pex -o 1hi
136 Krátkodobé rezervy r7j ln1
137 Zákonné rezervy 0ho
138 Ostatné rezervy l8h
140 Krátkodobé finančné výpomoci rb 53h l tlg