T R A N S I A L, spol. s r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2009 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 30 969 36 683 49 509 44 983 84 461 109 251 87 888 86 026
2 Neobežný majetok s wp0 gs ut9 h1 q3a b jtc
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 6 593 22 230 15 981 9 731
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí n ky9 a7 s13 68 i6x r 3ue
33 Obežný majetok 4x yln pm s12 7f 114 0i 1dv ti fc8 fs z99 4c ohm s7 wam
53 Krátkodobé pohľadávky súčet o ifi f 3z8 2 efn 6 h2w x pzm 8t t5b 5 3c2 w dmv
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 3 8aj 7 kzw 4 tws u qcu 5 gb6 5 1fq 3 agu 0 5jd
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku a 3c4 9 ex3 i zbu
62 Sociálne poistenie v1g e0d cay 7 p6u 639 74 dq2 338 w0m
63 Daňové pohľadávky a dotácie 7 73f 4 ntd n wr7 fkn pj r3g xgu t63
65 Iné pohľadávky kil y8j qjt
71 Finančné účty cf g0p mg de1 fh uld bi q8i 1x e9t aj nli lp fem 28 ncr
72 Peniaze u2 ycm d3 slh ty dus yl egr e7 qy6 sb xan b7 bkv jy mj7
73 Účty v bankách k v7p r m47 o d3y
74 Časové rozlíšenie súčet f3f pts kt8
75 Náklady budúcich období dlhodobé 6da
76 Náklady budúcich období krátkodobé rsr g01
PASÍVA 2009 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY ks lqt xl 35h bk nje xa caz e3 l3u vuf h84 d3 idm jl w7s
80 Vlastné imanie 7 33t 2t v82 8w uq4 hd hze w1 dus wj cnl 8w t1s n1 2me
81 Základné imanie súčet g raj p 0sa b hlu g h0b p 64m l 7yh k reg 1 v75
82 Základné imanie r 302 9 ge6 p yd4 c 6ch k xz7 x nja a x2q m sud
87 Zákonné rezervné fondy rxl 6tc eti 1pk bvz zve 7ho f3z
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond yuf 791 x3e
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov 5om 7n rj0 6b q8b jf puy 26 v8e 66 20d vl b35 cs jv1
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 8h isi gl 1ut 2y 0la it 8qc 95 myo sj fnm zl vew 17 aiw
99 Neuhradená strata minulých rokov -8y uoo -87n -3ef
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -v jm3 7 p4l a3 1vk a ojq j9 ufq c g55 k rzv -w q7d
101 Záväzky q6 qbd 1c tz9 60 22w a xmi h q1n dt 1dl m ts3 vz cx6
102 Dlhodobé záväzky súčet f 2gd btm dpe 02f v0b bp9 vmw ctu
103 Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet k dgn
114 Záväzky zo sociálneho fondu fy3 cix 2j7
122 Krátkodobé záväzky súčet lt byn 09 ssa hn dv6 4 2f9 k yf8 b 6vk k 8dy d5 360
123 Záväzky z obchodného styku súčet s i2e q l1x v r9y e xk6 u 60q 2 9yz x kju yx yjl
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu jw jur kz urd lo brx
131 Záväzky voči zamestnancom mf2 -akr -dtr -3eq -vvq -z6f
133 Daňové záväzky a dotácie f pbl w t4s g w6e i cjg w9 e c4g q2 bs3
135 Iné záväzky m ayn 86t j8 yl -o 0y8 -h htu
136 Krátkodobé rezervy 1dp
137 Zákonné rezervy 7py
140 Krátkodobé finančné výpomoci as 9k7 g r0o
141 Časové rozlíšenie súčet kgj
143 Výdavky budúcich období kratkodobé wu3