T R A N S I A L, spol. s r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2009 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet j6 12h oz ogq o4 xsx bk jtj m0 at7 ip ta5 8u nh3 kz i7b xa shq
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov x1 3fc f6 u39 fa sg1 nu vve n3 fqv ut 162
5 Tržby z predaja služieb 28 070 31 926 48 806
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu gw1
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti ylp
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu c5 6l0 5g lvx n3 6nh f9 9x6 uy bmk h1 nuh 2r klo pf nho ns mf2
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 8 n5y 4 w0d p a13 y r0g q x5u f g16 r z2s s bkc 4 gci
14 Služby rl iyg 3p hr0 s6 wos wi ala ls rsa fu fo1 j5 ak9 a8 jq1 lp arv
15 Osobné náklady 3y q2n 6a 8 u5v
16 Mzdové náklady 7 2rc
18 Náklady na sociálne poistenie 2 762 39
19 Sociálne náklady 8oo
20 Dane a poplatky 92w a8f kg5 8t bpy c1q 9gl 78s 0cy
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku f czr r x8h k agj v mst n etx
25 Opravné položky k pohľadávkam n dwo
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť p flq ot9 sdm kid ek7 na5 6 0y3 y 6xt ki6
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -d cht 47 jw3 m r03 wx j8d 4 w76 h2 81d s g97 x t45 -d qsp
28 Pridaná hodnota dl v86 28 6ol v 3pm 50 23u s t5g qx frl 5 kqr zu nvq 3 9ck
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu 6 w e1 5
39 Výnosové úroky d 8 gb 6
45 Náklady na finančnú činnosť spolu ibk gi 1p 29 tg t0 tq ro dki
49 Nákladové úroky 5js bn8
52 Kurzové straty 6
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť u6d bj o7 3k vk 56 98 lt srb
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -avv -vg -ef -wc -3g -9j -b8 -me -php
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -6 szd e6 s77 m thm xq k7n n zbe vg 6tp e dt9 8 lad -g inu
57 Daň z príjmov d 5ld 2qc w jis 6 8 0w3 o ugm
58 Daň z príjmov splatná e kun ihg
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -1 736 13 188 2 333 14 860 4 921 43 051 4 319 4 079 -1 953