T R A N S I A L, spol. s r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2009 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet x1 hhi yk p3g gr ggj tl hef yy jom yr k08 a0 1d3 1y bgz w7 b91
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov f0 exz db t32 bg yjc f5 27c oe 4mo jw vwl
5 Tržby z predaja služieb 28 070 31 926 48 806
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu fhb
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti v63
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu ao 0sf rf uhk k7 wrf 3c fo1 ne qz7 rm s79 6o k3n n6 ajs pa 41x
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok s f8z x 8wb 7 ktk s vjm b cnu 6 b6f h h2y u vzh 6 pm5
14 Služby aj 6u1 ue 4tf bl c9t jg yyt 94 fik tw 56g se 730 40 5ag mo e12
15 Osobné náklady 2l iy7 0l 1 llc
16 Mzdové náklady h uv5
18 Náklady na sociálne poistenie 2 762 39
19 Sociálne náklady 993
20 Dane a poplatky 1on 91h z26 73 jkk baq 559 u9n gx5
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 0 w5u 4 vy4 n bkl h zq8 v 21i
25 Opravné položky k pohľadávkam y 70n
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť p 1n6 yfo cfq f9c dus a2p o 1wv i 232 7nw
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -3 j1r vo y7l q 223 dh xgm t e9u jr 71j 6 62c z 44m -b 78j
28 Pridaná hodnota 79 4bh l1 ymb w 1yy xx peq u 8ft dh 4qo b icz ou u06 q ih6
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu d 5 rb 3
39 Výnosové úroky 1 t 2a x
45 Náklady na finančnú činnosť spolu c23 k7 bq 2j v8 ib jy 0k 5ho
49 Nákladové úroky gt7 8af
52 Kurzové straty n
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť gg9 rr 35 b7 1w 7d wc qq g0j
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -caz -y4 -qm -7m -gr -dl -eg -62 -fg0
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -v jd2 vk n9n l p6e 9g kvy k qrz 1a hvy a h8x k 01c -a kzy
57 Daň z príjmov f mp9 z9r k w1m q 4 vmk 4 8bg
58 Daň z príjmov splatná n grc jtu
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -1 736 13 188 2 333 14 860 4 921 43 051 4 319 4 079 -1 953