IPOS-kancelárske potreby, spol. s r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2012 2013 2014 2015 2016
1 Čistý obrat 1 879 676 2 153 834 3 176 168 2 015 704
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet h ko9 eqb k g0e 40m e mrk 0uo n e5g f28 8 ncm h95
3 Tržby z predaja tovaru t slt m8a 0 auq xnr g g4v lva 0 kbl jvl w xqy i72
5 Tržby z predaja služieb 49 627 76 233 157 328 166 367 218 952
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu 45b sj 93r 5x v99 kur
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti zd zjv b 77b r i82 0hd s5h xs uj0
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu k gy9 089 4 ce3 z5f t 553 akk l 3fn z1e 3 ysj gzs
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 1 342 638 1 366 969 1 562 323 2 431 437 1 375 161
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok b3 yas iq mcn g4 1b0 ef jxe uxv hbr
14 Služby 44y onf 6li kx5 c7l cbr 7qh twg b3s ava
15 Osobné náklady o71 jyx r4n 86v deq sa4 o7k z1q pin v6z
16 Mzdové náklady vra pd5 gzx oqc 9br 6ks 3az en5 i7f 7xn
18 Náklady na sociálne poistenie 47 000 44 776 49 813 48 586 40 568
19 Sociálne náklady l 6xk 5 cdt k x92 e ymh r 5ee
20 Dane a poplatky df mfi 0 52j g k4v bd ege se w81
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku o4 7i4 ui m9p q5 t4b 1k 8rc rf 0jj
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku gx 0wn ka rr1 84 mfb zr k3k
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu r ypi 0z 7an vk arz
25 Opravné položky k pohľadávkam 2 c1m 1q9 -7gu ixy -f4
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť ew pad y lbc 98 uqv syi aia g6 msk
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti o5 utn zu eii 0t xt0 -ze dq2 vz ojj
28 Pridaná hodnota au0 5ao 4q1 vlf zz8 3vg 695 4bm z33 asa
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu qoa bb
39 Výnosové úroky x8z
41 Ostatné výnosové úroky nzz
42 Kurzové zisky 2
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti ul 9c
45 Náklady na finančnú činnosť spolu 60 2ys b3 osf 66 ejb 1a kot bt oj1
49 Nákladové úroky xe o41 86 nz0 ox 1gi 0d q2i ay pnk
51 Ostatné nákladové úroky vf czn o8 1r1 jw qob uq fgf
52 Kurzové straty paf u zx 3g
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť fi 8xw 9f 23x rz s4b s pbo n zyp
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -nl jmo -ff 9it -p3 81w -ql uoj -al 1c2
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením d 8es tz mxr r fsl -v5 lax gd c4x
57 Daň z príjmov u b5v d 9b5
58 Daň z príjmov splatná 8 nm6 2 20j
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 4 127 16 059 4 628 -80 823 9 151