EVOS-Elektroslužba, spoločnosť s ručením obmedzeným, skrátene: EVOS, spol. s r.o. - Podrobnosti

Vložka číslo
968/T
Dátum vzniku
01.10.1991
Konanie menom spoločnosti
Menom spoločnosti koná každý konateľ samostatne.
Predmety činnosti
 • reklamná, inzertná a propagačná činnosť (od 20.4.2007)
 • výroba a montáž reklamných tabúľ v rozsahu voľnej živnosti (od 20.4.2007)
 • prenájom reklamných tabúľ (od 20.4.2007)
 • vydávanie neperiodických publikácií (od 20.4.2007)
 • spracovanie údajov (od 20.4.2007)
 • prieskum trhu a verejnej mienky (od 20.4.2007)
 • príprava a šírenie vizuálnych, audiovizuálnych a zvukových diel so súhlasom autora v rozsahu voľnej živnosti (od 20.4.2007)
 • podnikateľské poradenstvo (od 20.4.2007)
 • fotografické služby (od 20.4.2007)
 • natáčanie videokamerou (od 20.4.2007)
 • tvorba web stránok (od 20.4.2007)
 • poskytovanie informácií prostredníctvom internetu - internetová čitáreň (od 20.4.2007)
 • agentúrna činnosť v rozsahu voľnej živnosti (od 20.4.2007)
 • prednášková činnosť v rozsahu voľnej živnosti (od 20.4.2007)
 • sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti (od 20.4.2007)
 • prekladateľské a tlmočnícke služby (od 20.4.2007)
 • neverejná osobná cestná doprava vykonaná osobnými cestnými vozidlami, ktorých celková obsaditeľnosť nepresahuje 9 osôb vrátane vodiča s výnimkou taxislužby (od 20.4.2007)
 • nákladná cestná doprava vykonávaná cestnými nákladnými vozidlami do celkovej hmotnosti 3,5 t vrátane prívesného vozíka (od 20.4.2007)
 • organizovanie kurzov, školení, seminárov a kultúrno-spoločenských podujatí (od 7.1.2004)
 • organizovanie športových podujatí a súťaží (od 7.1.2004)
 • prenájom nehnuteľností s poskytovaním doplnkových služieb (od 7.1.2004)
 • pohostinská činnosť (od 7.1.2004)
 • maloobchod a veľkoobchod s elektroinštalačným materiálom (od 9.2.1995)
 • maloobchod a veľkoobchod s elektrickými prístrojmi pre domácnosť (od 9.2.1995)
 • maloobchod a veľkoobchod s priemyselným tovarom (od 9.2.1995)
 • zobraziť ukončené
 • montáž, oprava, údržba vyhradených elektrických zariadení a výroba rozvádzačov nízkeho napätia (od 9.2.1995 do 19.4.2007)
 • montáž a opravy meracej a regulačnej techniky (od 9.2.1995 do 19.4.2007)
 • montáž a oprany výrobkov a zariadení spotrebnej elektroniky (od 9.2.1995 do 19.4.2007)
 • Predmetom činnosti je elektroinštalačné práce, opravy a montáž hromozvodov a antén, ďalšie služby a obchodná činnosť v odbore siplnoprúdových a slaboprúdových zariadení, ako aj vlastná výroba schválených elektrozariadení a ďalšie činnosti s hlavným predmetom podnikania súvisejúce (od 1.10.1991 do 8.2.1995)
Spoločníci
Výška vkladov
 • Milan Hollý
  Vklad: 6 639,00 €
  Splatené: 6 639,00 €
Štatutárny orgán
 • konateľ:
 • Milan Hollý
  ul. SNP 3
  Holíč
  Slovensko
  Vznik funkcie: 01.10.1991
Ďalsie právne skutočnosti
 • Zmluva o prevode obchodného podielu zo dňa 01.04.1999. Dodatok č. 4 zo dňa 01.04.1999 k spoločenskej zmluve.
 • Dodatok č.3 k spoločenskej zmluve zo dňa 3.6.1997. Zmluva o prevode obchodného podielu zo dňa 3.6.1997.
 • Dodatok č.2 zo dňa 20.02.1995 k spoločenskej zmluve. Stary spis: S.r.o. 2888
 • Dodatkom spoločenskej zmluvy zo dňa 29.12.1994 boli dané právne pomery spoločnosti do súladu s Obchodným zákonníkom č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov. Stary spis: S.r.o. 2888
 • Dodatok s spoločenskej zmluve zo dňa 20.8. 1992. Stary spis: S.r.o. 2888
 • Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 7.8.1991 podľa § 106a ods.l a § 106n ods. l Zák. 103/1990 Zb., ktorým sa mení a dopľňa Hospodársky zákonník. Stary spis: S.r.o. 2888
Uložené listiny
 • Schválená účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky
 • Účtovná závierka k 31.12.2012
 • Účtovná závierka k 31.12.2011
 • Účtovná závierka k 31.12.2010
 • Účtovná závierka k 31.12.2009
 • Úplné znenie spoločenskej zmluvy
 • Rozhodnutie o premene
 • Účtovná závierka k 31.12.2008
 • Účtovná závierka k 31.12.2007
 • Účtovná závierka k 31.12.2006
 • Zápisnica z VZ 07.01.2007
 • Dodatok č. 7 k spoločenskej zmluve
 • Spoločenská zmluva - úplné znenie (nepodpísané)
 • Živnostenský list
 • Oznámenie o ukončení podnikania u ohlasovacej živnosti
 • Účtovná závierka k 31.12.2005
 • Účtovná závierka k 31.12.2004
 • Sprievodný list
 • Účtovná závierka k 31.12.2003
 • Spoločenská zmluva - úplné znenie.
 • Dodatok č. 6.
 • Zápisnica z Vz zo dňa 11.08.2003.
 • Súvaha za r. 2002.
 • Výkaz ziskov a strát za r. 2002.
 • Príloha k úč. závierke za r. 2002.
 • Súvaha k 31.12.2002
 • Výkaz ziskov a strát k 31.12.2002
 • Príloha k účtovnej závierke 2002
 • Návrh na zmenu
 • Spoločenská zmluva - úplné znenie
 • Dodatok č. 5 k spoločenskej zmluve
 • Zápisnica z VZ 11.03.2002
 • Prihlásenie pohľadávky
 • Hromadný príkaz na úhradu
Dátum aktualizácie
13.05.2024
Domény