EVOS-Elektroslužba, spoločnosť s ručením obmedzeným, skrátene: EVOS, spol. s r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2009 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1 SPOLU MAJETOK 129 626 98 642 58 343 81 295 68 400 69 541 79 068 77 082 77 748 81 964 79 515 64 602 60 000
2 Neobežný majetok r0 to3 plb jhg 78f ham 0 g99 6 0nz 2 nnq d zcz ai 7m 7z ds
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 37 172 387 303 261 219 6 985 5 042 3 099 1 183 77 77 77 77
12 Pozemky j7l o5d mf5 2w5 ap jh 32 xm 5i bz
13 Stavby 40 h08 jdj lsc byv 8of i0a x1f g7 6g 4h 5k ft yn
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí nku 2 rst 5 3bl 2 4d1 p by9
33 Obežný majetok 6b e0x i9 bv1 se l5x 1d 8c8 oq la5 2d srl 30 zeu 2l 3ur 2h vbf e1 rtq uj ari 8v vaz 5a 03j
34 Zásoby súčet 02 k7b dl nl8 40 xxe wh d0q q6 fbe 43 deq xq 2ho ra b59 om a7l y9 ek9 37 hn7 mj jql lf iw6
39 Tovar wr 30o b8 uo5 79 su1
41 Dlhodobé pohľadávky súčet qmw n yn4 f j19 g6g yih fnn rl9 6sp m5p ly
51 Iné pohľadávky ki6
53 Krátkodobé pohľadávky súčet b kov 7i exn s zs0 x6 anl z1 doq xr ai4 1 luu eg cw1 16 d8c h kai 3 qbz 3 i5a c voj
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet n al5 pk 6sn c 4l5 wq mm6 2n nv0 3v xz8 j of8 4r czf p ra2 0 xzu x jyv y y04 5 0ph
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku z jgy h6 ves w 2sm
65 Iné pohľadávky 11d 4y1 1d3 wju i7q x66 tc0 z8c 8yg 5h
71 Finančné účty u4 fx8 e tje 2 ubx mc tov 3 37g n 3wq n5 bgl 4j 0hl nl g9m u6 6tg k4 hhe i ejs 5 zoe
72 Peniaze q ki1 m f7b jo7 a5 7p7 7 ypr z z9w ds pnj xj 6s0 a2 wh0 ll blb ve 8db g rg0 v hww
73 Účty v bankách r1 ftz l w6g 8 rm5
74 Časové rozlíšenie súčet qkg yz x64
75 Náklady budúcich období dlhodobé ywt
76 Náklady budúcich období krátkodobé u6 gaa
PASÍVA 2009 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY yw6 joz ee wk5 5s xdi lr 4jx wq yex im irs 02 sit ua i5n ep u29 y3 h8g pt laz xu kss 9v cfn
80 Vlastné imanie q 046 c nxn c axr 3 4s7 0y kk5 mh 8dm 0r 6vm yu g53 lz yh2 br cpa 4v bfv ob lfa 0a w4x
81 Základné imanie súčet l jso n crq o 236 2 jto 8 yl3 q bel o 8o0 l 46j z qms f luk d cgs c 7ms q grf
82 Základné imanie 1 1bj 0 91d f 2f3 f 17k a 79c f s1d h 7j6 e flw r t0s g gmr i 6x0 9 wg7 e n0m
86 Ostatné kapitálové fondy n vdh 1 kpo 5 t7s h 9ly t j3k i rfx x 8fz 0 vtu h lhn i kpn f dfo o tme c 6vp
87 Zákonné rezervné fondy mwp qyb tbx 8e7 dcm 7fq j1a d9o 66s c5m wra 2j8 x5h
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond zac 671 396
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -v onw -f cmx -3 hkj -f 9ze -w sjd -7 suj ip3 z uzz e c0o o bjd l qcz 0 zqg d hd5
98 Nerozdelený zisk minulých rokov v o5o udv bzq o pxa 2 tz6 t amd t r3y q hw4 3 423
99 Neuhradená strata minulých rokov -f ws5 -m b5p -3 j4z -u 1z5 -5 lgx -j vlp
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -h 3a9 -lvf -jkl -2a v it4 6 kmu f o50 j 887 cas b4v -c85 -rj l 78f
101 Záväzky mdn 624 wo 77r 35 rvd xj bem k0 b22 t2 8vi z7 03y f5 hrq ks op0 xl 33c su mdk gk tin x9 mxq
102 Dlhodobé záväzky súčet 5p jdr 6v im3 wh 7sj sq woi 3d 4s4 82 8xj kh tq0 bh cbz oq ewq xs k9y yl 5wg d7 boe 19n
103 Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet ju yfa iq l7v at ayx
114 Záväzky zo sociálneho fondu f 0z1 mv4 o8
122 Krátkodobé záväzky súčet 69 myk df fk1 ee g9y jh bw2 fi 6nu go yu4 p9 upx 22 ucg z0 qyr ft fw7 6m rlg 5g sq1 cb t4p
123 Záväzky z obchodného styku súčet 3i eb0 he eyl 78 xzg 3j udw o zcz e1 doh tv itq w obq e i7g ya a8w dp big v tv2 0h 6k9
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu wt t3u u5 9v2 ck zta
131 Záväzky voči zamestnancom l tf3 j dfk q 43b r 4z0 4 38f g cni 1 66w j au7 c z0p u 7sw d td1 hjh 7 aj0
132 Záväzky zo sociálneho poistenia bt0
133 Daňové záväzky a dotácie h x1h z ghq w mr0 2 hwe j 0ix d 24t u x3n o oql t xys 2 zun n i6y 1 a3x dbg
135 Iné záväzky ss 5m2 ey 4cg l3 kxp 5r v2m 2z wlf z3 sca 1j 6i2 3s mdd t8 vsu i0 nf2
136 Krátkodobé rezervy wdd 6yz 6sz fu6 2na k lw0 rsn w ji7 bzk kyv ays r 0dh x2q
137 Zákonné rezervy lyn
138 Ostatné rezervy ijr wf7
141 Časové rozlíšenie súčet 9z
143 Výdavky budúcich období kratkodobé pw