AG NÁRADIE - AGRODEAL, s.r.o. - Podrobnosti

Vložka číslo
1038/T
Dátum vzniku
07.10.1991
Konanie menom spoločnosti
Menom spoločnosti konajú a podpisujú konatelia, každý samostatne.
Základné imanie
19 920,00 €
Predmety činnosti
 • kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi ( maloobchod ) v rozsahu voľnej živnosti (od 1.1.2007)
 • cestná motorová doprava - vnútroštátna nákladná cestná doprava (od 1.1.2007)
 • kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti (od 28.6.2002)
 • sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti (od 28.6.2002)
 • nákup, predaj, sprostredkovanie obchodu s poľnohospodárskymi potrebami a priemyselnými hnojivami (od 28.6.2002)
 • veľkoobchod a maloobchod s obilím, osivom, krmivom (od 28.6.2002)
 • prenájom nehnuteľností vrátane poskytovania základných služieb a doplnkových činností (prenájom strojov a prístrojov) (od 28.6.2002)
 • obchodné a podnikateľské poradenstvo (od 28.6.2002)
 • zobraziť ukončené
 • kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti (od 2.3.1995 do 27.6.2002)
 • sprostredkovanie obchodu a veľkoobchod s náhradnými dielmi, stavebnými potrebami a stavebným materiálom, drevom a drevárskymi výrobkami, elektrotechnikou, bižutériou, hračkami, výpočtovou technikou vrátane príslušenstva a náhradných dielov, školskými potrebami (od 2.3.1995 do 27.6.2002)
 • opravy a údržba poľnohospodárskych a obrábacích strojov a prístrojov (od 2.3.1995 do 27.6.2002)
 • odbyt pesticídnych látok (od 2.3.1995 do 27.6.2002)
 • sprostredkovanie obchodu a veľkoobchod s potravinami, poľnohospodárskymi produktami, strojmi a zariadeniami pre poľnohospodárstvo, strojmi a zariadeniami pre potravinársky priemysel, hutným materiálom, obuvou, textilom, odevami, koženou galantériou papierom a papierenskými výrobkami, kancelárskymi potrebami, potrebami a zariadeniami pre domácnosť, kultúrnymi zariadeniami, drogériovým tovarom (s výnimkou jedov a žieravín), potrebami pre dopravu a šport, elektronikou (od 21.9.1994 do 27.6.2002)
 • sprostredkovanie obchodu s hnojivami a pesticídmi (od 21.9.1994 do 27.6.2002)
 • obchodovanie, dovoz a vývoz strojov, hospodárskych potrieb, materiálov, veľkej a malej mechanizácie pre oblasť poľnohospodárstva, vrátane servisnej činnosti (od 7.10.1991 do 20.9.1994)
 • progresívnych potravinárskych technológií, strojov a zariadení pre potravinárstvo potraviny, rôzneho druhu, vrátane servisnej činnosti - obchodovanie, dovoz a vývoz (od 7.10.1991 do 20.9.1994)
 • obchodovanie, dovoz a vývoz hnojív a pescitídov (od 7.10.1991 do 20.9.1994)
 • obchodovanie s poľnohospodárskymi plodinami poľnohospodárskymi produktami všetkých druhov, ich dovoz a vývoz (od 7.10.1991 do 20.9.1994)
 • obchodovanie s ostatným tovarom, potrebným pre poľnohospodárske a iné subjekty, vrátane servisnej činnosti, jeho dovoz a vývoz (od 7.10.1991 do 20.9.1994)
 • obchodovanie s druhotnými surovinami (od 7.10.1991 do 20.9.1994)
 • sprostredkovateľská činnosť pre nákupe a predaji rôznych tovarov (od 7.10.1991 do 20.9.1994)
 • poradenská činnosť pre oblasť mechanizácie poľnohospoárskej výroby (od 7.10.1991 do 20.9.1994)
 • zastupiteľská činnosť zahraničných firiem pre oblasť poľnohospodárstva (od 7.10.1991 do 20.9.1994)
 • výroba a predaj výrobkov z oblasti kovo a drevo (od 7.10.1991 do 20.9.1994)
Spoločníci
Výška vkladov
Štatutárny orgán
 • konatelia:
 • Ing. Ivan Polák
  Dúhová ulica 8671/11
  91701 Trnava
  Slovensko
  Vznik funkcie: 27.01.2017
 • Ing. Miloš Kocian
  Štefánikova 725/55
  92241 Drahovce
  Slovensko
  Vznik funkcie: 27.01.2017
 • Ing. Jozef Rak
  Vážska 19
  92242 Madunice
  Slovensko
 • Jozef Orihel
  Športová 853
  92207 Veľké Kostoľany
  Slovensko
Ďalsie právne skutočnosti
 • Dodatok č. 5 zo dňa 15.12.2003 k spoločenskej zmluve. Úplné znenie spoločenskej zmluvy zo dňa 15.12.2003 (zmena obchodného mena z: AGRODEAL, spol. s r.o., na: AGRODEAL - AG NÁRADIE, s.r.o.).
 • Úplné znenie spoločenskej zmluvy zo dňa 15.03.2002.
 • Zmluvy o prevode obchodných podielov zo dňa 22.03.2000.
 • Zmena spoločenskej zmluvy Dodatkom č.2 zo dňa 5.10.1995. Stary spis: S.r.o. 3088
 • Zmena spoločenskej zmluvy Dodatkom č. 1 zo dňa 11.11.1994. Stary spis: S.r.o. 3088
 • Zápisnica z valného zhromaždenia konaného 2. 1. 1993, Dodatok č. 1 k zakladateľskej listine zo dňa 25. 1. 1993 v súlade s ust. §§ 105 - 153 Zák. č. 513/91 Zb. Stary spis: S.r.o. 3088
 • Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená formou notárskej zápisnice spísanej pred Štátnym notárstvom v Trnave, č. Nz 565/91, N 566/91 zo dňa 9.9.1991 podľa § 106a ods. 1 a § 106n ods. 1 Zák.č. 103/90 Zb., ktorým sa mení a doplňa Hospodársky zákonník. Stary spis: S.r.o. 3088
Uložené listiny
 • Overenie Výročnej správy
 • Správa nezávislého audítora o overení účtovnej závierky za rok 2005
 • Účtovná závierka k 31.12.2005
 • Dodatok č. 5 k spoločenskej zmluve
 • Úplné znenie spoločenskej zmluvy
 • Živnostenský list
 • Koncesná listina
 • Správa nezávislého audítora o overení účtovnej závierky za rok 2006
 • Overenie výročnej správy 2006
 • Výročná správa za rok 2006
 • Účtovná závierka k 31.12.2006
 • Overenie VS 2007
 • Správa nezávislého audítora
 • Účtovná závierka k 31.12.2007
 • Overenie výročnej správy 2008
 • Výročná správa za rok 2008
 • Účtovná závierka k 31.12.2008
 • Zápisnica z VZ
 • Dodatok č. 6 k spoločenskej zmluve
 • Overenie výročnej správy 2009
 • Výročná správa 2009
 • Účtovná závierka k 31.12.2009
 • Výročná správa 2010
 • Účtovná závierka k 31.12.2010
 • Výročná správa 2011
 • Správa nezávislého audítora + Účtovná závierka k 31.12.2011
 • Správa nezávislého audítora k 31.12.2012
 • Výročná správa za rok 2012
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 3
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1 - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1 - časť 3.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1 - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 3
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 3.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 3.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • úz Sz
 • dodatok č. 3
 • zápisnica z Vz
 • podpisový vzor konateľa, Ing. Ivan Polák, Trnava;
 • podpisový vzor konateľa, Ing. Jozef Rak, Madunice
 • podpisový vzor konateľa, Jozef Orihel, Veľké Kostoľany
 • podpisový vzor konateľa, Ing. Miloš Kocian, Drahovce
 • prehlásenie konateľa, Jozef Orihel
 • prehlásenie konateľa, Ing. Miloš Kocian
 • Sprievodný list
 • Výkaz ziskov a strát k 31.12.2001
 • Súvaha k 31.12.2001
 • Výročná správa za rok 2001
 • Výročná správa za r. 2002
 • Overenie výročnej správy za r. 2002
 • Súvaha za r. 2002
 • Výkaz za r. 2002
 • Návrh na zmenu.
 • Zápisnica z VZ.
 • Dodatok č. 3.
 • Dodatok č. 4.
 • Výročná správa za rok 2003
 • Výkaz ziskov a strát + Súvaha k 31.12.2003
 • Audítorská správa
 • Účtovná závierka k 31.12.2004
 • Výročná správa za rok 2004
 • Správa nezávislého audítora o overení účtovnej závierky za rok 2004
 • Účtovná závierka k 31.12.2012
 • Zápisnica z MVZ z 19.2.2019
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1
 • Výročná správa za rok 2015
 • Výročná správa za rok 2016
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1
 • Výročná správa za rok 2017
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Výročná správa za rok 2018
Dátum aktualizácie
02.12.2019
Domény