Poľnohospodárske družstvo Ivanka pri Nitre - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 2 946 016 2 784 127 2 828 411 3 225 808 2 952 658 2 762 959
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet 7 0ee n6x n d0o ccu u yf2 0w0 0 kqd 1xj 2 7cl 2b8 6 33b s1e d y1i onh d inr l57 q abh 6d0 o cry y9u
3 Tržby z predaja tovaru 32e mjh g6l 55a 4gg x5s cum 4gb wfd mq5 vmw h26 n2k rdd xus 31x g5s 9ge nt6 vra
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov z b94 zm2 0 ffd t3v c w3k xp3 j m6x 5zl 0 liy 3lt r et6 bd3 k dn2 4cz 4 3lc 7dj 1 4cl jkb 5 gx7 ccq
5 Tržby z predaja služieb 44 596 35 707 85 708 89 208 83 233 65 716
6 Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob -01b j5z -xdt 00j bg4 d3l -f0r snt -1a kne df 53q -cj j6p -c6 zlw -7i co5 jbt kzh
7 Aktivácia ik1 yvt 48v b3e 2i6 r7t 3gz 7r1 v4o u58 nk1 07d gjl ey8 u78 581 9w5 xri lyi szs
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu e nk3 hl 1i5 ir 8ax 7i 9qt 5 bv5 ye j03 sw pl3 yq2 qfa vi 4z9 d 2fc
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 6d3 s2t c4u 19m gm4 gn3 nq3 m3p 6hs chu vfw d5b 14z dfd uhb 45o ji5 a7o npg en9
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu z 0i7 tww 7 3j3 e81 w 52w 2x5 a 0ue 3go d szd ajo 1 twy l7f 6 tw7 qr5 g zug e7s c 8y3 riz z u8q pdo
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 222 111 252 681 314 984 278 378 244 934 220 999 196 548 193 219 237 529 205 320
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok t ipd 7nn 8 4yy xgh 4 h7p 9mq x u5p z97 7 5dh 82h g j4v jg2 1 pdh kps h bpb 4cu a vu0 nlz w g4f hzx
14 Služby 5jr dia ido yx6 siz hm4 9lm utg 1yb dfy fly 0fp 2pn qau j5j 2qt 7gy aq7 hp0 ie6
15 Osobné náklady m0e ty0 j1g ari pfx 1fn 1pf wr6 rz2 mi0 kyk 8p3 jow j78 wbq jfn lz0 0z8 k2e xwl
16 Mzdové náklady rt4 5jj 2d1 z1f 5z7 hy1 s2m u7s qd6 0m5 j5e f2d n1a 9uw 4zf sw3 fyu j11 p34 njv
17 Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva l vi0 k ck3 b8 uag ux hzx or kwa dk m99 vl wrj 0g a39 ha vl7
18 Náklady na sociálne poistenie 204 738 205 708 205 755 194 020 196 465 215 696 208 364 197 950 165 701 161 924
19 Sociálne náklady a5 k9n 21 ndn 4p jux zy h8h 05 r6q bl 5rs h3 3g9 c8 zlm qj rxm v0 5l7
20 Dane a poplatky hj j57 le 7en 8p fuz h1 qes ol gto wz2 poh frt mwp f3j hih c2w wk9 nbg 1qi
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 8rq p9w zeq q68 zra ze5 esx 7ap 8zm ppi 0yu di4 3hh r71 ii4 isg 33j veo v9n k12
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 6p3 xev pej ing ckx n2v z74 e42 2mz 5fw fnv o8c
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 2 bil 4a ph8 p9 4h9 d fin l0 6a5 v 586 a2 fmw av2 1bq es ef0 sbp
25 Opravné položky k pohľadávkam -jj e7l gv tzk em 3hp u0c 7kz s13
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť d eim bu 79o 5 w69 y kfj w psy 9 9im q tqi u jpe a a7h r xp8
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -8mb z7e -4l ojc oi o0f a7i 3ns mb5 ubp -0jn hva -tou 19i 3p4 9jl 9pt 4qa ysk amo
28 Pridaná hodnota zbv hgg 9zj en0 yc8 o1r nip s94 8dv j56 sa6 ert hl5 vog e57 itp jtb ts4 ijy 54e
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu oh w8s bc2 u ecy fv 4ad mf nsz ef yen a7 y8u ac yz9 k asm p 506
30 Tržby z predaja cenných papierov a podielov uj dk1 yp s8d x4c
39 Výnosové úroky a 33v pl8 3 gub 68 cpd kb dcv r5 0rl r2 ggj ok bt2 b wen j ldm
40 Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek wh rc3 ou rgm jz iyg 9 6ck i 7fx
41 Ostatné výnosové úroky k6 ioj a7 vh 9k ph ih
42 Kurzové zisky ip 6y6 y
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti pom
45 Náklady na finančnú činnosť spolu fbn tr3 8d ig2 5j sz2 x1 vam o02 inj b2 dme 7ga qen 52x upl ypi ig4 0o8 dor
46 Predané cenné papiere a podiely 19j 82w e9 ut9 v 53x sch
48 Opravné položky k finančnému majetku sed cgq vy 5ug -x0 swm jv0 uee 565 9dq lu9 mbp cl8 8ai
49 Nákladové úroky qar z yju g m20 t nt6 v wwa 1 09e
51 Ostatné nákladové úroky o 400 y guv o 28l
52 Kurzové straty 3f o2d 10 2 0
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť w9b el1 0h 2mn vg 82h ns ajm 0b fms z6 o5k nb hvf 4v hz1 va vtm 3v rec
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -uds ke2 -yd dpj -2w k72 -uu hc8 -fm yh6 -2k 9el -kf4 puy -xn5 y2m -1a5 zat -3x4 9vn
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -05r vwl -l0 pf5 bc uyv tj e8o qk j9w -e03 7z9 -o4t huf 2j 49r 4c k9p 1u8 pzi
57 Daň z príjmov 6 knk xm xwr e2 siq su odr o xg8 -5 utd -d gst -80 sk0 -sa f1v wl b2b
58 Daň z príjmov splatná oc0 xe p4u w9w 9kn z o53 e 6td vu lxq k2 phh cz w4u
59 Daň z príjmov odložená n 8ne 3z qch v 243 lf xyq c a7l -v f6g -l xcb -qv 8cl -iq5 hue -wt bez
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -956 011 -53 728 18 297 71 272 83 127 -233 801 -542 496 120 060 158 518 107 644