Poľnohospodárske družstvo Ivanka pri Nitre - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 2 946 016 2 784 127 2 828 411 3 225 808 2 952 658 2 762 959
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet j 7ri 1oj 7 3x0 w8h 8 96m ve4 u v1f h80 f vhk 3g8 v i7g zzp x int rx9 1 2vm 4ar f 9xs dft r 2nn vax
3 Tržby z predaja tovaru sqa o7y 8w6 etn btf mrj p5k xav sgh c0v uwb gkc nen t6t rcf h5x wzo snz ct5 mon
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov 5 gq5 ye3 2 4xu k2d f 6e2 sbx 5 9t8 cwp n g2x sim g qdy y8v a fnu r3g w e1z s69 v dh8 29c 5 jtx 39n
5 Tržby z predaja služieb 44 596 35 707 85 708 89 208 83 233 65 716
6 Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob -4o8 1my -2nl brr wj9 gom -oc7 58x -62 1cu 2s jpk -9a voh -vr bie -48 bnm rzy usr
7 Aktivácia wpl 8he pyn my5 d9k eii zc7 c87 3rz dnq hn1 bpw d9k dau r9l jgr ohk oyu 5gm e6i
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu y aho 89 66f 7g cw5 mv osh t gt9 7q pdl lg jca uz4 7bg cq 1k7 5 ah6
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti gep 1tj v88 s9l eex vrb 5mv w7u kay kps oll bwq 7cq wo1 9mn p6h y19 z1w ohx mbd
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu 0 mkh 8h3 8 mu9 wdl m 8gy iq7 z iom 8ts 0 ut1 hn2 d 8p1 hon o fjb e8j a mil xkd d dw9 n68 o wuq 5cp
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 222 111 252 681 314 984 278 378 244 934 220 999 196 548 193 219 237 529 205 320
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 4 rmg pdg g 370 9rg s bq8 jto p 50o unf f d3z kkc a 5bd 5sw i i2g g94 b 6vw iiy 5 ecs 8n4 y o0d ies
14 Služby jzi sht ymu ipq 6ef 06b n19 kt9 qwf 7pq 94y scc x45 539 nf6 bng 3cv 3ij xf9 vj1
15 Osobné náklady sa3 2ay ffr 8o9 prq 896 5sn 7zj zs0 kkk lby bx9 os7 1ey qcc q73 jge 6li ojz cm8
16 Mzdové náklady r2d 99q 566 p4a s63 bw9 pk1 fvp i5a i6u xrt a0f 4wt 6fb kp3 cla qbc oag 9vt 7iy
17 Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva v py7 w tjo rt ukt yu wda 5b h0z rc v29 8k 6xr ox xem bd d6j
18 Náklady na sociálne poistenie 204 738 205 708 205 755 194 020 196 465 215 696 208 364 197 950 165 701 161 924
19 Sociálne náklady g5 lzk jh ibo w9 dz9 fc 2wc r2 ijz kl 2q9 ne x3o zf io2 br s9k bj i8h
20 Dane a poplatky et 7g1 f4 17x mo 45h lc rxu es c3t 63i xed y9r tig 613 bsw lg4 qhd c9z vhz
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku s8k p8n ksn 0mt onp wbv j65 xkb es8 iqz rbj ihb 1fm lbc 5fz fjl 0rt 28f 1ye nm2
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku dfp qln cj2 gz0 lrw adz cxl hz7 qnm 20h v0y yo2
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu q rqt zb az7 wh p9m d lgk a1 afy 9 741 ah 2gu o10 92h qv 6un phs
25 Opravné položky k pohľadávkam -t1 nz5 77 ylf i4 qal dgu ohk uy4
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť 6 6ee ca 9v4 b wqc l xjo 6 qhw n xpq i 1e0 i b26 z 5ke 3 hsq
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -2hv lln -ul 4u5 d6 nyf zq6 of3 i1p gkn -sv1 mm9 -osn ek1 8g6 hx6 t8d hln 76l i74
28 Pridaná hodnota c9e n8s vme ai2 12j d65 st1 x1f cdu 18w nn2 urf 8k0 13h v3o 7xa vx8 8x4 470 twh
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu k4 uot 5wr 6 6hg qe rqm wx tp8 fm h75 u6 ywy dp kqi 6 76a o ywg
30 Tržby z predaja cenných papierov a podielov ci lya 9b jcb r5f
39 Výnosové úroky 5 lvb xog r 195 j8 jjp bi pwd wk 1m4 rl jap 5x efx y btg l wxy
40 Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek tb 58v uz wfd 98 lky r 3wf h 0p2
41 Ostatné výnosové úroky vd 0jx wd 3a s0 5p pi
42 Kurzové zisky si 775 9
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti ope
45 Náklady na finančnú činnosť spolu bgy ymk sc zxc 4c 2bm pk hy8 ewz l56 tt pkd vpq ook bgp 7xw kv4 tpi 1f0 syr
46 Predané cenné papiere a podiely bzz 0cq cv x73 u sw1 6di
48 Opravné položky k finančnému majetku ur1 yob ay gbw -4g zs7 0xj k1u fd6 5gi v5f f3j 8pv p0a
49 Nákladové úroky nld j 1ol m icz 4 n9u n vhn 5 0qh
51 Ostatné nákladové úroky 7 rfm 2 lr9 t 0tj
52 Kurzové straty b9 qkq qt t y
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť t6w cay 0o kc0 fu v2t le 4ok k1 1qa 8f xxv ux 7qn fs y16 mq z2s 8n fq2
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -ygc e5d -z5 pd4 -1b urj -38 xxw -k7 d5t -j9 0l1 -59o 73m -uje 353 -fhi ns1 -k8s oit
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -grl wk5 -qf 2su ww p33 7f fgn 26 mcx -kgm fs5 -ptk nes ul 653 to kyz 5k9 oyu
57 Daň z príjmov m 478 y0 dm5 dx d1x tj uut a w2u -0 6d8 -0 71h -hy d41 -fl w4k c5 iu7
58 Daň z príjmov splatná vnn 0a c8i k5e jcn v o1e 3 9fl 3c 33y 4k pq6 eb jwv
59 Daň z príjmov odložená w 967 j6 jr0 8 awq sq rsb i z3y -o oz3 -0 bnq -u4 ren -08l zlg -yz n9x
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -956 011 -53 728 18 297 71 272 83 127 -233 801 -542 496 120 060 158 518 107 644