Poľnohospodárske družstvo Piešťany - Podrobnosti

Vložka číslo
14/T
Dátum vzniku
25.03.1991
Predmety činnosti
 • poskytovanie služieb poľnohospodárskej prvovýroby v rozsahu voľnej živnosti (od 8.6.2005)
 • verejná cestná nákladná doprava 3 (tromi) nákladnými motorovými vozidlami (od 3.10.2000)
 • rastlinná a živočíšna výroba vrátane predaja poľnohospodárskych produktov (od 9.11.1993)
 • údržba a opravárenská činnosť (od 9.11.1993)
 • nájom a prenájom nebytových priestorov (od 9.11.1993)
 • obchodná činnosť - potraviny, poľnohospodárske produkty (od 9.11.1993)
 • a/výroba a predaj poľnohospodárskych výrobkov (od 25.3.1991)
 • b/obchodná činnosť,do ktorej patrí: (od 25.3.1991)
 • zobraziť ukončené
 • kovovýroba, výroba z kovov, opracovanie kovov (od 9.11.1993 do 2.10.2000)
 • murárske a betonárske práce (od 9.11.1993 do 2.10.2000)
 • verejná cestná nákladná doprava 7/siedmymi/ nákladnými motorovými vozidlami + 1 autobus (od 9.11.1993 do 2.10.2000)
 • 1/výroba a predaj betónovej zmesi a betonárskych výrobkov (od 25.3.1991 do 2.10.2000)
 • 2/výroba a predaj kúpeľných oblátok a iná obchodná činnosť (od 25.3.1991 do 2.10.2000)
 • 3/kovovýroba a výroba z kovov,plastov a iných látok (od 25.3.1991 do 2.10.2000)
 • 4/práce s farbami a lakmi (od 25.3.1991 do 2.10.2000)
 • 5/opravárenska činnosť. (od 25.3.1991 do 2.10.2000)
Štatutárny orgán
 • predstavenstvo:
 • Alena Pikusová
  Javorová 2886/22
  92101 Piešťany
  Slovensko
  Vznik funkcie: 27.03.2019
 • Jozef Hornák
  M.Bela 4752/48
  92101 Piešťany
  Slovensko
  Vznik funkcie: 27.03.2019
  Názov funkcie: predseda
 • Peter Braško
  Bernolákova 661/19
  92203 Vrbové
  Slovensko
  Vznik funkcie: 27.03.2019
  Názov funkcie: podpredseda
 • Jozef Karkuš
  Družby 4144/27
  92101 Piešťany
  Slovensko
  Vznik funkcie: 22.03.2007
  Názov funkcie: člen
 • Michal Barbušin
  M. Bela 4668/33
  Piešťany
  Slovensko

  Názov funkcie: člen
Ďalsie právne skutočnosti
 • Členská schôdza konaná dňa 24.03.2000 schválila zmenu stanov.
 • Členská schôdza konaná dňa 26.03.1999 schválila dodatok č. 2 k stanovám družstva.
 • Zmena stanov družstva prijatá na členskej schôdzi dňa 21.06.1996.
 • Zmena stanov družstva schválená členskou schôdzou dňa 24.3.1995. Stary spis: Dr 51
 • Na členskej schôdzi dňa 25.03.1994 boli zmenené stanovy družstva. Stary spis: Dr 51
 • V zmysle ust. § 765 zák. č. 513/1991 Zb. bolo družstvo pretransformované v súlade s ustanoveniami zák. č. 248/1992 Zb. Na členskej schôdzi konanej dňa 15.1.1993 a 8.10.1993 boli schválené stanovy prispôsobené ust. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka. Stary spis: Dr 51
 • Zápisnica z mimoriadnej členskej schôdze dňa 20.11.1992. Stary spis: Dr 51
 • Poľnohospodárské družstvo bolo založené na ustanovujúcej členskej schôdzi konanej dňa 11.12.1990 podľa z.č.162/1990 Zb. o poľnohospodárskom družstevníctve. Stary spis: Dr 51
Uložené listiny
 • Sprievodný list
 • Stanovy
 • Delimitačný protokol
 • Zápisnica z ČS 13.09.1991
 • Koncesná listina
 • Výpis z OR
 • Uznesenie OS BA1
 • Uznesenie OS Ba - vidiek
 • Uznesenie OS Ba1
 • Uznesenie OS TT
 • Výročná správa za rok 2002
 • Správa nezávislého audítora o audite výročnej správy za rok 2002
 • Dekrét audítora
 • Daňové priznanie k dani z príjmov PO
 • Správa audítora o audite účtovnej závierky za rok 2002
 • Návrh uznesenia z NČS 21.03.2003
 • Zápisnica z VČS 21.03.2003
 • Príloha k účtovnej závierke k 31.12.2002
 • Sprievodný list.
 • Správa nezávislého audítora.
 • Licencia na poskytovanie audítorských služieb.
 • Výročná správa.
 • Poznámky k úč. závierke r. 2003.
 • Daňové priznanie r. 2003.
 • Správa audítora r. 2003.
 • Účtovná závierka k 31.12.2004
 • Správa nezávislého audítora za rok 2004
 • Správa nezávislého audítora + Účtovná závierka k 31.12.2005
 • Správa nezávislého audítora + účtovná závierka k 31.12.2006
 • Správa nezávislého audítora + Účtovná závierka k 31.12.2007
 • Správa nezávislého audítora + Účtovná závierka k 31.12.2008 - Priebežná
 • Zápisnica z VČS 27.03.2009
 • Správa nezávislého audítora + Účtovná závierka k 31.12.2009
 • Zápisnica z VČS 26.03.2010
 • Zápisnica z ČS 10.12.2010
 • Návrh uznesenia VČS 25.03.2011
 • Zápisnica z volebnej komisie 25.03.2011
 • Zápisnica z VČS 25.03.2011
 • Správa audítora + Účtovná závierka k 31.12.2010
 • Správa audítora + Účtovná závierka k 31.12.2011
 • Správa nezávislého audítora
 • Účtovná závierka k 31.12.2012
 • Zápisnica z VČS z 21.03.2013
 • Návrh uznesenia VČS z 21.03.2013
 • Úplné znenie stanov
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
 • Výročná správa za rok 2013.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora 1.pdf
 • Výročná správa za rok 2014.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Zápisnica z VČS z 26.03.2015
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1 - časť 1.pdf
 • Výročná správa za rok 2015.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1 - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1.pdf
 • Výročná správa za rok 2016.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Výročná správa za rok 2017.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1
 • Zápisnica z VČS z 27.03.2019
 • Prezenčná listina z VČS z 27.03.2019
 • Návrh uznesenia VČS z 27.03.2019
 • Zápisnica volebnej komisie z 27.03.2019
 • Príloha k zápisnici volebnej komisie z 27.03.2019
 • Podpisový vzor člena prestavenstva Jozef Karkuš
 • Podpisový vzor člena predstavenstva Michal Barbušín
 • Podpisový vzor člena predstavenstva Alena Pikusová
 • Podpisový vzor podpredsedu družstva Peter Braško
 • Podpisový vzor predsedu družstva Jozef Hornák
 • Výročná správa za rok 2018
 • Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum aktualizácie
07.07.2020