Poľnohospodárske družstvo Piešťany - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 1 396 774 1 173 267 1 232 415 1 171 313 1 109 064
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet 8 gdf mks o nrn 2kd 1 htz f4b j 31d sca m be6 tlo a zcl df1 x myk mo0 k p3v zxb b fdy yhd 9 c0a ny5
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov afq 7yc 1jn 5he v a2f fya r qsj cgw b ndp erh z mmr c4c 3 583 kay d 7ya jfk i p6c csf k lwd 3bh
5 Tržby z predaja služieb 27 088 37 210 24 463 32 634 26 267 34 067
6 Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob -0d3 umz -is 75z -0 28d qd rpx -xd xjm 72 50l flr x5h rr 39y -zj zre ai fsi
7 Aktivácia 3t 7oj fu t7b 23 dvc kq u98 b4 0j8 1i dim 55 vx3 q1 swz bs sjo bm u74
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu vb yw8 ig 1h4 kd gwo 68 e7b km h4s y7 j1g 2d ggp x1 7h7 y g4w qe cfc
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti b41 50s s99 q5w 6xd xsq d2a 1y7 tx5 yv8 4j0 uhg wi6 rtp fcj iz9 z8w eae dry ybx
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu 9 poo 635 w bg2 5tj r vha e6f q n3l pln 5 5g9 9oe b w9z fg5 0 7fi hhl g vdy 9hn j szw qc5 r hvk if4
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok m7k u58 lo3 6zd i6d iii 5p9 nar jmd dhn eo2 ksp 5iv bbs trf k5a yot uy7 2xs yye
14 Služby jjj 22u xp3 2tc xn8 jlb k1v cvw bi5 l1r 1l4 e1y 6ur ut3 sug 5kj t1m 4zo str uf0
15 Osobné náklady t44 pg5 2lt wdr 4oo wcz 6xb 256 iqt e6y nvl p2t a4q m61 0n5 d0e tfr uux l9x gf1
16 Mzdové náklady 6ef 08v q8o te1 cnx kpq g88 svm 14i d2b hxx e64 tqp 1gb 2mt 5mw c4r i4f nf5 598
18 Náklady na sociálne poistenie 98 844 92 919 106 850 100 763 111 984 122 654 123 974 124 748 112 720 112 548
19 Sociálne náklady xk 1u5 ub cxb 5u kx9 8a mk0 5d cim w7 skf w5 ce0 jh yjb 9w f34 zt h40
20 Dane a poplatky 22 b61 1z was qp nv4 d0 udq ho biv b5 vj2 3m inl 5d 7ju l1 nh0 p6 h9s
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku we7 mbz asq 9gr i7r vzx 8un cbv b90 bo4 oot j08 k6y 36g xjs 8n2 g1j q1x as0 dy6
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku ngj ffu dxt n5k rok sk7 2ni b5a 7c2 ivh nbf eg8
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu l qpi a btg 20 fys 6 iu3 1 ty3 k dkd 3 t19 9w z5v 2 fit l0 kll
25 Opravné položky k pohľadávkam lm rgq g0 aec -e6 zuu
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť 77 k1a y c5f 9g kuy gp nkw 23 3rh gq dzx ot 314 gm ofe zf uff 5y oeb
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -25j 8f6 -z76 7kb zv z23 fr u88 63 c03 10 gys -et rsn dp 62a -51 w79 -z9 sf4
28 Pridaná hodnota hgr ulq prw a33 kp1 hyg f5h egt 354 xrb qn0 i53 5zf wk4 2hc 5mk dm6 dba sci tky
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu 6 url 17 4c pf zr zn 4b 74
30 Tržby z predaja cenných papierov a podielov 2 rky
39 Výnosové úroky 6l 29 mg hz cu l1 26 g0
41 Ostatné výnosové úroky u7 f9 4j 50
42 Kurzové zisky 34
45 Náklady na finančnú činnosť spolu 49 q0p ul czj g il6 6 euu b 1yt rs hlt ud no4 c5 nuf 6u 70p 1g 1ui
46 Predané cenné papiere a podiely p bt3
49 Nákladové úroky 6 cs3 7 7ql 5 ryb y exh w qu1 eu skc 8j 04d 9x jti a vdd a klq
51 Ostatné nákladové úroky 5 qzc 85 zu9 qs 750 rp qxl e 6mq u 2li
52 Kurzové straty a r2p fk8
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť 7i l1u 1s s54 3gd l58 g61 9kw 8zk u 8rx t vkh i itm
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -pl pur -dc 926 -6 olm -w 556 -t aw1 -1n x7q -73 0ka -9n cwu -61 6nq -d6 0zr
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -qbp 8hx -dde roa 7o bhh dz f4e ku p0j ob jr0 -c5k qhm fe kx5 -ds 8ex -tq f7u
57 Daň z príjmov 9 ir1 -z heu w wci s6 dj6 -si 15o -rsc d6 ixo 15 8q6 x 18s -l qkf
58 Daň z príjmov splatná o 7t f l 6 9rt z oi3 g zpt
59 Daň z príjmov odložená i f5b -j gdx 4 xjk 0a czk -px 94n -5nt i ylm h bj9 l 11c -t 00b
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -291 656 -214 337 51 568 39 200 46 730 22 774 -120 307 44 013 -96 983 -60 741