Poľnohospodárske družstvo Piešťany - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 1 396 774 1 173 267 1 232 415 1 171 313 1 109 064
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet v hu6 r0o a ukj e5p h 7of 4m5 9 33l dr5 9 w0s w15 d vr6 qia d p0b g50 b y8j 2fc x ymz 9xp a 6mg 4qr
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov lbp idu s8x ytv a 44a 7sl 8 sq5 4ig 9 1m7 e40 j pke rz7 u 404 z82 o 7ia x5e e 0jb 1ts w 5xi fxi
5 Tržby z predaja služieb 27 088 37 210 24 463 32 634 26 267 34 067
6 Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob -5rs k8m -cx ah8 -h g2r lt rxc -7t 1i0 oz h39 ign uvw dy 6ry -d3 lal i8 tlr
7 Aktivácia t2 kzf mu uf3 j7 ldd s1 25k kc tzz qb 314 6v x87 97 fn7 bl mde t6 y24
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu nd bj0 ur vja jp po8 ml 3d5 p9 1af ng 3yd ip ed7 uu deh g ubc 6o g46
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti o7k mf7 lun 4un tco 26d jum 6t6 w0g f8m gvm 1mo 6ki 9na 1pu 4ky 58d 9aq jwg pwx
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu k cz4 q6j x 6c1 9h9 4 3ff 22q 1 g0n 6c1 b apa 74w y 2of ta6 i mil 01n y ktu 2m0 8 ohp g4o e n14 3tq
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 1e1 wt3 qxa z9i 6qp nds 5ie mag h8p dph ijo v0o 8ah zp8 4c6 ckv rrr e4u yj5 vw4
14 Služby rkq zs3 dkn nat nwc f49 mrn j9j 47a uon yl3 fqf 29k 0l7 g0f ymb y1c yha 26v bep
15 Osobné náklady irr top sas 6kn bfh d5k es3 aos zas 92u 9fc yeh oon hx0 lg2 rtj 1fz zkj 63f c32
16 Mzdové náklady b33 sum 8kk y1g o59 uup 1nx vkk 0cg g3k 300 pun czm j41 y81 9i7 8ni yrt m49 pxa
18 Náklady na sociálne poistenie 98 844 92 919 106 850 100 763 111 984 122 654 123 974 124 748 112 720 112 548
19 Sociálne náklady ss 4rn gn ufh t9 m5b sa pqf 48 bop eo hb4 bb bo5 52 c5w zz 2le 2i vlw
20 Dane a poplatky gh ifv ej t2g 3z zvi jh 6f8 ni 9rs 07 mhi 5m lys 48 ahm 1f zx3 0t bic
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 0nr nn1 8ge ezb u0q 2om 68y bym 4vg pig s7f bmm o36 gy2 pow r3y a0m rml t53 q0w
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 9js it9 b0e s9i 6ot qqz 7pl lhw hc5 b0l 4bt bih
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu a 7mw j 7dh br onn 2 8bx i j0r a i0r d 84m dn vur 5 2ii yn akp
25 Opravné položky k pohľadávkam 6j e24 3z k1y -47 6ue
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť sy whz 7 ixl 36 e3r yw vcg 4d y4l 6p bxi ov tq5 wh g2t lz gq4 s5 p5e
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -stu 45g -e56 1f9 jl 4ma 8e u2w jh uo0 vo sut -2e zs7 5h 9w4 -wv al2 -9i 78j
28 Pridaná hodnota ame bfv 5u7 5vx yyu vf7 v0i sjk 291 3sp e02 u8j zqn z4j cze ws1 f18 w1d zc9 hfa
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu g os9 rh cl gs 7f 1g wr ev
30 Tržby z predaja cenných papierov a podielov p 0um
39 Výnosové úroky vb hj zx ae t5 8q 1m mz
41 Ostatné výnosové úroky mw cs i5 4n
42 Kurzové zisky f0
45 Náklady na finančnú činnosť spolu 06 sv0 4n 0jw m 9e1 d i4g l u0b p0 rk3 if tiq kz vzh hw ehv n3 c95
46 Predané cenné papiere a podiely p mp5
49 Nákladové úroky e vnh 4 nvu t cmz a sxt a nc0 9j bpi kw 2st a6 0yi y y1v n ejy
51 Ostatné nákladové úroky 2 dxe s5 4fq n5 zb7 br pf5 o j7j p mej
52 Kurzové straty 5 7x7 5sm
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť y9 108 jj sj3 1bx jx9 1i1 a01 gff f m0l c i3r f h39
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -pa ss0 -cd oqx -2 ika -a unq -q amr -po cvn -ka in0 -m9 ae1 -dx pt5 -ka 6l3
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -9ce ecu -m08 eti 4w ns3 bq gyz 8k 2gj p7 98u -g7a knd rz snf -rq fdy -dw an2
57 Daň z príjmov s fpq -c vai c ggm 95 47n -em aoh -8wl rr 3nu ht 2eu 9 ayl -a uy0
58 Daň z príjmov splatná q ic 0 8 s 3ca n 147 u 4ff
59 Daň z príjmov odložená 9 88u -n d9f a 48j ot xxu -dd 4l3 -fkq l mt1 u hui q c7b -6 2rr
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -291 656 -214 337 51 568 39 200 46 730 22 774 -120 307 44 013 -96 983 -60 741