DREVOVIA, s.r.o. - Podrobnosti

Vložka číslo
151/L
Dátum vzniku
19.09.1991
Konanie menom spoločnosti
V mene spoločnosti koná konateľ samostatne.
Predmety činnosti
 • Výroba piva a sladu (od 17.9.2019)
 • Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve (od 26.6.2018)
 • Poskytovanie služieb súvisiacich so starostlivosťou o zvieratá (od 26.6.2018)
 • prípravné práce pre stavbu (od 23.5.1994)
 • demolácia a zemné práce (od 23.5.1994)
 • pozemné a inžinierske práce (od 23.5.1994)
 • vykonávanie bytových a občianskych stavieb (od 23.5.1994)
 • bytová výstavba (od 23.5.1994)
 • vykonávanie priemyselných stavieb (od 23.5.1994)
 • veľkoobchod s drevom a stavebnými materiálmi (od 23.5.1994)
 • iné maloobchody so zmiešaným tovarom /drevom a stavebnými materiálmi/ (od 23.5.1994)
 • zobraziť ukončené
 • všeobecné stavebné práce a zámočnícke práce (od 19.9.1991 do 22.5.1994)
Spoločníci
Výška vkladov
Štatutárny orgán
Ďalsie právne skutočnosti
 • Na valnom zhromaždení dňa 28. 5. 2001 bol schválený dodatok č. 5 k spoločenskej zmluve.
 • Na valnom zhromaždení konanom dňa 28.7.1998 bol schválený dodatok č. 4 k Spoločenskej zmluve.
 • Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 7.1.1997 bol schválený Dodatok č. 3 k spoločenskej zmluve.
 • Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 2.1.1995 bol schválený Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve.
 • Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 19.9.1993 bol schválený Dodatok č. 1, ktorým sa upravuje spoločenská zmluva v zmysle zák. č. 513/91 Zb.
 • Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 17.9.1991, v zmysle ust. § 106n zák.č. 103/90 Zb. Stary spis: S.r.o. 535
Uložené listiny
 • Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Rozhodnutie.asice
 • Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za obdobie 01/2019 - 03/2019 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za obdobie 01/2019 - 03/2019 - Účtovná závierka - časť 2
 • Zakladatelska listina .zep
 • Osvedčenie o živnostenskom oprávnení .zep
 • rozhodnutie jediného spoločníka.zep
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • podpisový vzor - prokurista.zep
 • Rozhodnutie jediného spoločník.zep
 • osvedčenie .zep
 • zakladateľská listina.zep
 • zápisnica.zep
 • prezenčná listina.zep
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • zakladatelska listina.zep
 • podpisový vzor - konateľ.zep
 • zápisnica z VH.zep
 • listina prítomných.zep
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • zapisnica z rokovania 20.04.2015.zep
 • Zápisnica zo dňa 20.04.2015.zep
 • Podpisový vzor prokurista - Beňušová.zep
 • Listina pritomných.zep
 • zakladateľská listina .zep
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.doc
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
 • spoločenská zmluva .zep
 • Zápisnica z rokovania mimoriadného valného zhromaždenia.zep
 • podpisový vzor .zep
 • Účtovná závierka 2012 + Poznámky + Vyhlásenie
 • Účtovná závierka 2011+Poznámky
 • účtovná závierka 2009 + poznámky
 • účtovná závierka 2010 + poznámky
 • účtovná závierka 2008
 • Účtovná závierka 2007 (+poznámky)
 • účtovná závierka 2006
 • Účtovná závierka 2005
 • Účtovná závierka 2004,
 • Účtovná závierka 2002,
 • Účtovná závierka 2003,
Dátum aktualizácie
12.06.2024