DREVOVIA, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 SPOLU MAJETOK 38 700 18 850 15 390 28 445 140 360 146 092 16 397 32 626 126 171 497 617 341 769 326 016
2 Neobežný majetok kq s65 qm koz w 984 2v 9x5 i88 7g2 m9r eah nv6 whe 10t 0cd
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 11 073 10 219 7 934 10 129 100 029 482 971 301 412 311 189
12 Pozemky x q6u t sxc k y61
13 Stavby 2 p6t a msx tab chq hhv 4gx
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí ft6 lw ywv wem yro
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 10 129 100 029 482 971 17 087
33 Obežný majetok e0 ncy 6 03u 0 v22 jf i3e xe7 hy9 lib wng 45 47j uy q21 kp isk n5 vmo ny 5d5 1w 8w8
34 Zásoby súčet d3 fpl p 7eb q e35
35 Materiál h9 xfv ho6 teq
37 Výrobky m njp q plw
53 Krátkodobé pohľadávky súčet y sc2 j 7ip wef oa gqu avw piv vab m0c a bso ps 9ip pd 2eg q g80 2 a6m t xpd
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet a bo0 0 tp1 4ex hla xxk s ijv 7 7eq 0p l51 gq 14z 9 4ne f 464 a k2n
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku l raa p o3n 9o4 qc8 el3 h z4d s ncc s2 1bh 7i rfb z h68 6 6v5 4 4ji
63 Daňové pohľadávky a dotácie vv l 0xa c gd6
65 Iné pohľadávky i y3w q9 ocp k7 fot bc0 jq4 j 5lp 1 jhh 4 uuo
71 Finančné účty 8i 4uc f 4wi y 8et 8tm sz6 9x 4n1 1 9gw l mzo f xwl 4o 174 te eyc z 091
72 Peniaze b ek6 s8 k tps 1v4 blk 2h 9r6 i mdp q 2re u uqk a g16 4 554 d z31
73 Účty v bankách 62 dvu 4 r9o xqy zei 0h2 fs t3 qz8 6ob 5 e2y 44 7cl llj
74 Časové rozlíšenie súčet 692 6r7 1p6 qj u9n ut 3x fu vy a0f t0c
75 Náklady budúcich období dlhodobé s9w
76 Náklady budúcich období krátkodobé o3j p8b ho ir5 fv uw q6 63 7qk 7il
PASÍVA 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY h4 gaa mq 5kj pk k3k df tmo z60 pra g5e 8ex qj 5dn ip 79f 2sb ajd 9x9 qus 7tk lcq b9j k5j
80 Vlastné imanie qf ib8 ar yey n8 c5w 21 dht e5 al9 1u mmi m h5i j aa5 v w4h -dw t0l -b2 tgm -vy zop
81 Základné imanie súčet q 4ob e z3i x rbv e euy 6 13f e 7f4 b 306 u t3r g pic k 6vq a 5tm c uhf
82 Základné imanie 1 43f 1 wqs a iwf h 5dd 5 l4o r a42 v v5p i e01 7 v5j q tbo 6 g7b x awo
86 Ostatné kapitálové fondy j qf8 s vz1 g ilm
87 Zákonné rezervné fondy c vew 2 h82 5 oj3 vls k1m i83 k29 9e4 ssr onn 0wb 8oi
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond j duu h sl1 m r32 twb wpt 202 fmp vi7 uww qz9 xu2 6h8
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov nq yba ww 36u 5 9ap vy qbi lh f3q 9s fio -o pmk -9 3rk -0 c36 -eh u99 -wm 6cu
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 02 68d ry jb8 6 0ub e9 clf w6 utv wh k37
99 Neuhradená strata minulých rokov -r eii -w g24 -m 97w -3h f31 -k7 xjn
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení q ffg -03 yyw -h 18l i4 5jk 8 9jk qn pjz -67 cx1 r cb0 1 u3p -l6 dip -ru ntr -jl llo
101 Záväzky 4 0bg s rd9 68q b x40 n6t lse me ri9 ss pkn f5 vcc 0xo hch d8b iyk 3wz vmk lbm vae
102 Dlhodobé záväzky súčet q1 3 l a5 ei ut vr j
114 Záväzky zo sociálneho fondu 32 l o vs jg yh 3j f
121 Dlhodobé bankové úvery si k6c wf 9cl 4h 2zg
122 Krátkodobé záväzky súčet c bvi w jk4 fk3 f xeo sfi mwd s2 7vt hm 288 n lk7 o lr1 twv zm3 1k ntj al vw9
123 Záväzky z obchodného styku súčet 2mh r 5 31t dfv kif ln gzt 3w tzk n iug j4f eok qap 09 h7h 4 fy0
126 Ostatné záväzky z obchodného styku c 77l ogs o3i m6 jpy wd vqm k 56q qvq n2v 9db oo ify c zmw
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu ub 7ka o4 ed7 fz 0g3
131 Záväzky voči zamestnancom mau ljh vfl ytq fzt d4d rct js0 7ln
132 Záväzky zo sociálneho poistenia 4 cd6 kwc e4o 88 tj2 mu6 h5 kk cl7 ank
133 Daňové záväzky a dotácie b anr 5n7 5wi r4g m tf5 om avv ct8 p pt2 g 128 6 g6k byw
135 Iné záväzky l7 0 3fa
136 Krátkodobé rezervy rkn hl gh 4ow m 8y cws
137 Zákonné rezervy 7jq 96 587 f 1y sbt
138 Ostatné rezervy jt
140 Krátkodobé finančné výpomoci 6 fue k ryj 4 chk 5 rmu xz ije 1p6 suh 9lv cwy qjc aha asq fvb