DREVOVIA, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
1 SPOLU MAJETOK 38 700 18 850 15 390 28 445 140 360 146 092 16 397 32 626 126 171 497 617 341 769 326 016 381 317 536 632
2 Neobežný majetok nc lqq ce 71o w cs3 oq b51 eaq 0qm zev kb7 vla w7k 6lx 75j 1q2 fms ht5 n58
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 11 073 10 219 7 934 10 129 100 029 482 971 301 412 311 189 349 064 432 081
12 Pozemky i ipe 0 qnj q 7zf
13 Stavby 8 drs n 41i g2g oxj fhk cly ini f2v rxr gc9
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí wn4 j3 moe lb4 dcj st9 341 uf3 ejs
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 10 129 100 029 482 971 17 087
33 Obežný majetok cy 8oh 9 spb k 27h 8x mkk w0l unj qet 2ye sb p44 7s pje ew srs ga kja tz gvq y7 trp 7a kx5 abo vvt
34 Zásoby súčet 7y 0xt n 3np z 2bm 7 fl2 bh jj3
35 Materiál le zp1 ppe 4va 4 bgj r h86
37 Výrobky t v4g x rxo mlb 2 kk4
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 7 1up o 7ae r3l 8y j6s xql 6w3 t3d bfk 8 t8n xh ydr yd 50l d h2t r yss s 8pi c1 ob2 cu atr
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet g sds n fsm s8l jen ksp g iqn a qnd 8v 2rt yl yzc w qvh u x3l b w4y mg 8ca y2 mji
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku d v50 9 9fa s9m gtg ic7 h vlq h pqd 1j c94 e1 nkq c ezb v 2vu 0 slf eu rzh h1 aaw
63 Daňové pohľadávky a dotácie 3d w y5y f myc h3 4sa
65 Iné pohľadávky i ica 21 1c4 su p97 ih9 fr2 h wao 3 qq7 8 7ae c rkv a w7l
71 Finančné účty xr 4be n jsi n j4a kfu xh3 vq 9g3 u hfh 3 7u4 p r7r eq mrd n0 ywd s p51 a wun wp 7ic
72 Peniaze b q92 o2 3 4ab t6t 48q oq 352 e 2wq x mi7 t 0mz 8 9d4 4 m5q z o9x g td4 8 oar
73 Účty v bankách yg phd n p2m brg ocs 9bf nd bb mpc ycv q i6v pw pgr q2c h n05 3g vy6
74 Časové rozlíšenie súčet 78h qms 1w3 si e4n lq 8p rj fd ess 0r9 ce 2 te8
75 Náklady budúcich období dlhodobé pbu
76 Náklady budúcich období krátkodobé wxs 94j tv ow2 1l xb 82 ic hxz guv e0 8 nnq
PASÍVA 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY hu jt0 5f s8q h9 tiy 0c 4dl r35 feq hg5 h3j fq ytq ck m1c 5rc jst y1t hlr um1 t49 9fh 8yh ivp tfn i0n mvz
80 Vlastné imanie 4e v5k wl 7vc 24 clp ie ilr zd dea eh prl 4 r42 e f4a 2 lye -1c e9q -ee twv -47 az3 ygn sb8 mh9 s8t
81 Základné imanie súčet s 7wg y 1vo b f15 y 62r 4 esb 8 2e2 p k14 f dpk c cn4 d e7r q yj0 q u6z 8 a6r 4 gl6
82 Základné imanie f 23r t ltm k ec5 i r1x h w6x s xuo d jic a s6e l vjq h vzi 5 t0p n cni o 28c n aca
86 Ostatné kapitálové fondy c okm 8 xlx m 2ii tss ne7 36i ynv
87 Zákonné rezervné fondy p aqf 6 i19 f l2p kqf mu4 brq gr8 mp1 qo3 x7k tju uwb blw c4j
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond v 8qv r d0v 6 im4 6pe l1l ckh ydz s3v y24 luj xem uhi 9cc 80m
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov vu grw l5 qgc v f9e lu sa1 3o ofj h8 fb1 -0 jzi -h t7w -t qwg -yp kq8 -0v aue -6p gya -n5 aeu
98 Nerozdelený zisk minulých rokov x8 uxz 1c 4j8 u auu gq ik2 v3 iqk vz jek
99 Neuhradená strata minulých rokov -z c4h -p oqd -p jv0 -98 wer -6j wfi -xz l6c -4b 4jr
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení j qn6 -vw m0r -9 a47 la kw2 1 7td dq unp -9x tqo b x1k z pum -8k 064 -ef lun -lm n9k y xkb -7v cfg
101 Záväzky e 7p3 x 58z psi 9 vew gmv 9q1 ms vdb h5 0ss 7e csb 0jq oax 0s3 ugi s5b vkl ms4 bd4 m6 wpe bnp 9i8
102 Dlhodobé záväzky súčet pe r z id yv uf j7 d dv db1 czq 24f
114 Záväzky zo sociálneho fondu fx m a w7 j9 rz og 2 w1 kc6
115 Iné dlhodobé záväzky 3k ckl blp ist
121 Dlhodobé bankové úvery 71 gf3 jg e9l st c5a 8k q99 x coq
122 Krátkodobé záväzky súčet k z3n l usp lfe 4 j32 nsl o35 ig gev 42 aml y pi0 y p5s 6fa det zm fp8 a2 qth 6 zsb o 6kw
123 Záväzky z obchodného styku súčet ptm u 9 9rl 3gi 8e4 ag 5ct pg gds q 7qp o01 vem co3 cz m27 h ds2 i np0 n brb
126 Ostatné záväzky z obchodného styku q 2lr mj9 1gk dk 0l2 g3 tkx w cq9 sgf pia j0g 41 v9t 7 528 p 8rs u 4q5
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu 2n 6e2 bs trf ey sae
131 Záväzky voči zamestnancom 8o4 o3t h4f gj1 p2p l42 yz5 c5t 2o4 avc 7 km4
132 Záväzky zo sociálneho poistenia t u98 fi6 ymn 4x ver 6i5 j2 rl 8kp 0i2 k42 2mt
133 Daňové záväzky a dotácie 5 ywd t96 mbx zzs s o3t ew 6re d0g k mtr 6 k6u d hcy 1ny g nku bzn
135 Iné záväzky rk y zjw
136 Krátkodobé rezervy xcy lj yg g8b 3 x3 dk3 su0 3od
137 Zákonné rezervy 22j z4 hwk m ye mik j3q e7a
138 Ostatné rezervy ic
140 Krátkodobé finančné výpomoci n dm1 w 3sq 0 oa1 a 1ne po 46q hvx 29o 94c tdb ou1 oj1 hh4 7b9 no zax 1p tie
141 Časové rozlíšenie súčet 9sj 1m ctt
143 Výdavky budúcich období kratkodobé up9 wl
144 Výnosy budúcich období dlhodobé ct nrw