DOMBYT spol. s r.o. - Podrobnosti

Vložka číslo
254/L
Dátum vzniku
02.01.1992
Konanie menom spoločnosti
Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje konateľ.
Základné imanie
6 639,00 €
Predmety činnosti
 • nákladná cestná doprava vozidlami do celkovej hmotnosti 3,5 t vrátane prípojného vozidla (od 9.6.2011)
 • vnútroštátna nákladná cestná doprava (od 9.6.2011)
 • inštalácia elektrických rozvodov a zariadení na bezpečné napätie (od 9.6.2011)
 • vodoinštalatérstvo (od 2.1.1992)
 • maľovanie, lakovanie a sklenárske prác (od 2.1.1992)
 • stolárstvo (od 2.1.1992)
 • klampiarstvo (od 2.1.1992)
 • murárstvo, obklad stien a ukladanie podlahových krytín (od 2.1.1992)
 • opravy výťahov, ktoré sú trv. súč. stavieb vykon. dodavateľsky (od 2.1.1992)
 • zámočníctvo (od 2.1.1992)
 • sprostredkovanie obchodu (od 2.1.1992)
 • maloobchod mimo riadnej predajne (od 2.1.1992)
 • iný veľkoobchod - kúrenársky, vodoinštalačný materiál (od 2.1.1992)
 • služby pre spoločn. - výkon domovej a bytovej údržby a opráv (od 2.1.1992)
 • zobraziť ukončené
 • sanitárna inštalácia (od 2.1.1992 do 8.6.2011)
 • výroba vykurovacích telies a kotlov ústredného kúrenia (od 2.1.1992 do 8.6.2011)
 • pozemná doprava tovaru, cestná nákladná doprava (od 2.1.1992 do 8.6.2011)
 • elektroinštalácie (od 2.1.1992 do 8.6.2011)
Spoločníci
Výška vkladov
Štatutárny orgán
 • konateľ:
 • Dalibor Šípka
  kpt. Nálepku 16/5
  03601 Martin
  Slovensko
  Vznik funkcie: 01.04.2011
Ďalsie právne skutočnosti
 • Na valnom zhromaždení dňa 4.12.2000 bol schválený Dodatok č. 5 k spoločenskej zmluve.
 • Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 10.6.1998 bol schválený dodatok č. 4/ k zakladateľskej listine.
 • Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 14.5.1997 bol schválený Dodatok č. 3 k spoločenskej zmluve.
 • Zakladateľ schválil Dodatok č.2 k notárskej zápisnici.
 • Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spísaním notárskej zápisnicena Štát. not. v Bratislave, zo dňa 7.ll.l99l pod N 3O3/9l, Nz 279/9l v zmysle § lO6n zák.č. lO3/9O Zb., ktorým sa mení a dopľňa HZ Zakladateľ schválil Dodatok č. 1 k notárskej zápisnici v zmysle zák. č. 5l2/9l Zb. Stary spis: S.r.o. 914
Uložené listiny
 • NZ 279/91 zo dňa 7/11/1991 - založenie spoločnosti + dodatok č. 1
 • živnostenský list zo dňa 28/9/1992
 • koncesná listina zo dňa 28/9/92
 • NZ 219/92 zo dňa 24/9/92 - zmena ZL
 • NZ 358/97 zo dňa 4/7/97 - osvedčenie o zmene ZL
 • NZ 246/08 zo dňa 10/6/98 - zmena Nz o založení spoločnosti
 • živnostenský list zo dňa 22/9/04
 • koncesná listina zo dňa 6/10/2004
 • živnostenský list zo dňa 20/9/2005
 • účtovná závierka 2001
 • účtovná závierka 2002
 • účtovná závierka 2003
 • účtovná závierka 2004
 • účtovná závierka 2005
 • účtovná závierka 2006
 • účtovná závierka 2007
 • účtovná závierka 2008
 • Úplné znenie Zakladateľskej listiny DOMBYT spol. s r.o.
 • Rozhodnutie jediného spoločníka
 • Súhlas konateľa a podpisový vzor
 • Predmet činnosti - nové
 • účtovná závierka 2009
 • Živnostenský list na vykonávanie ohlasovanej živnosti z 20.9.2005, č. Žo-2005-06325/4/Ga, č. živnostenského registra 506-6242
 • Živnostenský lisť č.j. : Žo 2550/1992 zo dňa 28.9.1992
 • Živnostenský list na vykonávanie ohlasovanej živnosti zo dňa 22.9.2004, č. Žo-2004/05200/2,Ga, č. živnostesnkého registra 506-6242
 • Rozhodnutie jediného spoločníka z 1.4.2011
 • Rozhodnutie jediného spoločníka z 29.4.2011
 • Dodatok č. 6 k Zakladateľskej listine
 • Úplné znenie Zakladateľskej listiny
 • Súhlas konateľa s ustanovením do funkcie a podpisový vzor konateľa
 • Rozhodnutie jediného spoločníka z 27.5.2011
 • Dodatok č. 6
 • Úplné znenie zakl. listiny
 • Podpisový vzor konateľa
 • Koncesná listina z 6.10.2004
 • Živnostenský list z 22.9.2004
 • Živnostenský list z 20.9.2005
 • Vyhlásenie spoločníka podľa § 105 ods. 1 ObchZ
 • Vyhlásenie spoločníka o prevzatí záväzku na nový vklad
 • Vyhlásenie konateľa o zmene rozsahu splatenia vkladu spoločníka
 • Vyhlásenie konateľa o zmene rozsahu splatenia základného imania
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • účtovná závierka 2010
 • účtovná závierka 2011
 • účtovná závierka 2012
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum aktualizácie
22.02.2020