DOMBYT spol. s r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 100 927 121 335 132 330
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet f9v wxf efz cro huu hyv 3cg brn et6 16h g9 7p8 wy4 kw4
3 Tržby z predaja tovaru be ck3 we zn2
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov f34 f7z hjo n4g qy ut2 n5t vhn
5 Tržby z predaja služieb 100 927 121 335 132 330
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu t5 l5c tmz 1 axb
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti ee8 uby stu izr r ntx
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu 3d4 n86 b5t r5k lat rgk y8j ejv 3fd gqy fr2 yjl 5ez 0u4
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 34 108 7 942
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok w0 tp8 dd 8kf 06 r9f rs x7q fj 4oz e b5c s8 299
14 Služby 9r gsq us 6pl 6o 9ce xd cly 1 12n 2 93s wd 12u
15 Osobné náklady p5 ea3 4i rvv og gef qm d6m mh hfb zb r3h ru 7va
16 Mzdové náklady dt b8u 8c df6 7i jhd aw ia9
18 Náklady na sociálne poistenie 16 510 17 791 18 954 21 169
19 Sociálne náklady 0 2kl z hdn n tim 9 vi2
20 Dane a poplatky m ku0 l mb0 yym xr7 xjz ngq epk
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku msn rd8 zbl giu r81
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku itl 1l8 l8s
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 73 3m2
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť 21 w 8zc h q4j b 6lr mu7 d0d rk wqg
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti w2 w30 -za srs -q uye -uu v0d -4 39v -74 r65 -w2 dpw
28 Pridaná hodnota mi k50 mu 11m 8h h8u fd zap tg gt1 ne h81 t9 ha0
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu m3
39 Výnosové úroky z
40 Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek 3
42 Kurzové zisky bx
45 Náklady na finančnú činnosť spolu 4 v6b 5 4tt o 4h4 t er6 n kry a el0 3 bjx
49 Nákladové úroky h 8ih 0 kjs v 2oz o b4n 6 flg nfi
50 Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky 9 xax 9 utd z kni
52 Kurzové straty f
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť 0 89c mf3 v6f cwt hq5 g oj6 3 o75
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -g y6k -m bwi -g qp7 -a zql -z q39 -5 174 -u bmv
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením d kso -ow 9r4 -w bj1 -dj v8z -p 3nm -mn l5r -9c iam
57 Daň z príjmov 04g qfp gvz g5e
58 Daň z príjmov splatná 0bt 8he
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 2 288 -35 717 -9 350 -14 340 -10 362 -29 578 -22 673