DOMBYT spol. s r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 100 927 121 335 132 330
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet etc pw7 2m1 1z7 l94 u21 j3r u38 ygf l0e 7w 74o tho rzs
3 Tržby z predaja tovaru cw 5uv e1 qyy
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov 056 xs0 otg dl3 r3 tbw 1kh j8v
5 Tržby z predaja služieb 100 927 121 335 132 330
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu ua so5 99k 0 c6q
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 286 5oa g7u xvq f 0w9
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu zmq 0s0 q9e liq 0aa ubc s4h kn8 vbd yy6 rp4 2l7 89c xc3
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 34 108 7 942
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok s5 phn qk 1ds g1 ycp d3 d9e 9n eho m vs0 yt 9cr
14 Služby si ah5 ju e0a u1 07t k0 io4 2 r2t r jbn s1 vgg
15 Osobné náklady 3k 7oh s8 j8d 1f r71 dl hvw us df0 ko c5t 4c 03k
16 Mzdové náklady e3 4i5 zl t1p mw 9cv qy sh0
18 Náklady na sociálne poistenie 16 510 17 791 18 954 21 169
19 Sociálne náklady m 7an 4 wn3 q h5o x ex7
20 Dane a poplatky r zmx s ixn bjq xr4 ttw 0fk 7n3
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 2gs 66n guo 3k5 ts1
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 9tj g03 4g8
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 9m 3pv
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť 68 o hvi p 1ut 7 k26 cgl 13w nr hxn
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti oc oal -ux 93q -1 ll7 -5d uf4 -k yme -rr puo -gr u3i
28 Pridaná hodnota lu jt3 m0 hol j9 jup 3n 8oe ba zeo av b5y ag oxw
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu bb
39 Výnosové úroky 2
40 Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek 9
42 Kurzové zisky oy
45 Náklady na finančnú činnosť spolu c h6y c efb d 7tc q 464 q alm r ra1 6 sf3
49 Nákladové úroky y ooq f c9g d 8h6 t d6v 1 442 g03
50 Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky l 0ue 9 tyl i qq1
52 Kurzové straty a
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť 3 xu6 x7p gg8 h40 kzl w hys t fm6
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -t 8ev -l mon -0 qgc -t jc4 -6 op3 -y 7o4 -3 t4m
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením y kcg -jq 7ck -k qio -1j qfe -p pyy -ca pxu -j5 y18
57 Daň z príjmov 5k3 r7v t93 06x
58 Daň z príjmov splatná ww1 8kr
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 2 288 -35 717 -9 350 -14 340 -10 362 -29 578 -22 673