TERMOTECHNA a. s. v likvidácii - Podrobnosti

Vložka číslo
359/B
Dátum vzniku
01.05.1992
Predmety činnosti
 • zobraziť ukončené
 • podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom (od 14.6.2005 do 15.3.2023)
 • prípravné práce pre stavbu - výkopové, zemné a búracie (od 14.6.2005 do 15.3.2023)
 • termodiagnostika objektov - informatívne meranie v rozsahu voľnej živnosti (od 14.6.2005 do 15.3.2023)
 • uskutočňovanie stavieb a ich zmien (od 17.6.2002 do 15.3.2023)
 • prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných ako základných služieb spojených s prenájmom (od 17.6.2002 do 15.3.2023)
 • poskytovanie prechodného ubytovania (od 9.6.1997 do 15.3.2023)
 • výroba stavebných materiálov, rohoží a konštrukcií (od 3.8.1993 do 15.3.2023)
 • stavba lešení a zateplovanie budov (od 3.8.1993 do 15.3.2023)
 • kúpa rozličného tovaru za účelom jeho ďaľšieho predaja a predaj v rozsahu voľnej živnosti (od 3.8.1993 do 15.3.2023)
 • sprostredkovanie v oblasti obchodu a služieb (od 3.8.1993 do 15.3.2023)
 • klampiarstvo (od 3.8.1993 do 15.3.2023)
 • murárstvo (od 3.8.1993 do 15.3.2023)
 • vykonávanie tepelných, hlukových izolácií, špeciálnych izolácií, protipožiarnych izolácií a izolácií proti chemickým vplyvom (od 3.8.1993 do 15.3.2023)
 • vykonávanie priemyselných stavieb a inžinierskych stavieb (od 3.8.1993 do 15.3.2023)
 • projekčná činnosť v investičnej výstavbe (od 3.8.1993 do 15.3.2023)
 • zabezpečovanie tepelných a chladových izo- lácií technologických zariadení a stavieb, výroba izolačných panelov, rohoží JERZIL a konštrukcií (od 21.4.1992 do 2.8.1993)
 • ďalšie činnosti súvisiace s predmetom činnosti pod bodom č. 1 (od 21.4.1992 do 2.8.1993)
 • zahranično-obchodná činnosť v súvislosti s predmetom činnosti (od 21.4.1992 do 2.8.1993)
Uložené listiny
 • Listina.asice
 • Zoznam majetku.asice
 • Účtovná závierka za obdobie 01/2022 - 06/2022 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za obdobie 01/2022 - 06/2022 - Účtovná závierka - časť 2
 • Mimoriadna účtovná závierka za obdobie 01/2022 - 06/2022 - Účtovná závierka - časť 1
 • Mimoriadna účtovná závierka za obdobie 01/2022 - 06/2022 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Výročná správa za rok 2020 - časť 1
 • Výročná správa za rok 2020 - časť 2
 • Výročná správa za rok 2020 - časť 3
 • Výročná správa za rok 2020 - časť 4
 • zápisnica z riadneho valného zhromaždenia spoločnosti konaného dňa 25.11.2021 s prijatými uzneseniami.asice
 • Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
 • Výročná správa za rok 2019 - časť 1
 • Výročná správa za rok 2019 - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 1 - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 1 - časť 3
 • Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 1 - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
 • Zápisnica z valného zhromaždenia s prílohami.zep
 • Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona, ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom.zep
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1
 • Výročná správa za rok 2018
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Výročná správa za rok 2015 - časť 2.doc
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.doc
 • Výročná správa za rok 2015 - časť 3.pdf
 • Výročná správa za rok 2015 - časť 1.pdf
 • Výročná správa za rok 2015 - časť 5.pdf
 • Výročná správa za rok 2015 - časť 2.pdf
 • Výročná správa za rok 2015 - časť 3.doc
 • Výročná správa za rok 2015 - časť 4.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.doc
 • Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 12.11.2015, listina prítomných
 • opravná doložka č. 1 k zápisnici z valného zhromaždenia zo dňa 23.04.2015
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky - časť 2.rtf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky - časť 3.rtf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora - časť 4
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora - časť 3.doc
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora - časť 5
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora - časť 6.pdf
 • Zápisnica z voľby.zep
 • Výročná správa za rok 2012
 • Výročná správa za rok 2011
 • Výročná správa za rok 2010
 • Výročná správa za rok 2009
 • Notárska zápisnica N 40/2009, NZ 12990/2009, NCRls 13137/2009 zo dňa 03.04.2009, stanovy
 • výročná správa 2008
 • Účtovná závierka za rok 2007, Výročná správa za rok 2007, Správa nezávislého audítora za rok 2007
 • Výročná správa za rok 2006
 • Výročná správa za rok 2005
 • Notárska zápisnica N 88/2005 NZ 23065/2005 NCRls 22814/2005
 • Živnostenský list č. Žo-2005/25456/2/Z43 z 01.06.2005
 • Výročná správa a účtovná závierka za rok 2004
 • výročná správa a účtovná závierka za rok 2003
 • Účtovná závierka + príloha k účt. závierke za rok 2002
 • Stanovy a.s.
 • Notárska zápisnica N 127/2002, NZ 122/2002
 • Prezenčná listina z VZ zo dňa 5.4.2002
 • Výročná správa spoločnosti za rok 2002
 • Výročná správa za rok 2001
Dátum aktualizácie
07.04.2024
Domény