TERMOTECHNA a. s. v likvidácii - Podrobnosti

Vložka číslo
359/B
Dátum vzniku
01.05.1992
Konanie menom spoločnosti
Predstavenstvo je oprávnené konať v mene spoločnosti vo všetkých veciach. Konať menom spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva samostatne. Podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach je oprávnený každý člen predstavenstva samostatne. Podpisovanie sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti a funkcie podpisujúceho pripojí podpisujúci svoj podpis.
Základné imanie
302 840,00 €
Predmety činnosti
 • podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom (od 14.6.2005)
 • prípravné práce pre stavbu - výkopové, zemné a búracie (od 14.6.2005)
 • termodiagnostika objektov - informatívne meranie v rozsahu voľnej živnosti (od 14.6.2005)
 • uskutočňovanie stavieb a ich zmien (od 17.6.2002)
 • prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných ako základných služieb spojených s prenájmom (od 17.6.2002)
 • poskytovanie prechodného ubytovania (od 9.6.1997)
 • výroba stavebných materiálov, rohoží a konštrukcií (od 3.8.1993)
 • stavba lešení a zateplovanie budov (od 3.8.1993)
 • kúpa rozličného tovaru za účelom jeho ďaľšieho predaja a predaj v rozsahu voľnej živnosti (od 3.8.1993)
 • sprostredkovanie v oblasti obchodu a služieb (od 3.8.1993)
 • klampiarstvo (od 3.8.1993)
 • murárstvo (od 3.8.1993)
 • vykonávanie tepelných, hlukových izolácií, špeciálnych izolácií, protipožiarnych izolácií a izolácií proti chemickým vplyvom (od 3.8.1993)
 • vykonávanie priemyselných stavieb a inžinierskych stavieb (od 3.8.1993)
 • projekčná činnosť v investičnej výstavbe (od 3.8.1993)
 • zobraziť ukončené
 • zabezpečovanie tepelných a chladových izo- lácií technologických zariadení a stavieb, výroba izolačných panelov, rohoží JERZIL a konštrukcií (od 21.4.1992 do 2.8.1993)
 • ďalšie činnosti súvisiace s predmetom činnosti pod bodom č. 1 (od 21.4.1992 do 2.8.1993)
 • zahranično-obchodná činnosť v súvislosti s predmetom činnosti (od 21.4.1992 do 2.8.1993)
Akcie
 • Forma: akcie na meno
 • Druh: kmeňové
 • Hodnota: 5,00 €
 • Počet: 60568
 • Podoba: listinné
 • Dátum od: 15.12.2021
Štatutárny orgán
Dozorná rada
Ďalsie právne skutočnosti
 • Zápisnica o priebehu volieb členov dozornej rady volených zamestnancami spoločnosti zo dňa 26.02.2018.
 • Rozhodnutie dozornej rady spoločnosti zo dňa 28.06.2017 v zmysle § 191 ods. 2 Obchodného zákonníka: "Dozorná rada spoločnosti obmedzuje právo predstavenstva konať v mene spoločnosti počnúc dňom prijatia tohto uznesenia až do odvolania tak, že na právne úkony podpredsedu predstavenstva vykonávané v mene spoločnosti samostatne sa vyžaduje predchádzajúci písomný súhlas dozornej rady."
 • Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 12.11.2015.
 • Notárska zápisnica N 40/2009, Nz 12990/2009 zo dňa 23.04.2009 osvedčujúca zasadnutie valného zhromaždenia spoločnosti.
 • Notárska zápisnica N 97/2008, Nz 29272/2008, NCRls 28976/2007 zo dňa 9.7.2008.
 • Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 24.03.2006 vo forme notárskej zápisnice č. N 44/2006, Nz 11331/2006. Zápisnica zo zasadnutia Dozornej rady spoločnosti zo dňa 10.03.2006.
 • Notárska zápisnica N 88/2005, NZ 23065/2005, NCRls 22814/2005 napísaná dňa 24.05.2005 notárom JUDr. Máriou Sporkovou, osvedčujúca zasadnutie mimoriadneho valného zhromaždenia.
 • Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 04.04.2005.
 • Zmena stanov schválená valným zhromaždením dňa 5.4.2002, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 127/2002, Nz 122/2002.
 • Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady konaného dňa 4.6.1998. Zmena stanov odsúhlasená na valnom zhromaždení dňa 23.4.1999 priebeh ktorého bol osvedčený notárskou zápisnicou N 84/99, Nz 76/99 zapísanou notárkou JUDr Máriou Sporkovou.
 • Na valnom zhromaždení, konanie ktorého bolo osvedčené notárskou zápisnicou N 55/97, Nz 54/97 zo dňa 14.3.1997 bolo schválené zrušenie rozhodnutia valného zhromaždenia o znížení základného imania zo dňa 1.8.1995 a zmena stanov spoločnosti. Stary spis: Sa 692
 • Mimoriadne valné zhromaždenie rozhodlo dňa 1.8.1995 o znížení základného imania zo 62 128 000 Sk na 49 524 000 Sk znížením počtu akcií. Notárska zápisnica N 137/95, Nz 137/95 zo dňa 1.8.1995. Stary spis: Sa 692
 • Valné zhromaždenie konané dňa 18.6.1993 schválilo zmenu stanov spoločnosti. Stary spis: Sa 692
Uložené listiny
 • Notárska zápisnica N 40/2009, NZ 12990/2009, NCRls 13137/2009 zo dňa 03.04.2009, stanovy
 • Zápisnica z voľby.zep
 • zápisnica z riadneho valného zhromaždenia spoločnosti konaného dňa 25.11.2021 s prijatými uzneseniami.asice
 • Notárska zápisnica N 127/2002, NZ 122/2002
 • Prezenčná listina z VZ zo dňa 5.4.2002
 • Notárska zápisnica N 88/2005 NZ 23065/2005 NCRls 22814/2005
 • Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 12.11.2015, listina prítomných
 • Stanovy a.s.
 • opravná doložka č. 1 k zápisnici z valného zhromaždenia zo dňa 23.04.2015
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení.pdf
 • Výročná správa za rok 2011
 • Účtovná závierka za rok 2007, Výročná správa za rok 2007, Správa nezávislého audítora za rok 2007
 • Výročná správa za rok 2006
 • Výročná správa za rok 2005
 • Výročná správa a účtovná závierka za rok 2004
 • Výročná správa za rok 2001
 • výročná správa 2008
 • Výročná správa spoločnosti za rok 2002
 • Účtovná závierka + príloha k účt. závierke za rok 2002
 • výročná správa a účtovná závierka za rok 2003
 • Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Výročná správa za rok 2020 - časť 1
 • Výročná správa za rok 2020 - časť 2
 • Výročná správa za rok 2020 - časť 3
 • Výročná správa za rok 2020 - časť 4
 • Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Účtovná závierka za obdobie 01/2022 - 06/2022 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za obdobie 01/2022 - 06/2022 - Účtovná závierka - časť 2
 • Mimoriadna účtovná závierka za obdobie 01/2022 - 06/2022 - Účtovná závierka - časť 1
 • Mimoriadna účtovná závierka za obdobie 01/2022 - 06/2022 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora - časť 4
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
 • Výročná správa za rok 2015 - časť 3.pdf
 • Výročná správa za rok 2015 - časť 4.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora - časť 5
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora - časť 3.doc
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.doc
 • Výročná správa za rok 2015 - časť 3.doc
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.doc
 • Výročná správa za rok 2015 - časť 2.doc
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1
 • Výročná správa za rok 2018
 • Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
 • Výročná správa za rok 2019 - časť 1
 • Výročná správa za rok 2019 - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 1 - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 1 - časť 3
 • Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 1 - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
 • Výročná správa za rok 2009
 • Výročná správa za rok 2010
 • Výročná správa za rok 2012
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora - časť 6.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky - časť 2.rtf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky - časť 3.rtf
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
 • Výročná správa za rok 2015 - časť 1.pdf
 • Výročná správa za rok 2015 - časť 5.pdf
 • Výročná správa za rok 2015 - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • Listina.asice
 • Živnostenský list č. Žo-2005/25456/2/Z43 z 01.06.2005
 • Zoznam majetku.asice
Dátum aktualizácie
23.11.2022
Domény