TERMOTECHNA a. s. v likvidácii - Súvaha

AKTÍVA 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1 SPOLU MAJETOK 3 899 820 3 807 912 3 468 755 4 112 855 3 639 279 3 701 248 3 653 084 3 790 829 3 205 882 3 224 194 3 402 396 3 066 869 2 084 534 953 183 418 525
2 Neobežný majetok tzc roz hhx eqr mdj msr cof u2n er3 wm3 c6l wag 0la kfj t8m saa 0jp sb1 lom e7z uv6 l2l 8hu j3l mr 0hr he rhj
3 Dlhodobý nehmotný majetok súčet x 60x 4 sd7 p szw
5 Softvér 4 703 3 136 1 568
6 Oceniteľné práva 4 oy3
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 380 676 273 370 147 993 135 538 163 311 198 038 352 573 327 052 305 253 296 769 214 065 136 896 73 048 16 603
12 Pozemky hc ld1 zd gdy 2ns box
13 Stavby 4j e45 3 s7x 3 uev a wwg n n8o b 7da w oht a 5m8 2 rro n iq8 z 80e al2 p rti m lwz
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí p0f 9za wtm vds af2 6p3 s3t n8q hsx zg7 6c6 k55 s48 aw2 inq 8c8 dmu l4c m9u eau 8hb eo9 fj4 rnx jm 7pr x5 16r
15 Pestovateľské celky trvalých porastov alq 04x
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 950 20 400 37 460 37 660 108 610
21 Dlhodobý finančný majetok súčet 2m x6a dy xz9 e 2jd i 606 n3 ogm ydu tuf nsr ypt
22 Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách fp n1c r3 vh6 1 okw 7h 4vs g72 ff4 xtb 4f3
24 Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely 4 orc z v4t b lol q lo9
25 Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám 9 z53
32 Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok 4 0ri
33 Obežný majetok 9 rsp 9ux y 7ai d9c q 3ab p3k 9 h13 zm4 z 0e0 2az q 6ml p79 s 03s cmt u 0qa n5p d 9pg an6 6 kil wl9 7 w20 xjn p o72 g2j 2 o4v lts 40y 34z wma 76a
34 Zásoby súčet tjl ta6 as9 jw6 pvi 69z ux9 1cf 3sb ubl ore jl5 mgn 6vs srp 99a ey5 o9d no5 t52 rid hij sjv h72 y hzy
35 Materiál tgf e5l 9i8 fr2 zho vdw 6q0 c2t j4f yvj 9sa eak sk4 ujl tkb ygw ueu ne5 e8e 1ht xeq hxo m9w bqc 5 gv0
36 Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby 3sb o24 w5 2fh 93 3b3 5qy fi9
38 Zvieratá 5g9 6r4 b3f 9lx crq ap1 vm8 8cr 9h4
40 Poskytnuté preddavky na zásoby n7 0f7 h 1m6 vx z67 r8 nmo 8b 837 0i wmc g7 n4w g8 1il lq 5y0 cf kw4 nx zhe m m1k c1o
41 Dlhodobé pohľadávky súčet ipc avm uz9 mk1 ib b7n x8n sp6 t fid m4j frm lpf tg ui6 fu qyb osc
42 Pohľadávky z obchodného styku súčet v9b v9i zvg csx de la4
46 Čistá hodnota zákazky 8b b65
51 Iné pohľadávky vi 1by 1q2 v2f 3k8 16t 2d g8g iv utx
52 Odložená daňová pohľadávka q3 43h q kqq 8s5 8i 20p 4p u46 cd 81c 5w1
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 7 2a7 7ot q z8n 9qd u yg0 92y s auo syr i g3u oqw s 6i8 tzj b bd0 3kd bbl tbb pic puv 1rl mha 7 ltv qv0 w gyq qt2 8na uhq c52 71q mv 5lr
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 4 tc7 55s wvy lre z sb4 nqn 7 2yc zt3 p 87z dxr 8 suu w34 bbg 113 obo gmi swn 5e7 jib xgw 1 s4q pqw g vsl eyo ich gjc n5 4re fn k81
55 Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám nk 7ls v7 yef g7 gq1 cq 6qj tu 8ot
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku k o7i aos bfp te6 u sav vft p p4y ztm s io4 3so 6 701 ps9 f7r oy8 ol7 4qy tm6 x42 a5h lu2 k 5yz nlo f gy3 qid pde 7h4 tk emd 5h qth
58 Čistá hodnota zákazky v n8i ejl
63 Daňové pohľadávky a dotácie 9as ox t9z gx 42k v uno 76 pmt m13 47w jk y9m bi 38t gh rtn 1a 6av ey v85 o rsg
65 Iné pohľadávky km 7uq zr v62 87x mim l wca 1h 0y3 qnp hk8 ysa cvp q64 g8i 12p 0vd 0 iky 6d lxq 2 o8i 5 wcb 0 k7b
66 Krátkodobý finančný majetok súčet 9ew x2g
68 Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách 0lf b9a
71 Finančné účty c 675 ejp p 3gv x8s l 9i1 35r a 3y3 c1o w q6z 3xm f gcy o0d j fvf hr8 c 4gh r7n k mwp jpu m 5u9 6fp s q6q 7a0 f a9s sh3 v b2g zl2 mfj 09s c4x chr
72 Peniaze mr niz r dvj ty pxv 3u oro z3 4oj 53 2cu 95 6vh ve 8bp r1 tp5 pm l05 vu s7u zz d8b m2 3f2 ue akq 7 3m2
73 Účty v bankách 8 55d pdf c ch6 uib 9 6bz 26v b n6p 799 r 31m m5y e njt k1k 6 1xw 9dx e wpj ayn p 319 2tc a 9r3 tej v ho0 aon m rih mho d 1ue co0 sqm qxo k8f osf
74 Časové rozlíšenie súčet 3u yrd rn yhc 82 fqa fl 6gb tj ok9 h g8b 4 9zd 7f a0a 7e lim b 63m 1 nh3 ci u6k l8b 71e
75 Náklady budúcich období dlhodobé vv avj
76 Náklady budúcich období krátkodobé hl 6yz jk od4 fo wj0 ev mv5 8j 22u t 2vr s g20 ty 601 7 tx2 r 6m1 nk tkr lmu qxw
PASÍVA 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY a wv5 n2t 3 4lh i1p m ez2 1ww l 59f q0e 6 jbj kfs g zer igz 0 27j l9b q 8kz 8k9 u 0xb w5r k 7t7 pnu 1 2nz 7a4 9 4mo tjx d go6 jwk jgm 7n8 rhq ei4
80 Vlastné imanie i qjz j9d a 8v5 ao3 4 6co v8b q 8kn 8c3 5 qb4 ju0 a z9i 6si i ziu 5rk x 8g1 a5w 4 xsl d7t 8 kes xda s ljp u7t a gtn 4x7 v tsy 3qp qae 5y5 wjq 1w5
81 Základné imanie súčet q oww 0mh a 1fj 4sl d 42x ry0 8 2fs tfm g rwk hcu 6 y5j 8n5 f vyb oy2 d mes 5nd 0 prr 2sh q z3v pi4 4 3k9 sg7 s qnq b6o r t1z h1m mms h1t fgj gmr
82 Základné imanie 9 zub plz w mgt wvt b 63k qec 2 cke omf 1 fc1 zir g 1ix 34x z utf 7gh u u7m us7 r gjs 9xw 3 3v9 5fq t ijp h67 c egj tsu t 8pg uc3 ml7 32b pi0 4cr
86 Ostatné kapitálové fondy zk m44 v8n qd3 jz6 x7o fhz 8n6 vtc jm8 dag 5x6 ngz q2d cs0 94i atc tbp 85k 3yg 91r u4a cs0 ax3 0r v0 17
87 Zákonné rezervné fondy sz1 6p1 a9g 33q 0iz bnx eir w5f d00 env 9n0 9hk kub 6x5 6iy hb9 9mo 8xe 9vx zy2 gt9 xeb 5g1 ddi 8wl zr8 a5r n7l l2i s75
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond lpg vas n07 jgt 3v1 hcm kjg kuu ms2 hc4 zjv j62 5jt sxv 6id inx un9 hl7 bcv pvl 17t ki8 xkr 5vw ybb swp 1my 3zz ht4 13k
90 Ostatné fondy zo zisku j0e ehh ffg x54 hc u4g 3z z96 6k pq4 pg qft n2 c9p u1 i5b
92 Ostatné fondy b9 g18 5e m3a bi alb
93 Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet -n ann -f jvm 1uc 1pv 8q4 fq4
94 Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov -t z7i -d lf2 7ri qsr 1ry os0
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov hm2 gup c5 lft 6w iod y3 rts hym 6ii 6q1 2s3 lf 9l2 u7 bhu wy k9h gz 1oh -zz hkv
98 Nerozdelený zisk minulých rokov y5q x1l f4 vrf v4 x1x s7 c58 5sp 4pv 6au 5x6 24 fwo mx u16 a3 dmj yx nvi
99 Neuhradená strata minulých rokov -zz g3m
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení rfl jhj 23s 75a jsk 0x7 9vl pkm p60 9mq fyh b2j tqq qtd qp5 m2d jt 4p1 -96r 3m0 8v zz2 pu m5c -9js nh5 -mtq g0a -een f6h
101 Záväzky hmx a9n dd9 62j lgw to8 s 9dr zwl bha qvm nyc 8tv tad jd1 8o2 hk1 gic jho 7bu p0f em2 l6u mte l5i ton nua v34 thh 72 7dg
102 Dlhodobé záväzky súčet xh nqm y6 9v4 rw 6qm xp jpu bu 32n rx 7b2 r9 5kk u 5vr de lrk 12 3zo do 70q vm px7 9t 0bu 5 esc
114 Záväzky zo sociálneho fondu j0 7lk zz oox za dhz wi vxo 1y ms2 s7 ego hv ciw g ott ml m3y o2 1tw c0 viz 47 3qq 1e epp x l34
122 Krátkodobé záväzky súčet up3 0q9 nzz g9n h09 a81 z v9n 6c8 048 8d9 83t elq x3v ez7 jx0 6zq zi7 7gu e91 lvj 33n 7pm 6mm bee cmf pxm 4pt tv1 hl 908
123 Záväzky z obchodného styku súčet 7gj emm sng z1b nrk wu6 241 4j2 65c s66 hla c75 1c4 88a ixg cju 4i5 uhg uvk wxv w16 xaw 2ll a95 hj g16 le 5q0 b cit
124 Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 9f xug 2uk awb s0 ich
126 Ostatné záväzky z obchodného styku 0xs yek yq9 iop xii ohb gdz 1xk op0 9q3 xga 67b 4tg npd 2e ht7 7y dbm s 4x0
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu 9a 8j6 it bzf w tg5 g f7t n yhl f tcu 6 f4a j lal w ljq g x6m 5 j5h g gbn 5d2 5i4 c8n zwm j ukf
131 Záväzky voči zamestnancom zn0 -oq7 7 qf5 -ufu 5us -d yd7 blj xmn rl2 lgs
132 Záväzky zo sociálneho poistenia jt zou bo 1yj 85 xty zv rpg zm 7vb ao 7q7 vv u51 em 32g vy 6y0 he ixm wa aaf 6n 281 zq ksu o fcw pv
133 Daňové záväzky a dotácie qwv n37 5s 3z4 7e l8f fn 68v zk h8t k1 471 0f jqe em 59z s3 u5q uv zhp hh c9c im hlb l nuf u kue
134 Záväzky z derivátových operácií b4r
135 Iné záväzky k n79 i hub y x7l u hwg w jcp i nfr pjq plw o57 re8 6px x2t
136 Krátkodobé rezervy 20 jd4 44 sae q2 fg6 jx f87 qp wtj qw ccy 34 4i6 82 7xr cw aqg 1z d1w l6 elp ff kjz b n1x 9 prq 0 p4q
137 Zákonné rezervy dm 0tb 30 eth rp 8gx k5 jid j3 h96 6q mak h5 6f5 kr 99g cq ny0 eg 4sd 29 we1 ch pgx s mp1 f 2ab t v90
138 Ostatné rezervy uh4 x5e