Union poisťovňa, a. s. - Účtovné závierky

2023

Typ uzávierky
Riadna
Obdobie
01.01.2023 - 31.12.2023
Zdroj
FRSR
Správa audítora.PDF
VÚ - P.PDF
IFRS účtovný výkaz.PDF

2022

2021

Typ uzávierky
Riadna
Obdobie
01.01.2021 - 31.12.2021
Zdroj
FRSR
IFRS účtovný výkaz.PDF
VÚ - P.PDF
Správa audítora.PDF

2020

2019

2018

Typ uzávierky
Riadna
Obdobie
01.01.2018 - 31.12.2018
Zdroj
FRSR
IFRS_OS_2020800353_IR_2018_2142587_3205584.pdf
IFRS účtovný výkaz.PDF
VÚ - P.PDF

2017

2015

2014

2013

2011

Typ uzávierky
Riadna
Obdobie
01.01.2011 - 31.12.2011
Zdroj
Obchodný vestník
UZ_31322051_IR_2011.PDF