MAXIS MEDICAL s.r.o. - Podrobnosti

Vložka číslo
3571/B
Dátum vzniku
30.09.1992
Konanie menom spoločnosti
v mene spoločnosti koná konateľ samostatne
Predmety činnosti
 • Veľkoobchodná a maloobchodná činnosť s rozličným tovarom v rozsahu voľnej živnosti. (od 30.9.1992)
 • Sprostredkovanie v oblasti obchodu a služieb. (od 30.9.1992)
 • Prenájom motorových vozidiel. (od 30.9.1992)
 • Propagačná činnosť. (od 30.9.1992)
 • Leasing motorových vozidiel. (od 30.9.1992)
Spoločníci
Výška vkladov
Štatutárny orgán
 • konateľ:
 • MUDr. Roman Križan
  Nad Lúčkami 35
  84104 Bratislava
  Slovensko
  Vznik funkcie: 15.03.2018
Ďalsie právne skutočnosti
 • Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 06.02.2003, zmluva o prevode časti obchodného podielu zo dňa 06.02.2003. Spoločenská zmluva zo dňa 06.02.2003.
 • Zmena spoločenskej zmluvy vo forme notárskej zápisnice N 383/00, Nz 367/00 zo dňa 30.5.2000. Zmena obchodného mena z pôvodného N.K. DELTA, spol. s r.o.
 • Notárska zápisnica č. N 998/99, Nz 940/99 zo dňa 2.12.1999.
 • Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 12.31999, na ktorom boli schválené prevody obchodných podielov. Zmena spoločenskej zmluvy vo forme notárskej zápisnice N 200/99, Nz 190/99 spísanej dňa 12.3.1999, v zmysle Zák. č. 11/1998 Z.z.
 • Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 13. 7. 1992 podľa § 24 ods. 1 a § 105 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. /obchodný zákonník/. Stary spis: S.r.o. 7296
Uložené listiny
 • Účtovná závierka za rok 2023 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2022 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • Spoločenská zmluva z 15.3.2018
 • Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia z 15.3.2018 , LP
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky
 • spoločenská zmluva
 • Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia obchodnej spoločnosti konaného dňa 06.02.2003
 • Podpisový vzor: PhDr. Ivica Križanová
 • Súvaha v skrátenom rozsahu k 31.12.2001; Výkaz ziskov a strát v skrátenom rozsahu k 31.12.2001;
Dátum aktualizácie
16.07.2024